Hyppää pääsisältöön

Pron Malinen koronasta: nyt täytyy rakentaa turvaverkkoja

jorma malinen
Koronavirusepidemia on mullistanut meistä jokaisen arjen. Tuntemattoman edessä tilannekuva muuttuu jatkuvasti. Se, mikä eilen piti paikkaansa, on tänään jo vanhaa tietoa. Epidemia kuitenkin etenee Suomessa lähiviikkoina. On siis syytä varautua.

Pron Malinen koronasta: nyt täytyy rakentaa turvaverkkoja

Julkaistu 25.03.2020 klo 18:06
ProStoori
Koronavirusepidemia on mullistanut meistä jokaisen arjen. Tuntemattoman edessä tilannekuva muuttuu jatkuvasti. Se, mikä eilen piti paikkaansa, on tänään jo vanhaa tietoa. Epidemia kuitenkin etenee Suomessa lähiviikkoina. On siis syytä varautua.

Työmarkkinaosapuolilla on yhteinen näkemys siitä, kuinka koronakriisin keskellä turvataan suomalaisten työpaikat. Kaikki puhaltavat nyt yhteen hiileen. Tilannekuvasta kertoo Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

– Nyt täytyy keskittyä rakentamaan turvaverkkoja, kertoo puheenjohtaja Jorma Malinen. 

Mikään ala ei tule täysin säästymään koronan vaikutuksilta, ja monet prolaiset työnantajat ovat jo kertoneet aloittavansa yt-neuvottelut.  

Pidetään avainalat toimintakykyisenä

Malinen kuitenkin toivoo, että Pron aloista toimintakykyisinä säilyisi ainakin valtiosektori, sillä virkamiehiä tarvitaan pitämään yhteiskunnan rattaita käynnissä. Lisäksi yritykset, joissa valmistetaan lääketieteen tarvitsemia testilaitteita ja muita apuvälineitä, ict-ala, joka pitää huolta siitä, että verkkoyhteydet toimivat, sekä maksuliikenteestä huolehtiva, tes-neuvottelujaan käyvä rahoitusala, ovat esimerkiksi ensisijaisen tärkeitä kriisin aikana.

Rahoitusalan tes-neuvotteluja on käyty marraskuusta 2019 lähtien. Työntekijäliitot olivat jo aloittaneet ylityökiellon, mutta koronatilanteen vuoksi kielto on peruttu maksuliikenteen turvaamiseksi. Malinen toivoo, että neuvotteluissa päästään pian sopimukseen.

Monilla prolaisilla aloilla on siirrytty etätöihin, mutta on myös esimies- ja työnjohdollisia töitä, joita ei voi tehdä kotoa käsin.  

Määräaikaisia muutoksia yt-menettelyyn

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain. Muutoksien voimaantuloaikataulusta kerrotaan mahdollisimman pian.

Jorma Malinen muistuttaa, että kaikki lakimuutokset ovat määräaikaisia, joten tehdyt sopimuksetkin päättyvät määräajan kuluttua.

Nopeutettu järjestely koskee vain yksityisiä yrityksiä, ei julkista sektoria.

Lakimuutoksessa on nopeutettu lomautusprosessi yt-lain piirissä oleville yrityksille: 5 + 5 + 5 päivää. Työnantajan on annettava työntekijöille yt-lain tai työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaisesti yt-neuvotteluesitys. Yt-lain mukaan neuvotteluesitys tulee antaa viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Yt-neuvotteluja tulee tämän jälkeen käydä 5 päivän ajan (ei siis 14 päivää tai 6 viikkoa, kuten yleensä). Yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen työnantajan tulee antaa lomautettaville työntekijöille ja näiden luottamusmiehille työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukainen lomautusilmoitus. Lomautusilmoitus on annettava viimeistään 5 päivää (ei siis 14 päivää) ennen lomautuksen alkamista.

Myös työttömyysturvaan muutoksia

Tämä lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet pikaisia muutoksia työttömyysturvaan. Työttömyysuhan alla olevan kannalta merkittävimmät muutokset koskisivat työssäoloedellytystä, enimmäisaikaa ja omavastuuaikaa. Esimerkiksi työttömyyden tai lomautuksen alkaessa päivärahan maksaminen alkaisi heti ilman viiden päivän omavastuuaikaa.

Työttömyyden tai lomautuksen alkaessa päivärahan maksaminen alkaisi heti ilman viiden päivän omavastuuaikaa.

Muutokset olisivat voimassa tämän vuoden loppuun asti. Työttömyysturvaa koskevat muutokset otettaisiin käyttöön takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Työmarkkinajärjestöjen ehdotuksia lakimuutoksista ei ole vielä vahvistettu. 

Nyt vaaditaan hyvää yhteishenkeä

Työpaikoilla kannattaa nyt puhaltaa yhteen hiileen ja sivuuttaa vähempiarvoiset erimielisyydet. 

–  Yritykset saavat verovaroista mittavia tukia, jotta selviytyisivät tilanteesta pienemmillä vaurioilla ja säilyttäisivät mahdollisimman paljon työpaikkoja. Vastavuoroisesti palkansaajilla on oikeus odottaa, että yritykset toimivat vastuullisesti ja pitäytyvät omistajille osingonmaksusta. Tästä tilanteesta selviytyminen vaatii palkansaajilta ja yrityksiltä hyvää yhteishenkeä. Sitä ei kannata koetella jakamalla rahaa yrityksestä ulos.

Pro-kassa on valmiudessa

Työttömyyskassa Pron valmius on käyty läpi, sillä odotettavissa on korvaushakemusten tulva, jos ja kun yritykset joutuvat lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitään koronan vuoksi.

Tällä hetkellä resurssitilanne kassassa on hyvä, ja Malinen uskoo, etteivät käsittelyajat tule pahasti venymään, jos henkilöstö pysyy terveenä. Kassan henkilöstö on etätöissä juuri tästä syystä.  Osa ammattiliiton henkilöstöstä pystyy myös auttamaan kassan henkilöstöä.

Pro palvelee jäseniään verkossa

Jorma Malinen kertoo, että Pron omat työntekijät on ohjeistettu tekemään töitään etänä. Läsnäoloa vaativat kokoukset ja tapahtumat on peruttu. Tätä kirjoitettaessa etätyöitä on tarkoitus jatkaa pääsiäiseen saakka, mutta uusi ohjeistus on tulossa lähiaikoina, ja on todennäköistä, että kotoa käsin työskentelyä jatketaan pidempäänkin.  

Etätyöskentely on puheenjohtajan arvion mukaan sujunut hyvin, ja erityismaininnan hyvistä etäkokoustaidoista saa Pron hallitus.

Huoli omasta terveydestä, toimeentulosta, oman työpaikan etätyökäytännöt ja monet muut asiat askarruttavat tällä hetkellä Pron jäseniä.

Lakimiehet antavat nyt neuvontaa muissakin kuin työsuhdeasioissa. 

Liitto pyrkii palvelemaan jäseniään mahdollisimman hyvin verkossa, ja esimerkiksi liiton lakimiehet antavat nyt neuvontaa muissakin kuin työsuhdeasioissa. Myös Pron kattava webinaarikirjasto on jäsenistön käytettävissä. Proliitto.fi-sivustolla on myös päivittyvä koronavirustietopaketti, johon on koottu kysymyksiä ja vastauksia erityisesti toimeentuloon ja työelämään liittyen.