Hoppa till huvudinnehållet

Pro godkände medlingsbudet för ict-branschen, strejken slutar omedelbart

- Jag tackar alla tusentals medlemmar i ict-branschen, som envetet med en lång strejk orkat försvara branschens anställningsvillkor och trygga inkomstutvecklingen för dem med lägre lön,sägerr Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

Fackförbundet Pros styrelse godkände idag 7.6 på kvällskvisten riksförlikningsmannens medlingsbud för att avtala om ict-branschens anställningsvillkor och löneuppgörelse.

-  Utan medlemmarnas kollektiva styrka kan förbundet inte avtala goda anställningsvillkor. Jag tackar alla tusentals medlemmar, som envetet med en lång strejk orkat försvara branschens anställningsvillkor och trygga inkomstutvecklingen för dem med lägre lön, konstaterar Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen

-  Också riksförlikningsmannen förtjänar ett tack, som trots utdragen tvist hjälpte betydligt uppnåendet av ett medlingsbud, fortsätter Malinen. 

Med avtalet fick Pro utvecklat de hyrda arbetstagarnas anställningsvillkor för tjänsteårstilläggens del och löneuppgörelsen riktad även till dem som tjänar minst i branschen.

- De här är speciellt rättvisefrågor, poängterar Malinen.

Lönerna stiger med 1,9 procent från den 1 juni. Av det är 1,6 procent allmän förhöjning.

Avtalsperioden upphör i februari 2024, om lönehöjningarna år 2023 avtalas före slutet av november i år.

I medlingsbudet ingår att Pro och Palta fortsätter dialogen om ict-branschens arbete i framtiden. I dialogen granskas speciellt digitalisering, robotik, artificiell intelligens och ändringar i kompetensbehov till följd av omvälvningar i arbetet samt ork i arbetet. 

- Även Paltas förhandlingschef Minna Ääri förtjänar ett tack för konstruktiv och lösningsorienterad inställning i slutskedet för att uppnå ett avtal, tackar Malinen.  

Tjänstemännen som strejkat återvänder till arbetet till nästa arbetstur som införts för dem.