Hoppa till huvudinnehållet

Kollektivavtalsförhandlingar har förts flitigt i teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen – de fortsätter nästa vecka

Tes-neuvottelut
BildShutterstock
Tes-neuvottelut
Fackförbundet Pros och Teknologiindustrins arbetsgivare rf:s förhandlare har träffats flera gånger den här veckan. Hittills har inga betydande framsteg gjorts i förhandlingarna.

Förhandlingarna om tjänstemännens kollektivavtal i teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen har fortsatt den gångna veckan. Parterna har träffats många gånger. Den här veckan har båda parters förhandlingsmålsättningar gåtts igenom och diskuterats om grunderna för dem.

Pros målsättning i förhandlingarna är bland annat att familjeledighetsreformen införs i kollektivavtalet så att familjeledigheterna fördelas jämnare mellan föräldrarna och att den avlönade familjeledigheten förlängs samt preciseringar i semester- och arbetstidsbestämmelserna, så att bestämmelserna skulle behandla tjänstemännen likvärdigare i olika situationer.

Lönehöjningarna är viktigast och de kommer säkert samtidigt vara svårast att förhandla. Fackförbundet Pro eftersträvar en löneuppgörelse för sina medlemmar, med vilken köpkraften tryggas.

– Det har just inte skett framsteg i förhandlingarna. Vi diskuterar om lönehöjningar först då textmålsättningarna är avklarade, berättar Pros direktör för industrisektorn Anssi Vuorio.

– Pros mål är att nå en avtalsuppgörelse så länge avtalet är i kraft. Det är likväl svårt då parternas syn var så långt ifrån varandra redan i löneförhandlingarna under början av hösten, fortsätter Vuorio.

De i kraft varande kollektivavtalen för tjänstemännen i teknologiindustrin respektive planerings- och konsultbranschen löper ut i slutet av november. Teknologiindustrins kollektivavtal omfattar 27 000 tjänstemän.