Hoppa till huvudinnehållet

Pro i rätten

Kädet kirjottavat

Pro i rätten

Pros medlemmar får hjälp av förbundets egna jurister, som har flera års erfarenhet av arbetsrätt till skillnad från vanliga jurister. Förbundets medlem behöver inte betala rättegångskostnader som kan uppgå till tusentals euro, utan för medlemmen är rättshjälpen gratis och riskfri. I fall av förlust ersätts motpartens rättegångskostnader. Rättshjälpen omfattar juridisk rådgivning, förlikningsförhandlingar och rättshjälp i domstol, vilket Pros chefsjurist fattar beslut om.

Är du intresserad av de här ämnena:

Aikuinen mies, puhelin
Problem på arbetsplatsen?

Problem som uppkommer på arbetsplatsen lönar det sig att utreda på arbetsplatsen med chefen. Till din hjälp kan du be Pro-förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen på din egen arbetsplats. Du har också Pros sakkunniga till ditt förfogande.

Kaksi asiantuntijaa keskustelee
Sakkunniga som ditt stöd

Pros sakkunniga och jurister ger råd och förhandlar, ingår avtal och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. För dig är också rättshjälpen gratis och riskfri.

Mies ja nainen juristin tai lakimiehen puheilla
Juridisk rådgivning för privatlivet

Som medlem i Pro får du gratis rådgivning även i privatlivets juridiska ärenden. Det kan vara fråga om till exempel bouppteckning eller fel som uppdagats i köpt bostad. 

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.