Hyppää pääsisältöön

Lisää paikallista sopimista rahoitusalalle ja jatkoa tulevaisuustyölle

Rahoitusalan yhteinen tulevaisuustyö jatkuu
Rahoitusalan yhteinen tulevaisuustyö jatkuu
Rahoitusalan uusi työehtosopimus lisää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia palkkakeskusteluissa. Lisäksi työnantajien ja työntekijöiden yhteinen tulevaisuustyö jatkuu. Palkat nousevat kesäkuun alussa.

Rahoitusalan uusi työehtosopimus on hyväksytty tänään Ammattiliitto Pron, Palvelualojen työnantajat Paltan ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallinnoissa. Uusi työehtosopimus on voimassa 25.3.2022 – 29.2.2024. Sopimuksen piirissä on lähes 20 000 toimihenkilöä.  

Palkkoja korotetaan 1.6.2022 alkaen 0,95 prosentin yleiskorotuksella ja 0,95 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä. Palkkakeskusteluerän ajankohdasta on mahdollista paikallisesti sopia toisin, mutta erä on joka tapauksessa maksettava viimeistään 1.12.2022. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1,5 prosentilla.  

Sopimuksen toinen vuosi on ehdollinen. Jos vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen 30.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 28.2.2023. 

Palkkakeskustelumallia uudistetaan paikallisesti sopimalla 

Rahoitusalalla on pitkään ollut käytössä palkkakeskustelumalli, jossa osa palkankorotuksista määräytyy henkilökohtaisen keskustelun perusteella. Ensimmäiset palkkakeskustelut käytiin vuonna 2008 ja jo sitä ennen mallia oli kokeiltu silloisessa Sampo Pankissa.  

Neuvotteluosapuolilla oli halua uudistaa palkkakeskustelumallia yhteisen, palkkakeskustelujen onnistumista koskeneen tutkimuksen perusteella. Neuvotteluissa päädyttiin lisäämään mahdollisuutta sopia toisin palkkakeskusteluista ryhmä- tai konsernitasolla tai yritystasolla, ellei yritys ole osa konsernia tai kuulu OP Ryhmään, POP Pankkiryhmään tai Säästöpankkiryhmään.

Palkkakeskustelujen ajankohdan lisäksi voidaan paikallisesti sopia palkkakeskustelun yhdistämisestä yrityksen muihin, esihenkilön ja toimihenkilön välisiin työssä suoriutumista tai kehittymistä koskeviin keskusteluihin. Tavoitteena on palkkakeskusteluissa hyödyntää yrityksen ”vuosikelloa”. 

- Paikallinen sopiminen on hyvä lähtökohta palkkakeskustelujen kehittämiselle, finanssisektorin johtaja Antti Hakala toteaa. 

Tulevaisuustyö jatkuu

Rahoitusalan tulevaisuusvuoropuhelu jatkuu FinanssiTYÖ2030 -hankkeessa. Sopimuskauden aikana pohditaan muun muassa monimuotoisen työyhteisön merkitystä ja sen tuomia liiketoimintahyötyjä. Lisäksi tarkastellaan yhdessä uusia työn teon muotoja ja työn monipaikkaisuutta, työhyvinvointia sekä alan teknologista kehitystä ja digitalisaation vaikutuksia.   

- Osana hanketta uudistetaan vuonna 2021 tehty kysely monipaikkaisen työn uusista käytännöistä ja niiden vaikutuksista toimihenkilötyöhön, Hakala kertoo.