Hoppa till huvudinnehållet

Fackförbundet Pro: Strejkvarsel i teknologiindustrin och planerings- och konsultbranschen

Fackförbundet Pro har idag gett strejkvarsel i teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen. Planerings- och konsultbranschens strejk gäller arbete som görs till arbetsplats som omfattas av teknologiindustrins strejk. Strejken omfattar arbetsplatser som är listade i bilagan.

Fackförbundet Pro: Strejkvarsel i teknologiindustrin och planerings- och konsultbranschen

Publicerad 17.01.2023 kl. 14:14
Nyheter
Fackförbundet Pro har idag gett strejkvarsel i teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen. Planerings- och konsultbranschens strejk gäller arbete som görs till arbetsplats som omfattas av teknologiindustrins strejk. Strejken omfattar arbetsplatser som är listade i bilagan.

Strejken gäller arbetsskift som börjar mellan 1.2.2023 klockan 00.00 och 3.2.2023 klockan 24.00.

Arbetsplatserna som omfattas av strejken finns listade här.

Pro har dessutom fattat beslut om övertidsförbud i hela teknologiindustrins samt planerings- och konsultbranschens avtalsbranscher, som börjar omedelbart och är i kraft tills vidare.

Förhandlingarna mellan Pro och Teknologiindustrins arbetsgivare rf om nytt kollektivavtal för tjänstemännen i teknologiindustrin inleddes i oktober 2022. Förhandlingarna om löneuppgörelse ledde inte till resultat. Pro har föreslagit ett två års avtal och under den tiden skulle lönerna höjas med 8,5 procent. Parternas skillnad i synsätt om lönehöjningarnas nivå och modell för förverkligandet är för tillfället stor.

– Pros medlemmar kräver att förbundet med avtalsuppgörelse tryggar deras utkomst i dessa svåra tider. En tillräcklig allmän förhöjning är i praktiken det enda sättet att garantera tjänstemännens köpkraft. Den förutspådda inflationen förutsätter att lönehöjningarna är kännbart högre än under tidigare avtalsomgångar, säger Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

Förhandlingarna för Pros planerings- och konsultbransch har förts i samma takt som förhandlingarna för tjänstemännen i teknologiindustrin. Inte heller i dessa förhandlingar har det uppnåtts resultat. Därför deltar tjänstemännen i planerings- och konsultbranschen i teknologiindustrins strejk.

– Medlemmarna är beredda att med stridsåtgärder pressa arbetsgivaren, så att en saklig löneuppgörelse uppnås för båda avtalsbranscherna, säger Malinen.

Malinen poängterar att Pro är beredd att med mycket snabb tidtabell söka en uppgörelse genom förhandlingar, ifall arbetsgivarförbundet har vilja att avtala.