Hyppää pääsisältöön

BRP Finland: Yli 600 päivää ilman työtapaturmia

BRP Finland, Kari Halonen, Heikki Makkonen
Rovaniemellä sijaitseva, moottorikelkkoja ja mönkijöitä valmistava BRP Finland on saavuttanut hienoja tuloksia työturvallisuuden parantamisessa. BRP-konsernin arvojärjestyksessä turvallisuus on nostettu ykköstavoitteeksi, ohi tulostavoitteiden.

BRP Finland: Yli 600 päivää ilman työtapaturmia

Julkaistu 26.06.2017 klo 15:48
ProStoori
Kirjoittanut
Päivi Brink
Rovaniemellä sijaitseva, moottorikelkkoja ja mönkijöitä valmistava BRP Finland on saavuttanut hienoja tuloksia työturvallisuuden parantamisessa. BRP-konsernin arvojärjestyksessä turvallisuus on nostettu ykköstavoitteeksi, ohi tulostavoitteiden.

– Ensisijainen tavoite sekä yritysjohdolla että työntekijöillä on, että jokainen pääsee työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Tähän tavoitteeseen jokaisen on helppo yhtyä, BRP Finlandin varaluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Heikki Makkonen kertoo.

 

Käytännössä jokainen tehtaassa työskentelevä osallistuu turvallisuusasioiden tarkkailemiseen ja korjaamiseen. Kesäkuun alkupuolella tehtaalla on menossa jo 640. päivä ilman työtapaturmia.

 

BRP on Rovaniemen suurin yksityinen työllistäjä, ja tehtaassa on 370 työntekijää. Kun yritys rakensi Rovaniemelle uutta tehdasta vuonna 2007, turvallisuus nostettiin ykköskriteeriksi tehtaan suunnittelutyössä. Sama asenne näkyy BRP:n kaikissa tehtaissa 13 eri maassa.

 

– Rovaniemen tehdas on ihmiset huomioiva ja tarpeeksi väljä. Trukkiliikenne aiheuttaa tyypillisesti läheltä piti -tilanteita, joten trukit saivat omat kaistansa ja kävelijät omansa. Tämä turvallisuuskeskeinen tehdassuunnittelu on tärkeä perusta onnettomuuksien ehkäisylle. Turvakoulutuksessa henkilöstölle annetaan jatkuvasti tietoa liittyen riskeihin, turvavarusteisiin ja turvallisiin työtapoihin. Turvanäkökohdat ovat aina mukana koulutuspäivillä. Turvallisuus on yhteinen asia, johon jokaisen on oltava sitoutunut läpi koko organisaation, pääluottamusmies Kari Halonen toteaa.

Riskit käydään päivittäin läpi johtoryhmässä

Koko organisaatio ja kaikki työntekijät on valjastettu tekemään huomioita turvallisuusasioista. Kaikki läheltä piti -tilanteet ja muut turvallisuusriskit ilmoitetaan, käsitellään ja tilastoidaan.

 

– Vaaratilannehavainnot tuodaan tehtaan johtoryhmän kokouksiin, ja ne käydään päivittäin läpi. Tietääkseni tämä on ainutlaatuista Suomessa. Jos jossakin työpisteessä huomataan jokin vaaratilanne, pohditaan, onko muualla tehtaassa vastaavia paikkoja. Näin riskejä ennaltaehkäistään. Jokainen ilmoitus käsitellään ja ongelma ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. Lisäksi johtoryhmä tekee turvallisuuskierroksen kerran kuussa tuotantotilassa, Halonen kertoo.

 

Henkilöstö on ottanut turvallisuuskysymykset omakseen, ja ilmoittaa aktiivisesti vaaratilanteista.

 

Vaaratilannehavainnot tuodaan tehtaan johtoryhmän kokouksiin, ja ne käydään läpi päivittäin.

– Paras kannustin on omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen, mutta lisäksi arvomme kuukausittain pienen palkinnon niiden kesken, jotka ovat tehneet havaintoja turvallisuusasioista. Koko henkilöstön kanssa turva-asioita käsitellään päivittäin ja talousasioita vain kerran kuussa. Jokainen osasto- ja tiimipalaveri aloitetaan turvallisuuskatsauksella, Halonen kertoo.  

 

Riskejä aiheuttaa esimerkiksi tavaran liikuttelu trukeilla. Laatikko voi hajota ja kaatua työntekijän päälle. Kompastumiset ovat myös riskitekijöitä, joten maassa kulkevia letkuja ja johtoja vältetään. Tapaturmataajuutta seurataan tilastoimalla.

 

– Vuosina 2011–2015 meillä oli vielä noin 1,5 tapaturmaa 200 000 työtuntia kohti. Nyt luku on 2016–2017 ollut nolla. Henkilöstömme osaa arvostaa tätä tulosta, Makkonen toteaa.

 

Tehtaalla vierailevien tavarantoimittajien tulee pitää huomioliivejä ja turvalaseja. Tehtaassa on näköalaparvi, jonne muut vieraat tavallisesti ohjataan tutustumaan tehtaaseen. Näin he eivät kulje tuotantotilassa.

Rovaniemen tehdas on ihmiset huomioiva ja tarpeeksi väljä, kehuvat Kari Halonen ja Heikki Makkonen.

Pienetkin työturvallisuusasiat käsitellään

Erinomaiset tulokset ovat syntyneet vähäisellä jokapäiväisellä panostuksella sen jälkeen, kun yritys oli ensin tehnyt merkittävän taloudellisen sijoituksen itse tehdastilan turvallisuuteen.

 

– Tänään sain juuri ilmoituksen pieneltä vaikuttavasta asiasta, josta olisi kuitenkin voinut tulla iso vahinko. Eräs työntekijä kertoi löytäneensä ylätasanteelta alas johtavilta metalliverkkoportailta kiintoavaimen, joka olisi voinut tipahtaa portaan rei’istä jonkun alapuolella kävelevän päähän, Makkonen kertoo.

 

On tärkeää, että jokainen havainnoi näitä asioita oman työn ohella. Ilmoituksen tekijä saa palautteen, miten ongelma ratkaistaan.

 

– Tämä nopea reaktio onkin paras anti ilmoittajalle, Makkonen kertoo.

 

On tärkeää, että jokainen havainnoi näitä asioita oman työn ohella. Ilmoituksen tekijä saa palautteen, miten ongelma ratkaistaan.

BRP panostaa myös työhyvinvointiin.

 

– Fysioterapeutti kiertää tehtaan osastoilla ohjeistamassa ergonomiaan liittyvissä asioissa ja antamalla taukojumppa- ja venyttelyohjeita. Työntekijöille tarjotaan myös runsaasti mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa vapaa-aikana. Tämä panostus näkyy työssä jaksamisen paranemisena, ja virkeälle työntekijälle tapahtuu vähemmän onnettomuuksiakin, Halonen sanoo.

 

Tätä juttua tehtiin kesäkuussa, ja BRP Finlandin päätuote on moottorikelkka. Onko kausituotetta valmistavassa tehtaassa hiljaista kesällä?

 

– Ei suinkaan. Meidän tuotteistamme noin 90 prosenttia menee vientiin Pohjoismaihin, Venäjälle ja entistä enemmän Pohjois-Amerikkaan. Moottorikelkan toimitusaika on noin kolme kuukautta, joten alkuvuodesta on tehtaan hiljaisin aika. Lisäksi valmistamme mönkijöitä, joten osalle tuotannon työntekijöitä riittää töitä koko vuodeksi, Halonen toteaa.