Hyppää pääsisältöön

Eteenpäin etänä toinen toistamme tukien

henkinen hyvinvointi on koetuksella poikkeusaikana
Sosiaalinen tuki – kokemus samassa tilanteessa olemisesta – suojaa meitä stressiltä varsinkin silloin, kun työ on vaativaa, kertovat tutkimukset. Etäkulttuurin suurin haaste on ollut yhteisöllisyyden väheneminen.

Eteenpäin etänä toinen toistamme tukien

Julkaistu 12.02.2021 klo 10:24
Blogit
Kirjoittanut
Tanja Lehtoranta
Sosiaalinen tuki – kokemus samassa tilanteessa olemisesta – suojaa meitä stressiltä varsinkin silloin, kun työ on vaativaa, kertovat tutkimukset. Etäkulttuurin suurin haaste on ollut yhteisöllisyyden väheneminen.

Työpaikka on luonteva paikka tavata ihmisiä ja myös luoda ystävyyssuhteita. Monelle aikuiselle työpaikan suhteet ovat ainoita kontakteja oman lähipiirin ulkopuolella. Kollegojen säännöllinen tapaaminen on iso voimavara.

Työyhteisön ja työystävien merkitys sosiaalisina suhteina kasvaa etäaikana. Näihin kohtaamisiin ladataan entistä enemmän odotuksia ja toiveita. Kaikki kaipaavat sitä, että voivat keskustella itselleen tärkeistä asioista tutussa seurassa ja tavata myös aivan vieraita ihmisiä.

Työyhteisö suojaa yksinäisyydeltä ja tukee hyvinvointia

Vaikka suuri osa etätyöntekijöistä on tyytyväisiä työntekoon etänä, työyhteisöstä etääntyminen haittaa jaksamista.  Tuen koetaan vähentyneen entisestään keväästä. 36 prosenttia etätöitä tekevistä koki työtovereilta ja 28 prosenttia esihenkilöltä saadun tuen vähentyneen syksyn aikana. Vähäisempi tuki näkyi kroonisen työväsymyksenä sekä vähäisempinä yhteisöllisyyden ja reilun kohtelun kokemuksina, mitkä ovat omiaan heikentämään työhyvinvointia.

Keväällä etätyöntekijöillä lisääntynyt työn imu on nyt laskenut koronaa edeltävälle tasolle. Työssä tylsistyminen kasvoi erityisesti etätyöntekijöillä kesään tultaessa ja on senkin jälkeen lisääntynyt jonkin verran. Työuupumus pysyi syksyn aikana etätyössä samalla tasolla, mutta kasvoi läsnätyössä. Työyhteisön merkitys näkyy erityisesti siinä, että yksinasuvien hyvinvointi on heikentynyt koronan aikana.  

Miten ylläpidät työystävyyttä verkon yli?

Verkon yli tapaaminen ei korvaa lähikontakteja ja alkuhuuman jälkeen etätyöskentelyn huonot puolet alkavat tuntua. Etääntyminen kollegoista on todellinen huoli. Työpaikkojen tuleekin lähteä tietoisesti luomaan yhteisöllisempää etätyökulttuuria.

Pieni yksittäinen asia, josta voi itse lähteä liikkeelle on tervehtiminen. Tervehdi kollegoja ja pidä kameraa auki verkkopalavereissa, edes tapaamisen alussa.

Kysy työkaverilta, mitä hänelle kuuluu. Soita joskus kollegalle, josta et ole kuullut vähään aikaan.

Näytä, että välität. Pyri huomioimaan työkaverisi paremmin. Anna positiivista palautetta entistä tietoisemmin ja useammin. 

Anna työyhteisöllesi aikaa etätyön arjen keskellä. Tapaa työkavereita virtuaalikahveilla ja epävirallisissa tapaamisissa. Vaali sosiaalista tukiverkkoa, yhdessä puhuminen auttaa.

Osoita lempeyttä ja myötätuntoa itsellesi ja kollegoillesi.

Ota työhön liittyvät asiat ajoissa puheeksi esihenkilösi kanssa. Pyydä tarvittaessa apua.

 

Tanja Lehtoranta on tasa-arvo- ja työympäristöasiantuntija Ammattiliitto Prossa.

 

Linkkejä tutkimuksiin

Työturvallisuuskeskuksen Miten Suomi voi -tutkimus tarkastelee työhyvinvoinnin kehittymistä koronan aikana.

FUTUREMOTE-tutkimuksessa seurataan tulevaisuuden tietotyötä ja suomalaisten sopeutumista etätyömoodiin