Hyppää pääsisältöön

Monitilatoimisto heikentää työrauhaa, mutta vähentää stressiä

Monitilatoimisto on yhä useamman asiantuntijan työpaikka. Ne ovat syrjäyttämässä avokonttoreita, jotka puolestaan valtasivat vasta pari vuosikymmentä sitten tilaa omilta työhuoneilta.

Monitilatoimisto heikentää työrauhaa, mutta vähentää stressiä

Julkaistu 13.09.2017 klo 12:17
ProStoori
Kirjoittanut
Jukka Nortio
Monitilatoimisto on yhä useamman asiantuntijan työpaikka. Ne ovat syrjäyttämässä avokonttoreita, jotka puolestaan valtasivat vasta pari vuosikymmentä sitten tilaa omilta työhuoneilta.

Monitilatoimistossa työntekijöillä ei ole omia työpisteitä, vaan jokainen voi asettua työpäivän aluksi sinne mikä tuntuu sopivimmalta paikalta ja vaihtaa työpistettä kesken päivän.

 

Monitilatoimistossa on samassa väljässä tilassa erityyppisiä työpisteitä erilaisia työtehtäviä varten. Ne ovat omiaan tietotyöläiselle, joka tekee välillä intensiivistä ja keskittymistä vaativaa työtä ja välillä ryhmätöitä toisten asiantuntijoiden kanssa.

Monitilatoimistoja käytetään usein työpaikoilla, joissa työntekijät tekevät töitä eri paikkakunnilla ja monissa tiimeissä.

Työnantaja hakee monitilatoimistolla tilasäästöjä, kun jokaiselle työntekijälle ei tarvitse varata joka päivä omaa työtilaa. Monet ovat asiakkaiden luona, koulutuksessa, palavereissa talon ulkopuolella tai muuten pois varsinaiselta työpaikalta.

 

Monitilatoimistoja käytetään usein työpaikoilla, joissa työntekijät tekevät töitä eri paikkakunnilla ja monissa tiimeissä.

Monitilatoimisto on yhteisöllinen, mutta ei sovi kaikille

Työterveyslaitoksen tutkijaryhmä on selvittänyt, miten siirtyminen omista työhuoneista monitilatoimistoon vaikuttaa työhyvinvointiin. Avokonttorista monitilatoimistoon siirtyneiden työntekijöiden haastatteluissa ilmeni, että monitilatoimisto koettiin turvalliseksi ja sopivaksi työtehtävien hoitamiseksi ja siellä pystyttiin työskentelemään tehokkaasti.

 

Samoin työympäristömuutoksen arvioitiin parantaneen yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä viihtyisyyttä. Nämä positiiviset tuntemukset ovat tutkijoiden mukaan ”tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä hyvinvointia kuvaavaan myönteiseen työn imuun ja vähäisempään stressiin”.

 

Positiivisten vaikutusten rinnalle tutkimus nosti esiin myös monitilatoimiston ongelmakohtia. Runsas kolmannes koki uuden tilaratkaisun rauhattomaksi ja työrauhan heikentyneen. Tiloissa ei aina löytynyt helposti sopivaa paikkaa, jossa voi keskustella rauhassa.

Tutkijat korostavat, ettei sama tilaratkaisu sovi kaikille käyttäjäryhmille. Siksi pitää kerätä tietoa eri työntekijäryhmien työn sisällöstä ja ottaa ne tilojen suunnittelun lähtökohdiksi.