Hyppää pääsisältöön

Tutkimustoiminnan tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsitelemme jäsentemme henkilötietoja Pron tutkimustoiminnasta.

Tämä tietosuojaseloste täydentää Pron tietosuojaselostetta tutkimustoiminnan osalta.

Rekisterinpitäjä  on Ammattiliitto Pro ja tietosuojavastaava   on Tero Wiheriäkoski.  

Henkilötietojen käyttötarkoitus    

Pron jäsentutkimusten kyselylomakkeen esitäytettyinä taustatietoina käytetään Ammattiliitto Pron rekisteritietoja. Tiedoilla tarkennetaan vastauksia ja vähennetään vastaamisrasitusta, joka syntyy, kun taustatiedot joutuu syöttämään itse. Samassa yhteydessä jäsen voi myös päivittää tiedot ajantasaisiksi.      

Henkilötietojen käsittelyperuste Pron tutkimustoiminnassa  

Mitä henkilötietoja käsitellään   

Jäsenen nimi- ja osoitetiedot, jäsennumero ja työsuhteen tiedot. Lisäksi aiemmista kyselyistä saatua taustadataa (kuten tutkinto, työpaikan toimiala ja työsuhteen määräaikaisuus), joita ei ole jäsenrekisterissä riittävällä tasolla.   

Mihin henkilötietoja siirretään tai luovutetaan   

Henkilötietoja siirretään Pron jäsenrekisterijärjestelmästä Pron käyttämään (Analystica-) kyselyjärjestelmään, jossa varsinainen vastaaminen tapahtuu.  

Henkilötietojen säilytysaika   

Henkilötiedot säilytetään toistaiseksi Pron (Analystica-) kyselyjärjestelmässä, jossa myös säilytetään varsinaisia vastauksia. Säilytykselle ei ole asetettu määräaikaa, koska tutkimusdataa käytetään/hyödynnetään jatkuvasti uudelleen.   

Tutkittavan oikeudet tietoihin ja niiden käyttö  

Pron jäsenellä ei ole suoraa pääsyä tutkimusaineistoon. Kun vastauslomake on täytetty, niin kysely sulkeutuu vastaajan osalta. 

Pron jäsenellä on mahdollisuus muokata vastauksiaan tai poistattaa vastaukset vain Pron tutkimuspalvelujen välityksellä. Tällöin on otettava yhteys tutkimuksesta vastaavaan tutkijaan [email protected]

Kyselyjärjestelmästä vastusaineisto siirretään Pron sisäiseen tutkimusjärjestelmään, josta sisällöllisesti vastaa Pron tutkimuspalvelut. Teknisesti Pron tietohallintopalvelut ylläpitää myös Pron tutkimuksen tietojärjestelmiä. Pron tutkimustietojärjestelmä on Pron jäsenrekisteristä erillinen tietokanta, joka koskee vain Pron jäsenkyselyjen aineistoja. 

Suostumus tietojen käsittelyyn  

Pron jäsen voi estää Pron tutkimuskyselyihin sähköpostikutsujen saamisen ilmoituksella Pron tutkimuspalveluihin tutkimuksesta vastaavalle tutkijalle [email protected].  Tällöin henkilön taustatietoja ei poimita Pron jäsenrekisteristä kyselyn vastaajalistaan.