Hyppää pääsisältöön

Sähköinen perehdytys yhtenäistää rakennusalan käytäntöjä

Image
rakennusalan eperehdytys
Vuoden käytössä olleesta rakennusalan verkkopohjaisesta perehdytyksestä, eli ePerehdytyksestä, on vauhdilla tulossa alan standardi.

Sähköinen perehdytys yhtenäistää rakennusalan käytäntöjä

Julkaistu 07.11.2018 klo 12:38
ProStoori
Kirjoittanut
Jukka Nortio
Vuoden käytössä olleesta rakennusalan verkkopohjaisesta perehdytyksestä, eli ePerehdytyksestä, on vauhdilla tulossa alan standardi.

ePerehdytys on vuosittain suoritettava rakennustyömaiden perehdytyskokonaisuus. Se antaa suorittajalleen valmiudet toimia suomalaisilla työmailla. Sillä parannetaan työturvallisuutta ja torjutaan myös harmaata taloutta.

– Esittelin tämän idean Rakennusteollisuus ry:lle maaliskuussa 2016. Asiasta kiinnostuttiin niin paljon, että asiaa päätettiin lähteä kehittämään koko toimialan hankkeena. Projekti käynnistyi alkusyksystä 2016 ja valmista tuli 2017, rakennusyhtiö Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen muistelee hankkeen alkua.

Irti pakkopullasta

Lainsäädäntö edellyttää, että rakennustyömaalla pitää olla työntekijälle laadukas perehdytys. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että työntekijät kuulevat samanlaisen puuduttavan perehdytyksen kulkiessaan työmaalta toiselle. Sama kokemus on perehdyttäjillä, jotka viikosta toiseen ohjeistavat uusia työntekijöitä.

– Nykymuotoinen perehdytys on menettänyt uskottavuutta ja tehoa ja näin ollen vaatii uudistamista. ePerehdytys vastaa tähän kahdella tavalla. Työntekijä kuuntelee kerran vuodessa laadukkaan perehdytyksen työmaan turvallisuuden yhteisistä asioista ja tenttii sen. Tämän jälkeen hän menee työmaalle, ja hänet perehdytetään vain työvoimakohtaisiin yksityiskohtiin. Tämä on sekä työntekijälle että työnantajalle mielekäs sekä kustannustehokas tapa, Pulkkinen sanoo.

Työntekijä kuuntelee kerran vuodessa laadukkaan perehdytyksen työmaan turvallisuuden yhteisistä asioista ja tenttii sen.

– Perehdytykset on pidetty aiemmin pääasiassa vain suomeksi, minkä tähden jotkin turvallisuusasiat ovat jääneet ymmärtämättä, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus Ratekon rehtori Heidi Husari sanoo.

ePerehdytyksen kieliä ovat suomi, ruotsi, englanti, viro, latvia, liettua, venäjä ja puola. Nämä kieliryhmät kattavat yli 95 prosenttia suomalaisilla rakennustyömailla työskentelevistä.

Parhaat ainekset

ePerehdytys-projektiin tuli mukaan laaja joukko alan yrityksiä kuten Consti, Fira, Kreate, NCC, Skanska ja YIT. Koulutusosaamisesta on vastannut Rateko, työntekijöiden näkemyksiä on edustanut Rakennusliitto ja Ammattiliitto Pro, tutkimusosaamista on tuonut Työterveyslaitos ja viranomaisnäkemystä muun muassa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Projektin vetovastuu oli Rakennusteollisuus ry:n omistamalla Suomen Rakennusmedia Oy:llä.

Mittaviiva Oy on toteuttanut perehdytysaineiston suurimpien rakennusliikkeiden perehdytysmateriaalien pohjalta.

– Sisältö on kiistattomasti paras mahdollinen, koska pohjana on käytetty parhaita aineistoja ja alan parasta osaamista, Pulkkinen sanoo.

ePerehdytys alkaa rakennustyömaan yleisistä pelisäännöistä eli eri osapuolten välisistä työnjaosta ja rooleista. Sen jälkeen edetään työmaalle perusasioihin: mitkä asiat pitää olla kunnossa sinne saavuttaessa, ja mistä selviävät keskeisen asiat kuten aluesuunnitelma, kulkutiet, hätätiet, sosiaalitilat ja turvallisuussuunnitelma. Perehdytys pureutuu myös yksityiskohtiin kuten työmaavaatetukseen, suojaimiin, kaivantoihin, putoamissuojaukseen, työmaaliikenteeseen sekä erilaisin koneisiin ja laitteisiin.

Perehdytys kestää 40 minuuttia, jonka jälkeen on 20 kysymyksen tentti. Niistä pitää saada 18 oikein läpäistäkseen.

– Perehdytys kestää 40 minuuttia, jonka jälkeen on 20 kysymyksen tentti. Niistä pitää saada 18 oikein läpäistäkseen, Husari sanoo.

Järjestelmän tekniseksi alustaksi valittiin korkeakoulumaailmassa paljon käytetty Moodle-teknologia. Järjestelmän toteuttajaksi tuli kilpailutuksen jälkeen Mediamaisteri. Kun järjestelmä alkoi valmistua keväällä 2017, sitä alettiin testata varhain myös loppukäyttäjillä.

– Ensimmäisellä testauskierroksella käyttäjinä olivat alan asiantuntijat, kuten yritysten työsuojelupäälliköt. Seuraavan kahteen testikierokseen otettiin mukaan myös työntekijät. Testejä tehtiin tässä vaiheessa kaikilla kahdeksalla kielellä, Pulkkinen sanoo.

Lähivuosina pakolliseksi

ePerehdytyksen on läpikäynyt vuoden aikana yli 13 000 työntekijää 1159 yrityksestä. Tavoitteena on, että ePerehdytyksestä tulee muutaman vuoden aikana pakollinen oppimäärä, jota ilman työmaille ei ole asiaa. Alalla on tällä hetkellä noin 180 000 työntekijää.

– Monet yritykset ovat jo asettaneet urakkaehtoihin, että työmaalle tulevien työntekijöiden on suoritettava ePerehdytys, Husari sanoo.

– Tämä on osa työmaiden turvallisuuden parantamista ja harmaan talouden torjuntaa ja samalla osa Valttikortti-järjestelmää. Alalla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää työntekijöiden kirjautumista ja tunnistautumista aivan uusiin sovelluksiin, Pulkkinen sanoo.

 Monet yritykset ovat jo asettaneet urakkaehtoihin, että työmaalle tulevien työntekijöiden on suoritettava ePerehdytys.

Pulkkinen korostaa ePerehdytyksen ainutlaatuisuutta.

– Millään toimialalla ei ole koskaan aikaisemmin ollut järjestelmää, jolla voidaan vuoden aikana ajaa koko alalle tentittynä ja todennettuna esimerkiksi uusi turvallisuuteen liittyvä asia.

Rakennusala on tuottanut yhteistyöllä ePerehdytyksen, jolla parannetaan kaikkien työmaiden toimintaa ja turvallisuutta. Ei siis ihme, että se voitti FinnBuild-messuilla 70 tuotteen joukosta Highlight-palkinnon.

ePerehdytys voidaan yhdistää myös Tilaajavastuun Taitorekisteriin, jolla todennetaan työntekijöiden ammattipätevyydet.

– Isolla, yli tuhannen työntekijän työmaalla, on erittäin tärkeää, että kaikki tiedot työntekijöistä on digitaalisesti tallennettu. Näin voimme huolehtia esimerkiksi siitä, että huomautamme työntekijälle, jos hänen ePerehdytys-suorituksensa on vanhentumassa, Pulkkinen sanoo.

Jatkuvaa kehittämistä

Vaikka ePerehdytys on nyt hyvin kattava, sitä kehitetään jatkuvasti ajan vaatimusten mukaan.

Perehdytysmateriaali päivittyy vähintään vuosittain, ja siihen otetaan mukaan ajankohtaisia asioita. Viimeksi tänä vuonna perehdytykseen liitettiin betonielementtien purkuun liittyviä asioita.

– Aineistossa on betonielementtien purkuun liittyvä video, purkuun liittyvää tietoa ja siihen liittyviä tenttikysymyksiä, Pulkkinen sanoo.

Vuoden aikana ePerehdytyksestä on valmistunut jo 2.0-versio ja seuraavakin jo kehitetään.

– Rakennusalan yrityksillä on ollut omia vastaavia kehityshankkeita, mutta toivomme nyt, että saamme kaikki yritykset mukaan tähän alan yhteiseen hankkeeseen, Ratekon Husari sanoo.