Hyppää pääsisältöön

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Image
Ryhmä ihmisiä, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, moninaisuus, yhteistyö

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Työyhteisössä tasa-arvon edistäminen kuuluu kaikille. Jokaisella on oikeus työelämään ilman häirintää tai syrjintää. Oikeudenmukainen kohtelu lisää motivaatiota, hyvinvointia ja sitoutumista työhön. Tätä kautta se parantaa myös työn tulosta.
Image
Ryhmä ihmisiä, kädet, palapeli tasa-arvo, yhdenvertaisuus, moninaisuus, yhteistyö
Työpaikalla ei saa syrjiä
Image
Ryhmä ihmisiä, kädet, palapeli tasa-arvo, yhdenvertaisuus, moninaisuus, yhteistyö

Työelämässä syrjintä ja häirintä on kielletty tasa-arvolain mukaan sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella sekä yhdenvertaisuuslain mukaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tasa-arvolla tarkoitetaan syrjimättömyyttä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tasa-arvo on myös sukupuolten yhtäläistä arvostusta: sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä, tasa-arvoinen urakehitys, samat mahdollisuudet yhdistää työ ja vanhemmuus. Lisäksi tasa-arvoon kuuluu vapaus seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta.

Tasa-arvolain mukaan työnantaja ei saa syrjiä sukupuolen tai sukupuoleen liittyvän syyn perusteella työhönotossa, tehtävään tai koulutukseen valinnassa, palkkauksessa tai palvelussuhteen ehdoista päätettäessä, työnjohdossa, työtehtävien jaossa tai muussa työolojen järjestämisessä sekä työsuhteen irtisanomisessa, purkamisessa, lakkauttamisessa, siirrossa tai lomautuksissa.

Menettely on kiellettyä syrjintää myös silloin, kun se perustuu sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun.

Miten tasa-arvoa voi edistää työelämässä?
Epäiletkö syrjintää?

Jos olet kokenut työpaikalla syrjintää, pyydä työnantajalta selvitys asiaan. Jos kyse on häirinnästä, pyydä esihenkilöä puuttumaan tilanteeseen. Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies ovat tukenasi. Mikäli asia ei ratkea, voit ottaa yhteyttä liittoon, aluehallintovirastoon, tasa-arvovaltuutettuun tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun asian selvittämiseksi.

Pyydä työnantajaltasi selvitys tapahtuneesta.
Jos olet joutunut häirinnän kohteeksi, pyydä esihenkilöäsi puuttumaan asiaan välittömästi.
Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat tukenasi.
Image
Pro-viikkojen kuvituskuva
Tasa-arvoisen työelämän puolesta
Image
Pro-viikkojen kuvituskuva

Tasa-arvon  ja yhdenvertaisuuden edistäminen työelämässä on osa Pron edunvalvontaa. Pyrimme edistämään palkkatasa-arvoa muun muassa tukemalla työpaikkojen tasa-arvosuunnittelua sekä kannustamalla työnantajia ottamaan käyttöön sukupuolineutraaleja palkkausjärjestelmiä. Ammattiliitto Pro on sitoutunut häirinnästä ja syrjinnästä vapaaseen toimintaan. Tuemme työpaikkoja myös laatimaan omia ohjeistuksia. Koulutamme myös henkilöstön ja työnantajan edustajia  tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Autamme jäseniämme myös syrjintään liittyvissä kysymyksissä. 

Työelämän tietopankki

Vastaukset moneen työelämäkysymykseen.

Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.