Hyppää pääsisältöön

Miten sitoutua, miten sitouttaa?

nainen kipuaa vuoren huipulle
Hyvien osaajien sitoutuminen tiettyyn työpaikkaan ei ole itsestään selvää. Tutkija Minna Leinonen muistuttaa, että sitouttaminen vaatii työtä ja vuorovaikutusta.

Miten sitoutua, miten sitouttaa?

Julkaistu 20.04.2022 klo 11:36
ProStoori
Kirjoittanut
Maija Kajanto
Kuvaaja Istockphoto
Hyvien osaajien sitoutuminen tiettyyn työpaikkaan ei ole itsestään selvää. Tutkija Minna Leinonen muistuttaa, että sitouttaminen vaatii työtä ja vuorovaikutusta.

Miten sitoutua työhön tai työpaikkaan aikana, jolloin maailma tuntuu epävarmalta? Jotta tähän kysymykseen on mahdollista vastata, kannattaa aluksi tarkastella, millä eri tavoin ihmiset yleensä voivat sitoutua asioihin.

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Minna Leinonen muistuttaa, että sitoutumista voi tarkastella eri näkökulmista. Tutkimuksessa on usein valittu tarkasteluun tunnepohjainen sitoutuminen, normatiivinen eli velvollisuuteen liittyvä sitoutuminen ja jatkuvuussitoutuminen.

Mielekkääseen työhön voi sitoutua

– Sitoutuminen määritellään tilana tai voimana, joka ajaa ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla työpaikallaan. Työn mielekkyyden palikoiden pitää olla kunnossa, jotta töihin voi sitoutua. Kun asiaa on tutkittu, on todettu, että tietyt osatekijät ovat mielekkyyden kokemuksessa aina samoja, lähes alasta riippumatta, Leinonen taustoittaa.

Autonomia, itsenäisen tekemisen vapaus, työssä kehittyminen ja omien kykyjen käyttö mahdollistavat sen, että työhön voi sitoutua. Lisäksi auttaa kokemus siitä, että työ edistää hyviä asioita.

Työn mielekkyyden palikoiden pitää olla kunnossa, jotta töihin voi sitoutua.

– Henkilöstöllä voi olla hyvin vaihtelevia intressejä sen suhteen, mihin työssä sitoudutaan.    Organisaatiolle voi olla haastavaa pystyä tukemaan eri tapoja sitoutua. Tässä voidaan nähdä myös kehittämisen mahdollisuus. Työpaikan toimintatavoissa olisi hyvä olla eri tarpeita huomioivaa sitouttamista, Leinonen kuvailee.

Vuorovaikutus sitouttaa

Yritysten strategioissa puhutaan usein organisaatioon sitouttamisesta. Tutkimuksissa on kuitenkin tullut ilmi, että työpaikoilla asemasta riippuen ihmiset kokevat yleensä olevansa paljon sitoutuneempia tiimiin kuin organisaatioon. Myös asiakas tai oma ura voivat nousta tärkeämmiksi.

– Organisaatio on useimmiten mahdollistaja ja taustatekijä, ei tärkein sitoutumisen kohde. Sinänsä ihmisten sitoutuminen ennen kaikkea tiimiin ja työkavereihin ei ollut yllätys. 

Ihmisten sitouttamisessa työpaikan vuorovaikutussuhteet ovat keskeisessä asemassa.

Työpaikan käytännöt voivat ohjata ihmisiä sitoutumaan – tai sitten eivät. Vuorovaikutukseen ja tiimityöhön ohjaavat käytännöt sitouttavat työpaikkaan.

Ihmisten sitouttamisessa työpaikan vuorovaikutussuhteet ovat keskeisessä asemassa.

– Se, miten suotuisia olosuhteita luodaan, vaihtelee työpaikan mukaan. Mutta onpa työpaikka mikä tahansa tai tehdään töitä läsnä tai etänä, vuorovaikutuksen tukeminen on sitouttamisessa avainroolissa.

Niin sanottu epämuodollista vuorovaikutusta on hankalampi mahdollistaa, kun työt tehdään etänä.

– On tärkeää miettiä, miten mahdollistetaan esihenkilöiden ja tiimin kohtaamiset. Ei riitä, että ”meillä on nämä kehityskeskustelut”. Työ on monella alalla muuttunut niin intensiiviseksi, että huolenaiheita ja kehityskohteita pitää pystyä nostamaan säännöllisemmin esiin.

Erityisesti etätöitä tehtäessä kannattaa kysyä, miten työ on organisoitu ja esimerkiksi millaisia tietojärjestelmiä työpaikalla on käytössä.

– Tietojärjestelmät voivat osaltaan vaikuttaa sitoutumiseen. Kannattaa miettiä, onko lähtökohta se, että yksin pärjäillään eri tietojärjestelmien kanssa, vai tukeeko niiden käyttö yhteistyötä? Kun tiedämme, että työyhteisö on usein tekijöille tärkeä, auttavatko järjestelmät olemaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa?

Voiko sitoutua liikaa?

Työn intensiivisyys tuo sitoutumisen ja sitouttamisen kysymykset myös toiseen ääripäähän: ihmiset voivat olla jopa liian sitoutuneita töihinsä. Etätyöt ovat myös hämärtäneet rajaa työnteon ja vapaa-ajan välissä, ja Leinosen mukaan omista rajoista huolehtiminen voikin olla haastavaa.

– Kovin vahva sitoutuminen tiimiin voi olla joskus esteenä epäkohtien esiin nostamiselle. Työyhteisöön sitoutunut tekijä ei halua rikkoa harmoniaa. Toisaalta, myös näihin tilanteisiin on löydettävissä menettelytapoja.

Kovin vahva sitoutuminen tiimiin voi olla joskus esteenä epäkohtien esiin nostamiselle.

Vaikka ylilyöntejäkin sattuu, on henkilöstön sitouttaminen kuitenkin toimintaa, joka näkyy parhaimmillaan euroissa.

– Erityisesti tietotyöläisillä on paljon hiljaista tietoa työstään. Heidän pitämisensä talossa on organisaatiolle kilpailuetu. Siksi sitouttamiseen kannattaa panostaa, Leinonen kiteyttää.