Hoppa till huvudinnehållet

Tjänstemännen vid Stora Enso fick kollektivavtal på företagsnivå

Kuvassa allekirjoitetaan sopimusta.
Ett nytt kollektivavtal på företagsnivå har ingåtts för tjänstemännen vid Stora Enso. Under avtalsperioden 1.1.2022–30.04.2024 höjs lönerna med allmän förhöjning och förhöjning som avtalas lokalt. Under moderskaps- och faderskapsledighet betalas full lön för längre tid än förut.

Tjänstemännen vid Stora Enso fick kollektivavtal på företagsnivå

Publicerad 28.10.2021 kl. 09:53
Nyheter
Ett nytt kollektivavtal på företagsnivå har ingåtts för tjänstemännen vid Stora Enso. Under avtalsperioden 1.1.2022–30.04.2024 höjs lönerna med allmän förhöjning och förhöjning som avtalas lokalt. Under moderskaps- och faderskapsledighet betalas full lön för längre tid än förut.

Pro godkände idag den 28 oktober förhandlingsresultatet från 13.10.2021 mellan Pro och Stora Enso till kollektivavtal på företagsnivå. Avtalsperioden är 28 månader. Avtalet träder i kraft 1.1.2022 och löper ut 30.04.2024.

Avtalet är Pros första kollektivavtal på företagsnivå i pappersindustrin. Förhandlingarna som förts under hösten framskred raskt i gott samarbete och konstruktiv anda.

— Med kollektivavtalet på företagsnivå som ingåtts med Stora Enso skapas förutsättningar på Stora Ensos fabriker att genom lokalt avtalande tillsammans öka produktiviteten, trygga full sysselsättning och bygga upp ett bra förtroende för samarbete, konstaterar Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

Under avtalsperioden höjs lönerna 1.3.2022 med en allmän förhöjning på 0,95 procent. Utöver den allmänna förhöjningen kan för lokalt avtalade höjningar av de personliga lönerna användas 0,95 procent, som räknas ut av de betalda månadslönerna i januari 2022 för de tjänstemän som omfattas av det här kollektivavtalet.

År 2023 är förhöjningarna lika stora och år 2024 höjs lönerna ännu med en allmän förhöjning på 0,45 procent. Dessutom kan för höjning av personliga löner som avtalas lokalt användas en pott, som är 0,45 procent av de betalda månadslönerna i december 2023 för de tjänstemän som omfattas av det här kollektivavtalet.

Under moderskaps- och faderskapsledighet betalas full lön för längre tid än förut

Vid moderskapsledighet betalas i och med det nya avtalet full lön för fyra månader. Då tjänsteman adopterar under 7-årigt barn, ges hen en fyra månaders ledighet med lön som jämställs med moderskapsledighet. Till tjänsteman som är faderskapsledig betalas lön för de 24 första arbetsdagarna.

Avtalsuppgörelsen innehåller inga försämringar i anställningsvillkoren.