Hyppää pääsisältöön

Lausunnot

Laki ja oikeus

Lausunnot

Hoidamme jäsentemme edunvalvontaa ja kehitämme suomalaista yhteiskuntaa palkansaajille myönteisellä tavalla muun muassa antamalla lausuntoja ja ottamalla kantaa. Tältä sivulta löydät tuoreimmat lausunnot ja kannanottomme.

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Hydrogeelipalloja
Lausunnot
Julkaistu 25.05.2021
Perhevapaauudistus toteutetaan muuttamalla sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia ja varhaiskasvatuslakia. Lisäksi muutoksia ehdotetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin sekä yhteensä 23 muuhun lakiin. Ehdotetuilla muutoksilla pannaan täytäntöön Työelämän tasapainodirektiivi (EU) 2019/1158. Muutoksilla pyritään edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä sekä helpottamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.
Sininen turkoosi aaltoileva tausta
Lausunnot
Julkaistu 25.05.2021
Hallintovaliokunnan pyynnöstä Pro on antanut kirjallisen asiantuntijalausunnon valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta - Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Kasvin lehtiä
Lausunnot
Julkaistu 25.05.2021
Tasa-arvopoliittinen selonteko koskee sukupuolten tasa-arvoa. Selonteko on valtioneuvoston strategisen toiminnan linjaus. Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisessa selonteossa linjataan pitkän ajan kansalliset tasa-arvopolitiikan tavoitteet. Selonteossa käsitellään toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon 2020-luvun loppuun saakka.
Vihreitä kristalleja, timantteja, murska
Lausunnot
Julkaistu 22.03.2021
Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 10.6.2020 VN/10478/2019 ja VM089:00/2019
Vihreitä kristalleja, timantteja, murska
Lausunnot
Julkaistu 16.02.2021
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1972/2020
Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.