Hoppa till huvudinnehållet

”Mutsi är ett verkligt bra verktyg för vem som helst som är med vid en omställning”

kuvituskuva mutsi koulutus
Mutsi-webbutbildningen hjälper vid omställningar i arbetslivet och ökar välbefinnandet. Då personerna kan leda förändring, orkar arbetstagarna bättre mitt i omställningen.

”Mutsi är ett verkligt bra verktyg för vem som helst som är med vid en omställning”

Publicerad 08.02.2024 kl. 13:55
Nyheter
Text
Saara Autere | Översättning Susanne Paetau
Bild Adobe Stock
Mutsi-webbutbildningen hjälper vid omställningar i arbetslivet och ökar välbefinnandet. Då personerna kan leda förändring, orkar arbetstagarna bättre mitt i omställningen.

Eeva Yönti-Mertens, som arbetar med olika projekt, inspirerades av Fackförbundet Pros Mutsi-webbutbildning vid första anblicken.

– Jag var ytterst glad då jag fann den här webbutbildningen, Mutsi är ett verkligt bra verktyg för vem som helst som är med i en omställning, såväl för chefer som arbetstagare. Mutsi hjälper att förstå förändringar och deras inverkningar, säger Yönti-Mertens.

Eeva Yönti-Mertens

Hon leder ett globalt omställningsprograms PMO-funktion (project management office) på skeppbyggnadsbolaget Meyer. Yönti-Mertens vet hur viktigt förändringsledarskap är. Förändringar realiseras i projekt, så man måste kunna hantera förändring också på projektledningsnivå. 

För det ger Fackförbundet Pros Mutsi-webbutbildning, som är öppen och gratis för alla, uppskattat stöd. Den är avsedd speciellt som stöd för dem som planerar omställningar, men hela teamet har hjälp och glädje av den.  

Yönti-Mertens tackar i synnerhet interaktiviteten i utbildningen. Deltagarna bör göra uppgifter, såsom att besvara frågor, för att komma vidare i utbildningen. Det finns i lämpligt förhållande teori som förklarar omställningar och konkret praktisk vägkost för att förverkliga den.

– Utbildningen har visuellt och funktionellt gjorts på ett mycket intressant sätt. Deltagaren måste på riktigt fundera på saker och det ingår belysande exempel från levande livet. Helheten är heller inte för lång utan man kan gå utbildningen vid sidan av jobbet.

Förändringen utgår från människorna

Förändringar antingen lyckas eller misslyckas enligt hur man får med människor.

– Förändringen utgår alltid från människorna. Utan dem blir det ingen förändring. Man måste koppla människorna till förändringen med olika medel, det är kärnan i förändringsledarskap, säger Yönti-Mertens. 

De anställdas engagemang kan stödas till exempel via ledning av intressenter och förändringskommunikation. Förändringar ger lätt upphov till rädsla och oro för den egna ställningen och inverkan på det egna arbetet. Då personalen informeras tillräckligt, planenligt och i god tid kan man skingra rädslan och rykten och felaktiga uppgifter får inte för mycket makt.

Yönti-Mertens anser det viktigt att möta människor som individer, för vars och ens erfarenhet av förändringar är personlig. Via öppen dialog och lyssnande kan man skapa förtroende mellan personalen och dem som förverkligar förändringen.

– Dessutom är det bra att beakta hurdana förändringar som gjorts förut i arbetsgemenskapen och hurdana erfarenheter personalen har av dem. Vad gjordes senast fel och vad borde nu göras på annat sätt, funderar Yönti-Mertens.

Den rådande mättnadsgraden har också en betydelse, det vill säga hur mycket förändringar man försöker genomföra samtidigt i arbetsgemenskapen. Människor kan inte ta emot för mycket på en gång, så det lönar sig att bedöma helhetssituationen innan man börjar med nya förändringar.

Det är också värt att begrunda hur man redan i förväg kan förbereda de anställda på förändringar.

– Och där hjälper Mutsi verkligt mycket. Webbutbildningen kräver inga resurser eller utbildningsplan från företaget, utan kan göras snabbt och den erbjuder en omfattande allmän uppfattning om förändringar och deras konsekvenser, tackar Yönti-Mertens.

Välbefinnande och lättnad i arbetet

Förändringsledarskap är av stort intresse för Yönti-Mertens, hon har satt sig in i ämnet även i sitt lärdomsprov med rubriken ”Muutosjohtaminen yrityksen sisäisissä kehitysprojekteissa”. Intresset för förändringsledarskap har vuxit fram ur egna erfarenheter. 

I och med erfarenhet av flera projekt har Yönti-Mertens blivit medveten om att förändringsledarskap är en väsentlig del av projekthantering. Förändringsledarskap är inte samma sak som projektledarskap, utan man behöver reservera egna resurser för det. Man borde beakta förändringsledarskap i projekt på samma sätt som att hålla tidtabell och budget och göra det helt från projektets början.

– Efter allt jag lärt mig kan jag konstatera att förändringsledarskap är något som på riktigt behövs i projekt och organisationer. Det främjar allas välbefinnande och underlättar arbetet, är det inte en ideal situation?  Jag önskar att förändringsledarskap alltmer får fotfäste på arbetsplatser.

Mutsi – Muutoksen tuki sinulle

Fackförbundet Pros Mutsi-webbutbildning stöder genomförandet av förändringar på arbetsplatser. Då cheferna förstår betydelsen av förändringsledarskap och kan leda förändringar, orkar arbetstagarna bättre då de är mitt uppe i förändringar.

– Utbildningen består av tre delar. Den första riktar sig till den högsta ledningen, den andra till mellanledningen och den tredje till arbetstagare och förtroendepersoner. Alla medlemmar i organisationen borde likväl gå igenom alla delar, för förändringen berör oss alla. I utbildningen sparras man till exempel att begrunda varför det lönar sig att gå med i förändringen, tipsar mamman till idén om Mutsi-utbildningen, Pros direktör för servicesektorn Minea Pyykönen

För tillfället är Mutsi på finska, men i år är utbildningen på kommande på engelska. Förändringar sker på arbetsplatser runt om i världen, det är inte en utmaning bara för oss finländare. 

– I och med den nya språkversionen är tanken att förbättra utbildningens interaktivitet och sprida vetskapen även internationellt om den här webbutbildningen, som är gratis och öppen för alla.

Mutsi har gjorts i samarbete mellan Fackförbundet Pro, Infra, LVI-TU, OSG, Faros & Com och Auntie.

ProStoori berättar om de nyaste tipsen och fenomenen i arbetslivet

Anslut dig till e-postlistan och du får ProStoori-nyhetsbrevet till din e-post en gång i månaden.