Hyppää pääsisältöön

Danske Bank kannustaa etätyöhön pandemian jälkeenkin

Danske Bank muutti Helsingin Pasilaan Visio-rakennukseen vuonna 2017.
Finanssikonserni tukee työntekijöiden hankintoja kotitoimiston työergonomiaan 970 euron kertakorvauksella. – Vuosi sitten suurin osa danskelaisista ei ollut koskaan tehnyt etätöitä, kertoo päätyösuojeluvaltuutettu Seija Gustafsson.

Danske Bank kannustaa etätyöhön pandemian jälkeenkin

Julkaistu 21.04.2021 klo 11:21
Uutiset
Kirjoittanut
Pro Uutiset
Kuvaaja Danske Bank
Finanssikonserni tukee työntekijöiden hankintoja kotitoimiston työergonomiaan 970 euron kertakorvauksella. – Vuosi sitten suurin osa danskelaisista ei ollut koskaan tehnyt etätöitä, kertoo päätyösuojeluvaltuutettu Seija Gustafsson.

Kun pandemia alkoi keväällä 2020, Danske Bank oli heti ensimmäisten joukossa siirtymässä etätöihin. Muutos oli suuri, sillä moni pankkitoimihenkilö sai ensimmäistä kertaa mahdollisuuden etätöihin.

Nyt yrityksessä suunnitellaan töitä pandemian jälkeen.

– Jopa 92 prosenttia kollegoista haluaisi jatkaa etätyötä vähintään kaksi päivää viikossa, kertoo päätyösuojeluvaltuutettu Seija Gustafsson.

Yhtiö tukee työntekijöitään kertaluonteisella avustuksella, joka on tarkoitettu kotitoimiston ergonomian parantamiseen.

– Mahdollisuus koskee työntekijöitä, jotka sitoutuvat tekemään etätyötä viikoittain pankkisalaisuuden määräämissä puitteissa, Gustafsson kertoo.

Tuki tarjotaan myös tulevaisuudessa esimerkiksi pitkiltä poissaoloilta palaaville ja uusille työntekijöille.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävä syy ennenaikaiseen eläköitymiseen, joten päätyösuojeluvaltuutettu on tyytyväinen, että työnantaja tukee työergonomiaa myös etätyössä.

– Laki määrää, että työ on tehtävä turvallisissa oloissa – miten muuten työnantaja voi varmistua siitä?

Kenen koti oli valmis etätöihin?

Kun etätyöt alkoivat keväällä 2020, osa Dansken työntekijöistä ei ollut koskaan aiemmin tehnyt etätöitä. Työnantajalla oli käsitys, että pankkisalaisuuden turvaaminen on liian vaikeaa etätyössä.

– Etätyöhön siirryttiin kiireellä ja työntekijät saivat viedä työtekovälineet kotiin.

– Pandemia mullistaa työtä. On huomattu, että useimmat työt ovat sellaisia, joita voi tehdä etänä. Tämä mahdollistaa sen, että voi asua myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla ja kaupungeissa. Samalla työmatkaan käytettyä aikaa säästyy vapaa-ajaksi.

Miten pandemia muutti päätyösuojeluvaltuutetun tehtäviä?

– Moninaiset työntekijöiden suojaamis- ja turvaamistoimenpiteet fyysisissä asiakaskohtaamistilanteissa ja viikoittain muuttuvat määräykset mullistivat päätyösuojeluvaltuutetun ja työsuojeluvaltuutettujen tehtäviä.

Osa työsuojeluvaltuutetuista työskenteli toimistoilla ja osa siirtyi kiireesti etätyöhön. Työpaikkaselvitykset ja muu työsuojelutoiminta on jatkunut pandemiasta huolimatta etätyövälinein.

Muutoksia myös työpaikan tiloihin

Danske Bank siirsi toimintojaan parempiin ja uudempiin toimitiloihin Helsingin Pasilaan syksyllä 2017.  Visiossa on 1 250 danskelaisen työpaikka. Pandemian aikana Visiossa on työskennellyt keskimäärin 150 työntekijää, loput ovat etätyössä.

Danskessa oli jo aloitettu suunnittelu Vision toimitilojen rakenteen muuttamiseksi, niin että ne tukevat henkilöstön hybridityöskentelyä. Hybridityöskentelyllä Danskessa tarkoitetaan sitä, että osa tiimistä työskentelee paikan päällä ja osa etänä kotimaassa tai ulkomailla.

– Tarvitaan enemmän tilaa, jossa neuvotteluja voidaan käydä hybridimallilla osin läsnä, osin etänä. Tämä edellyttää myös uudenlaisia audiovisuaalisia työkaluja, kertoo päätyösuojeluvaltuutettu Seija Gustafsson.

Danske Bank Groupissa työskentelee noin 22 000 henkilöä. Etätyö on mahdollista jokaisessa Dansken toimintamaassa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa, Liettuassa, Puolassa, Irlannissa ja Intiassa. Raha maksetaan osana palkkaa ja se vaihtelee maittain paikallisen kustannusten ja keskimääräisen veroasteen perusteella.