Hoppa till huvudinnehållet

Olkiluoto 3 har kopplats till elnätet, men visste du det här?

Asiamies Petri Varjonen, kuva: Unionimedia
Pros avtalsexpert Petri Varjonen försvarade under årens lopp rättigheterna för de underbetalda utländska arbetstagarna vid Olkiluoto 3-kärnkraftsbygget. Fackförbundens arbete hade en stor samhällelig och ekonomisk betydelse.

Olkiluoto 3 har kopplats till elnätet, men visste du det här?

Publicerad 22.05.2023 kl. 11:53
Nyheter
Pros avtalsexpert Petri Varjonen försvarade under årens lopp rättigheterna för de underbetalda utländska arbetstagarna vid Olkiluoto 3-kärnkraftsbygget. Fackförbundens arbete hade en stor samhällelig och ekonomisk betydelse.

Olkiluoto 3-kärnkraftverkets byggprojekt i Euraåminne inleddes år 2005, men regelbunden elproduktion började först aderton år senare i april 2023. I offentligheten har det diskuterats frågor som fackförbunden lyft fram om underbetalda utländska arbetstagare och deras ställning samt om grå ekonomi.

Fackförbundet Pros avtalsexpert Petri Varjonen höll från år 2009 förbundens gemensamma kontor i Olkiluoto med Industrifacket, Byggnadsförbundet och tidigare Elbranschernas fackförbund. Varjonens jobb i den här formen upphörde den 8 maj då Areva överlät kärnkraftverksprojektet till Industrins Kraft (TVO).

– För min egen del har det här säkert varit den största enskilda utmaningen under min nästan 30-åriga arbetskarriär. Som intressebevakare för OL3-bygget har jag upplevt och sett sådant jag aldrig mer vill att ska ske i Finland. Vi måste lära oss av det här, kartlägga problempunkter och systematiskt samarbeta med olika parter så att det inte blir en ny modell för finländskt arbetsliv.

I framtiden lönar det sig att ta modell av samarbetsavtalet

Olkiluoto 3-kärnkraftverkets byggprojekt inleddes år 2005, då en tredje kraftverksenhet började byggas på Olkiluotos kärnkraftverksområde i Euraåminne. Kraftverket ägs av Industrins Kraft (TVO) och det levererades av ett konsortium bestående av Areva NP och Siemens AG, där Areva levererade reaktorn och Siemens ansvarade för turbinverket. Byggprojektet skulle ursprungligen vara klart år 2009.

Under årens lopp har det på bygget arbetat flera tiotusentals arbetare och tjänstemän från 86 länder. Företagen har varit tusentals till antalet.

Varjonens roll i Olkiluoto grundade sig redan i början på byggarbetsplatsavtalet mellan fackförbunden, Areva och TVO, enligt vilket förbundens representanter hade personlig rätt att övervaka att anställningsvillkoren följs i alla företag på bygget.

Lönedumpning och problem i anställningsvillkor ledde till omfattande myndighetsprocesser

Varjonen övervakade och granskade alla tjänstemäns anställningsvillkor oberoende av organisering och ingrep om lönedumpning eller andra missförhållanden i anställningsvillkoren uppdagades.

– De här missförhållandena lyftes fram och vi avtalade om företagsvisa granskningar då det fanns behov. En del av arbetet bestod av regelbundna möten med myndigheter.

I början av byggprojektet ledde problemen till omfattande myndighetsprocesser och förbundens gemensamma hot om arbetskonflikter.

– I början fanns det många problem i anslutning till anställningsvillkoren och jag måste till exempel själv emellan hjälpa myndigheterna, bland annat vid utredning av ett bolags arbetsdiskriminering av tjänstemännen, liknande ocker. Fackförbunden på bygget lyckades likväl i sin uppgift och under den senaste tiden har det inte just förekommit problem. Nu har det endast uppstått enstaka utmaningar och också dem har man fått lösta i god anda genom förhandlingar, berättar Varjonen.

Fackförbundens övervakningsarbete har haft stor betydelse

Som Pros företrädare ingick Varjonen alla lokala avtal som gällde tjänstemännen vid bygget och dess underleverantörer, likaså löneuppgörelserna. Enligt överenskommelse tillämpades Pros kollektivavtal för tjänstemännen i teknologiindustrin även på alla tjänstemän i bemanningsarbete.

Enligt honom har det i offentligheten inte framkommit hur stor samhällelig och ekonomisk betydelse de fyra förbundens arbete haft.

– Min bedömning är att förbundens övervakningsarbete i bekämpningen av grå ekonomi har haft en betydelse på flera hundra miljoner euro i betalningar av skattekaraktär till såväl olika samhälleliga instanser som kommuner i regionen, säger han.