Hoppa till huvudinnehållet

Pro i rätten

Pros medlemmar får hjälp av förbundets egna jurister, som har flera års erfarenhet av arbetsrätt till skillnad från vanliga jurister. Förbundets medlem behöver inte betala rättegångskostnader som kan uppgå till tusentals euro, utan för medlemmen är rättshjälpen gratis och riskfri. I fall av förlust ersätts motpartens rättegångskostnader. Rättshjälpen omfattar juridisk rådgivning, förlikningsförhandlingar och rättshjälp i domstol, vilket Pros chefsjurist fattar beslut om.