Hoppa till huvudinnehållet

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration med temat Kohtuus kaikessa den 18 november

Kohtuus kaikessa
Kohtuus kaikessa
De arbetsmarknadsreformer som regeringen föreslår är orimliga för löntagarna.

 Om regeringsprogrammet genomförs, innebär det betydande försämringar i många rättigheter i arbetslivet och nedskärningar i den sociala tryggheten för olika befolkningsgrupper.

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration mot dessa mål i regeringsprogrammet på lördag den 18 november. Demonstranter från olika håll i Finland marscherar från Tallbackas fält vid Olympiastadion till Medborgartorget, där programmet inleds klockan 12.00. Demonstrationens tema är: Kohtuus kaikessa.

STTK anser att regeringen vänder sig bort, att den inte tar hänsyn till budskapen från löntagarna som blir mer och mer oroade och att den inte föreslår genuina förhandlingar.

– Just nu pågår en snabbare försämring av arbetslivet och tryggheten än någonsin. Våra medlemmar känner stor oro för sin välfärd och sin ställning på arbetsmarknaden och därför ordnas demonstrationen, säger ordföranden Antti Palola.

STTK bereder demonstrationen i samarbete med sina medlemsförbund.

– Vi inbjuder också våra samarbetspartner att delta, dvs. alla arbetstagarorganisationer, andra medborgarorganisationer, intresseorganisationer för studerande, arbetslösa och pensionärer och alla som är oroade för den inverkan som målen i regeringsprogrammet kommer att ha på arbetslivet, utkomsten och tryggheten.

På programmet på Medborgartorget står program för hela familjen, intervjuer med företrädare för STTK och medlemsförbunden, musik och servering.

Mer ingående information om programmet på Medborgartorget och kompletterande information finns på webbadressen www.sttk.fi/mielenosoitus och https://proliitto.fi/fi/kohtuuskaikessa.