Hoppa till huvudinnehållet

Ömsesidigt lärande på arbetsplatsen

Työpaikkaohjaaja Virve Rantala
Arbetspraktik och läroavtalsutbildning lyckas inte utan kunniga arbetsplatshandledare som bryr sig. Också handledaren är mottagare.

Ömsesidigt lärande på arbetsplatsen

Publicerad 05.01.2024 kl. 13:41
Nyheter
Text
Sami Turunen | Översättning Susanne Paetau
Bild Sami Turunen
Arbetspraktik och läroavtalsutbildning lyckas inte utan kunniga arbetsplatshandledare som bryr sig. Också handledaren är mottagare.

Umicores laborant och arbetsplatshandledare Virve Rantala delar riktigt gärna med sig av sin kompetens och kunskap om branschen och yrket.

– Det är fint då jag ser att den studerande får en aha-upplevelse om sitt eget kunnande.

Suomen Oppisopimusosaajat ry belönade Rantala i oktober 2023 som årets arbetsplatshandledare. Enligt motiveringen kan hon ge positiv och konstruktiv respons.

Det är på handledarens ansvar att vägleda arbetspraktikanterna och läroavtalsstuderandena, men hon lär sig och utvecklas även själv då de studerande tar med sig den nyaste kunskapen från läroanstalterna till arbetslivet. Handledningen i sig kräver stark människokännedom.

– Det finns olika sätt att lära sig och handledningen måste anpassas efter det. Vissa lär sig genom att lyssna och se, andra igen vill anteckna allt noggrant.

Under årens lopp har Rantala handlett många människor under arbetspraktik eller med läroavtal, vilka blivit på den vägen och nu arbetar i Umicore – en av dem är nuvarande laboratoriechefen.

Tid och frihet att lära sig

Rantalas arbetsgivare Umicore Finland sysselsätter nästan 400 människor i Karleby. Företaget är del av belgisk koncern. I Karleby framställs råmaterial till batterimaterial för koncernens övriga fabriker – i praktiken förädlar man kobolt.

Rantala känner huset ut och in, för hon har arbetat i Umicore och dess föregångare redan i 28 år. Hennes egentliga arbete som laborant innehåller testning av råmaterial och slutprodukter. Hon blev arbetsplatshandledare år 2007, då den dåvarande laboratoriechefen föreslog det.

– I början fick jag tre dagars utbildning på cochningsföretaget Pohto och efter det har jag regelbundet gått utbildningar i Pohto och i Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu.

Laboratoriet har två ansvariga arbetsplatshandledare som sköter planeringen av praktik och kontakterna till läroanstalter. Arbetsplatshandledaren kan använda sin arbetstid till handledningen enligt behov.

– Också de andra handledarna handleder. Arbetet görs som skiftarbete, vi kan inte alltid vara på plats. I laboratoriet är vi också annars mycket öppna, man får alltid fråga vem som helst.

Hela branschen saknar kunnigt folk

För tillfället är batteriindustrin och anslutande branscher i stark tillväxt i och med elektrifieringen i världen. Också Umicore är en efterfrågad praktikplats: det kommer många ansökningar och alla villiga kan inte alltid tas in. Bra abetstagare är efterfrågade. 

–Vi hittar ofta för oss lämpliga personer av arbetspraktikanterna, som det sedan görs läroavtal med. Så utbildar vi arbetstagare också för oss själva.

Man vill ändå inte svartsjukt hålla kvar alla. Även Rantala vill handla för hela branschens väl.

– Det är viktigt att studerandena ser många slags jobb under studietiden. Grundlaboratoriearbetet är samma men också i det här storindustriområdet finns många olika slags arbetsplatser och branscher.

Det betalas lönetillägg för uppgifterna som arbetsplatshandledare, men den egentliga motivationen till att handleda måste man hitta i sig själv. En bra handledare är öppen och lätt att närma sig.

– Jag vill själv vara hela tiden närvarande. Ibland säger de som handleds ”härligt då du berättar det där lugnt, man hinner också lära sig något”. Det här är även kundbetjäningsjobb. Jag kan inte ha en dålig dag eller åtminstone kan jag inte visa det för praktikanten. Jag finns här för hen.

Ny läroavtalsmodell i laborantutbildningen

Kemiindustrin och Fackförbundet Pro har skapat en ny läroavtalsmodell för att bli laboranter, uttryckligen för unga under 20 år.

– Läroavtal är i sig en gammal grej, men speciellt i den tyngre kemiindustrin har minderåriga inte tagits in, främst av arbetssäkerhetsskäl. Introduktion för unga tar längre tid och är noggrannare. I den nya modellen får vi även yngre till arbetsplatserna för att lära sig och förena teorikunskaperna man lärt sig i skolan med praktik, säger Pros ansvariga branschombudsman Taru Reinikainen.

Modellen är lockande för alla parter. Unga lär sig saker på ett helt annat sätt via praktiskt arbete och får lön för läroavtalstiden, arbetsgivarna får ny arbetskraft och säkrar därigenom branschens framtid. Engagemanget blir bättre på bägge sidor.

– Laboratoriebranschen är inte populär i yrkesläroanstalter för i branschen krävs också teorikunnande vid sidan av det praktiska. Läroavtalsmodellen ökar säkert branschens dragningskraft och underlättar företagens situation, för det råder redan regionalt brist på laboranter.

Även kemiindustrin har hårda målsättningar i fråga om att branschen i Finland är kolneutral år 2045. För det behövs yrkeskunnigt folk.

– Den nya modellen är ett lysande exempel på hur arbetsgivarna och förbunden tillsammans kan utveckla branschen och med avtalsverksamhet säkra tillgången till kunnig arbetskraft.

I läroavtalsmodellens testskede deltar fem företag: Orion Abp, Borealis Polymers Oy Ab, FinVector Oy, Yara Siilinjärvi Oy och NextPharma. Av läroanstalterna deltar Åbo yrkesinstitut, Stadin AO, Savon ammattiopisto och Tampereen seudun ammattiopisto.

ProStoori berättar om de nyaste tipsen och fenomenen i arbetslivet

Anslut dig till e-postlistan och du får ProStoori-nyhetsbrevet till din e-post en gång i månaden.