Hyppää pääsisältöön

Lausunnot

Laki ja oikeus

Lausunnot

Hoidamme jäsentemme edunvalvontaa ja kehitämme suomalaista yhteiskuntaa palkansaajille myönteisellä tavalla muun muassa antamalla lausuntoja ja ottamalla kantaa. Tältä sivulta löydät tuoreimmat lausunnot ja kannanottomme.

Viimeisimmät lausunnot

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

valoja ja varjoja
Lausunnot
Julkaistu 10.12.2021
Lausunnossaan Pro korostaa, ettei sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien osalta tule tehdä erillisratkaisuja, vaan käynnistynyt muutosvaihtoehtojen määrittely on tehtävä hallitusti niin, että sen yhteydessä kuvataan huolellisesti myös eri hallinnonalojen/toimialojen muutostrendit ja niistä aiheutuvat muutospaineet virastorakenteeseen.
Kaaria ja valoja
Lausunnot
Julkaistu 10.12.2021
Koronan aiheuttamat tilapäiset henkilötyövuosien lisäykset on kompensoitava virastoille täysimääräisesti. Pysyvien tehtävien rahoittaminen tilapäisin järjestelyin ja toistuvasti lisätalousarvioilla tai virastojen talouden ainoana puskurina toimivat siirtomäärärahat loppuun syöden on huonoa talouden ja toiminnan suunnittelua.
Ympyröita vedessä
Lausunnot
Julkaistu 10.12.2021
Lausunnossaan Pro yhtyy käsitykseen siitä, että hyödyt tietoyhteiskunnalle ja yritystoiminnalle jäävät toteutumatta, ellei EU-asetukseen perustuviin tehtäviin ja samalla Suomen kyberosaamisen kehittämiseen osoiteta tarvittavaa lisärahoitusta.
verkko
Lausunnot
Julkaistu 19.11.2021
Pro on antanut asiantuntijalausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi.
seittejä ja rihmoja
Lausunnot
Julkaistu 01.10.2021
Valtiovarainministeriö on 23.6.2021 (VN/2650/2021) pyytänyt lausuntoa työryhmän ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksyttävästä valtion toimitilastrategiasta.
valoja ja varjoja
Lausunnot
Julkaistu 01.10.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 28.6.2021 (VN/14593/2020) lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi.