Hyppää pääsisältöön

Paikallinen sopiminen kemian aloilla

Paikallinen sopiminen kemian aloilla

Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry tarttuvat aktiivisin toimin saamaan paikallisen sopimisen uuteen nousuun. Yhteistyö luo perustan paikallisen sopimiselle. Liitot ovat lyhteistyössä luoneet paikallisen sopimisen tasomittarin työpaikoille. Mittarin avulla työpaikat voivat arvioida työpaikkansa neuvottelukulttuurin ja yhteistyön tasoa.
Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta
Ohjeet tasomittaukseen
Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta
  • Tasomittaus voidaan toteuttaa yrityksessänne joko työnantajan ja henkilöstön edustajille suunnattuna kyselynä tai laajempana kyselynä, jolloin kysely toteutetaan edellä mainittujen lisäksi isommalle joukolle esimiehiä ja työntekijöitä. Suosittelemme toteuttamaan kyselyn laajempana. Kysely on mahdollista toteuttaa kaikissa henkilöstöryhmissä.
  • Vastaajat muodostavat kukin oman näkemyksensä vastaamalla kysymyksiin itsenäisesti ja oman kokemuksensa perusteella anonyymisti.
  • Kaikkien teemojen väittämät arvioidaan neliportaisella asteikolla. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Tarkoitus on selvittää osapuolten yhtenäiset ja eriävät näkemykset eri yhteistyön osa-alueista.
  • Kyselytietojen perusteella voidaan muodostaa raportti, josta käy ilmi työnantajan edustajan/edustajien ja luottamusmiehen/työntekijöiden vastaukset anonyymisti. Tämän raportin yritys voi pyytää Kemianteollisuudesta lähettämällä postia osoitteeseen [email protected]
  • Tämän jälkeen näistä näkemyksistä ja jatkotoimenpiteistä keskustellaan yhdessä työpaikalla. Keskusteluun nostetaan erityisesti väittämät, joissa osapuolten näkemykset eroavat merkittävästi toisistaan tai joissa näkemykset ovat selkeästi yhteneväiset.
  • Keskustelkaa vahvuuksistanne, kehittämisen kohteista ja jatkotoimista sekä näihin liittyvästä aikatauluista.