Hyppää pääsisältöön

Digitalisaatio tuo robotit rakennustyömaille

robotit valtaavat rakennusalan
Vain kymmenen prosenttia rakennusalan yrityksistä pitää digitaalisuutta mahdollisuutena synnyttää uutta liiketoimintaa.

Digitalisaatio tuo robotit rakennustyömaille

Julkaistu 29.08.2017 klo 15:50
ProStoori
Kirjoittanut
Jukka Nortio
Vain kymmenen prosenttia rakennusalan yrityksistä pitää digitaalisuutta mahdollisuutena synnyttää uutta liiketoimintaa.

Tampereen teknisen yliopiston viime vuonna julkaistu tutkimus kertoo karua kieltään, miten vähäistä kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatio on. Tuloksista selviää, että digitaalisuus nähdään pääasiassa keinona tehostaa nykyistä liiketoimintaa.

 

Hälyttävintä on se, että neljännekselle yrityksistä digitaalisuus ei ole strategisesti merkittävä asia. Tutkimus kertoo, että digitaalisuutta hyödyntävät yritykset ovat muita kannattavampia ja kasvuhakuisempia.

Infrarakentaminen on digitalisaation edelläkävijä

Vaikka ala on kokonaisuutena vielä digitalisaation alkutaipaleella, on se joillakin työmailla jo osa arkista työtä.

 

– Digitalisaatio on tullut parin viime vuoden aikana vahvasi osaksi infrarakentamista kuten tietyömaille. Suunnitelmat on digitalisoitu lähes kaikilla Skanskan infrotyömailla 3D-tietomalleiksi, jotka siirtyvät suoraan koneille. Kuljettajat näkevät malleista suoraan muun muassa kaivuutasot. Myös kopterikuvas ja sieltä saatu mittadata on meillä yleisesti käytössä, Skanskan kehitysjohtaja Ilkka Romo sanoo.

Digitaalisuus lisää infrarakentamisen tarkkuutta, parantaa työn laatua ja vähentää hukkatyötä, kun yli- tai alikaivuut vähentyvät.

Tietomallit ja koneohjaus nopeuttavat rakentamista, säästävät aikaa ja vaivaa.

 

– Digitaalisuus lisää tarkkuutta, parantaa työn laatua ja vähentää hukkatyötä, kun yli- tai alikaivuut vähentyvät.

Talonrakentamisessa suunnittelutietoja siirretään digitaalisesti suoraan työnjohtajien tablettitietokoneille jo valtaosalla työmaistamme, Ilkka Romo kertoo.

 

– Virtuaalimallit tulevat myös suunnitteluvaiheeseen. Meillä on työmaakäyttöön tehty kokeiluja, joissa asentajille näytetään työohjeet ja asennustavat. Tällä alalla tapahtuu nopeaa kehitystä.

Digitaalisten välineiden avulla saadaan nopeasti tietoa työturvallisuuden ongelmista, jolloin asioihin voidaan puuttua entistä paremmin.

 

– 3D-aluemallit työmailta helpottavat työturvallisuussuunnitelmien tekoa, jolloin voimme jo ennakolta parantaa turvallisuutta.

 

Automaation lisääntyminen ja rakentajarobotit ovat Romon mukaan digitalisaation seuraavia askeleita.

 

– Erityisesti infratyömailla ja maarakentamisessa saatetaan nähdä 5-10 vuoden päästä itseohjautuvia laitteita ja ajoneuvoja. Talorakentamisessa tämä on kauempana, Romo sanoo.

Ympäristöministeriö: digitalisaatiolla merkittävää tehostamista

Ympäristöministeriö käynnisti vuosi sitten Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hankkeen, KIRA-digin. Sen tavoitteena on uudistaa digitalisaation avulla koko rakennusala tiedolla johtamisen malliin.

 

– Sekä alan yrityksissä että valtionhallinnossa havaittiin samaan aikaan, että tätä alaa voidaan digitalisaation avulla tehostaa merkittävästi, KIRA-digin digipäällikkö Teemu Lehtinen sanoo.

 

Kaksivuotisen hankkeet tavoitteet ovat kovat: parantaa alan tuottavuutta 25 prosentilla, kasvattaa toimialaa 25 prosentilla, vähentää hukkaa 50 prosentilla ja vähentää rakennusvirheitä 75 prosentilla.

 

Hankkeen aikana on tarkoitus luoda rakennusalalle avoin ja yhtenäinen tiedonhallintatapa niin, että kaikilla alan toimijoilla on pääsy yhtenäiseen digitaaliseen tietoon.

 

– Tähtäimessä on dataperustainen liiketoimintaympäristö, joka rakennusalalta tällä hetkellä puuttuu, Lehtinen sanoo.

 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää Lehtisen mukaan sekä toimialan kulttuurimuutosta suljetusta avoimeksi että tiukan säätelyn purkamista. Toinen konkreettinen toimenpidealue on sekä julkisten että yksityisten tietovarastojen avaaminen muun muassa suomi.fi-palveluväylän kautta.

Tarvitsemme alalle ketterämmän, nopeamman ja rohkeamman toimintatavan.

– Kokeilukulttuuri on kolmas asia, jolla tuodaan uudenlaista innovointia ja liiketoimintaa alalle. Tarvitsemme alalle ketterämmän, nopeamman ja rohkeamman toimintatavan. Tällä hetkellä meillä on menossa 48 erilaista kokeiluhanketta, Teemu Lehtinen kertoo.

Digitaaliset kokeiluhankkeet ulottuvat maankäytönsuunnittelusta rakennusprojektien hallintaan ja asuntokaupan automatisointiin. Lehtinen kertoo esimerkin.

 

– Tilaajavastuu on kehittänyt SignSpace-palvelualustan, jonka tavoitteena on luopua täysin papereista rakennusalan projekteissa. Kyseessä on alusta, jossa sopimukset ja niiden allekirjoitukset voidaan tehdä sähköisesti. Tämä merkitsee melkoista tuottavuusloikkaa, kun voimme luopua papereiden pyörittelystä.

Suunnittelutyö automatisoituu

Lehtisen mukaan digitalisaatio automatisoi rakentamisessa erityisesti suunnittelutyön.

 

– Suunnitteluosaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän algoritmien ja ohjelmistojen kehittämisessä. Kokonaisuutena arkkitehtuuri-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoita tarvitaan tulevaisuudessa vähemmän.

Varsinaisessa rakentamisessa digitalisaatio edistää moduulirakentamista, kun moduulien rakentaminen automatisoituu.

 

– Ihmisen osuus rakentamisessa vähenee. Jatkossa ihmisen pitää osata ohjelmoida moduuleja rakentavia robotteja ja hallita rakentamisen tietoa tietomalleista valmistukseen. Tämä vaatii jatkuvaa digitalisten taitojen oppimista, Lehtinen sanoo.