Hoppa till huvudinnehållet

Två nya strejkvarsel till privata socialservicebranschen

Päiväkodin opettaja lukee lapsille kirjaa.
Pro har gett två nya strejkvarsel till den privata socialservicebranschen. De riktar sig till barnskyddet och privata daghem i Nyland och Egentliga Finland.

Två nya strejkvarsel till privata socialservicebranschen

Publicerad 16.05.2023 kl. 15:10
Nyheter
Pro har gett två nya strejkvarsel till den privata socialservicebranschen. De riktar sig till barnskyddet och privata daghem i Nyland och Egentliga Finland.

Pro har idag gett två nya strejkvarsel till den privata socialservicebranschen tillsammans med de andra arbetstagarorganisationerna. Om enighet inte uppnås i kollektivavtalsförhandlingarna börjar strejkerna den 31 maj.  De nya strejkerna riktar sig till barnskyddet och privata daghem i Nyland och Egentliga Finland.

Verksamhetsställena som omfattas av strejken inom barnskyddet hittar du här. Strejken gäller arbetsskift som börjar mellan onsdag 31.5.2023 klockan 00.01 och lördag 3.6.2023 klockan 23.59. Strejken varar till slutet av det sista arbetsskiftet.

Daghemmen som omfattas av strejken inom småbarnspedagogiken hittar du här. Strejken gäller arbetsskift som börjar mellan onsdag 31.5.2023 klockan 00.01 och fredag 2.6.2023 klockan 23.59. Strejken varar till slutet av det sista arbetsskiftet. 

Övertids- och skiftbytesförbudet fortsätter


Pro har redan tidigare varslat om strejker som riktar sig till småbarnspedagogik och serviceboenden med vård dygnet runt. De här strejkerna börjar 23.5, om en uppgörelse inte nås i kollektivavtalstvisten. Nödarbete, som är nödvändigt för att förhindra äventyrande av kunds liv, omfattas inte av strejken. 

I branschen råder det dessutom övertids- och skiftbytesförbud, som gäller alla Pro-medlemmar som arbetar inom tillämpningsområdet för privata socialservicebranschens kollektivavtal. Övertids- och skiftbytesförbudet är i kraft till 30.5 klockan 13. 

Lönesättningen måste fås i skick

Arbetstagarorganisationerna påskyndar med stridsåtgärder kollektivavtalsförhandlingarna, som förts sedan januari. En lösning har ännu inte hittats vid förhandlingsbordet för höjning av lönenivån och minskning av löneskillnaden mellan den privata och den offentliga sektorn.

– Vi måste få lönesättningen i skick i den privata socialservicebranschen. Man måste kunna leva på lönen och lönerna måste vara så konkurrenskraftiga att branschen får arbetstagare även i framtiden, säger direktör Niko Simola.

Under hela den senaste veckan har man försökt nå en uppgörelse med hjälp av riksförlikningsmannen. Parterna träffas nästa gång måndag 22.5.

Kollektivavtalet för privata socialservicebranschen förhandlas av Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovården (TSN) samt Sosiaalipalvelualan allianssi Salli. Fackförbundet Pro hör till Sallis förhandlingsorganisation tillsammans med Fackförbundet Jyty och Finlands Hälsovårdarförbund FHVF. Arbetsgivaren företräds av Hyvinvointiala HALI.

I den privata socialservicebranschen arbetar ungefär 70 000 personer till exempel i privata daghem, inom barnskyddet och i omsorgstjänster för åldringar och personer med funktionsnedsättning.