Hoppa till huvudinnehållet

Lyckade förhandlingar förutsätter att båda parter är starka, inte bara arbetsgivarna 

Unionens ordförande
TextBlogg | Peter Hellberg
BildUnionen
Unionens ordförande
Regeringen Orpo har inte helt förstått att den svenska samarbetsmodellen som växt fram genom år av partsrelationer förutsätter att politikerna låter bli att lägga sig i lönebildningen.

Nyheterna om strejkvågorna som sköljer över Finland når oss också i Sverige. Vi i den svenska fackföreningsrörelsen har hört vad våra fackliga vänner i Finland utsätts för och vilka argument Finlands regering använder för att försvara sina förslag. Vi hör också att Sverige stått som inspiration. Då är det omöjligt för oss att låta bli att protestera.   

Både fackförbund och arbetsgivare i Sverige är stolta över den arbetsmarknadsmodell vi tillsammans byggt upp under det senaste århundradet. Och vi välkomnar såklart fler länder att slå in på samma väg som vi gjort.  

Men när regeringen Orpo säger att de inspireras av Sverige har de inte förstått vad som faktiskt är vår främsta framgång och därmed vad som är värt att ta efter: Att vi som självständiga och oberoende parter löser de utmaningar vi ställs inför tillsammans. Det system som växt fram genom år av partsrelationer förutsätter att politikerna låter bli att lägga sig i lönebildningen.  

Istället väljer finska regeringen att lägga sig i. Deras förslag riskerar att kraftigt rubba maktbalansen till arbetsgivarnas fördel. En modell där politiken ger sig in i maktrelationen på det sättet är ett recept för misslyckande. Starka fackförbund är en förutsättning för att relationen mellan fack och arbetsgivare ska vara utvecklande för båda parter. En framgångsrik lönebildningsmodell kan inte enbart bygga på starka arbetsgivare. 

De arbetsmarknadspolitiska förslagen från den finska regeringen är löntagarfientliga, och attacken på strejkrätten är ett tydligt exempel. Strejkrätten är en oskiljbar del av rätten att organisera sig fackligt. Tyvärr är inte Finland ensamma om attacker mot strejkrätten. Även i Sverige pågår en debatt om strejkrätten och vi måste försvara den också på hemmaplan.  

Till regeringen Orpo är vårt budskap tydligt: Snegla gärna västerut och inspireras av vårt upplägg för partsrelationer. Ge fackförbund och arbetsgivare i Finland utrymme att förhandla om de utmaningar ni står inför på arbetsmarknadsområdet och låt bli att slå sönder fackens möjligheter att framgångsrikt företräda medlemmarna i framtida förhandlingar. 
 

Skribenten är ordförande för svenska fackförbundet Unionen.