Hyppää pääsisältöön

Syrjimätön ja tasa-arvoinen työelämä kuuluu kaikille

Mika Ojan mielestä LHBTI-ryhmiin kuuluvien oikeuksia edistetään työpaikalla parhaiten tasa-arvosuunnitelmalla, johon kaikki ovat sitoutuneet, syrjinnän nollatoleranssilla ja alhaisella puuttumiskynnyksellä.
Kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää vietetään ensi sunnuntaina. Jokaisella työpaikalla on koosta riippumatta edistettävä myös LHBTI-ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Miten se parhaiten toteutuu?

Syrjimätön ja tasa-arvoinen työelämä kuuluu kaikille

Julkaistu 15.05.2020 klo 09:00
Uutiset
Kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää vietetään ensi sunnuntaina. Jokaisella työpaikalla on koosta riippumatta edistettävä myös LHBTI-ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Miten se parhaiten toteutuu?

Pro Uutiset / teksti Marjo Mikola, kuva Nina Tuomainen

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat yhä ennakkoluuloja, epäasiallista kohtelua, syrjintää, kiusaamista, vitsailua ja halveksuntaa. Lesbojen, homojen, biseksuaalien, trans- ja intersukupuolisten ihmisten (LHBTI) kohtelu nostetaan esiin vuosittain 17. toukokuuta kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä. Suomessa 14 prosenttia LHBTI-ihmisistä on kokenut syrjintää työpaikalla, kun EU-keskiarvo on 21 prosenttia.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat työntekijöiden laeilla suojattuja oikeuksia.

– Jokaisella työpaikalla on koosta riippumatta edistettävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta myös LHBTI-ihmisiin liittyen, Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta sanoo.

Teleoperaattori DNA:n pääluottamusmies Mika Oja on tyytyväinen, että hänen työnantajansa ei tyydy pelkästään lakisääteisten velvollisuuksien, kuten tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen, vaan osoittaa tukensa monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta myös ulospäin.

– Työpaikalla on nollatoleranssi kaikkeen epäasialliseen käytökseen. Sateenkaari-ihmisten asiaa ei meillä tarvitse erikseen nostaa esiin, mutta onhan se mahtavaa, että yritys kertoo tukensa LHBTI-ihmisille julkisesti.

DNA on osallistunut muun muassa Helsinki Pride -tapahtumaan.

Lisää tietoa, koulutusta ja kokemuksien jakamista

DNA valittiin viime vuonna Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Kyselyyn vastasi lähes 80 prosenttia dnalaisista, joista 93 prosenttia kertoi, ettei ole kokenut minkäänlaista häirintää. Siitä Oja on erityisen ylpeä – vaikka parannettavaa vielä on.  

– Ihmiset kokevat, että työpaikalla on turvallista, eikä ole koettu kaltoinkohtelua. Meillä jokainen saa olla oma itsensä. 

– DNA:lla on aika monenlaista väkeä töissä, puhelinyhtiöiden yhdistymisten kautta on erityyppisistä yrityskulttuureista tulleita sekä myös ulkomaalaistaustaisia, ja siksi erilaisuuteen on totuttu, Oja arvioi. 

Mika Ojan mielestä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumista edistää se, että yrityksen johto on sitoutunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja esimiehiä koulutetaan toimimaan ja puuttumaan epäkohtiin. Luottamusmiehen roolina on olla läsnä ja tarvittaessa puuttua asioihin. 

– Kun pitää silmät ja korvat auki, aistii, jos työyhteisön ilmapiirissä on tapahtunut joku muutos.  

Oja kertoo, että DNA:n luottamusmiehet eri paikkakunnilta kokoontuvat säännöllisesti kerran kuussa keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan ja suosittelee käytäntöä myös muille työpaikoille. Tiedon lisäämisen ja kouluttautumisen merkitystä ei hänen mielestään voi liikaa korostaa. 

– LHBTI-asioita voisi käydä läpi jo ihan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen peruskursseilla, Oja toivoo.

Sateenkaarikartta kertoo Euroopan maiden tilanteesta

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen eurooppalaisen kattojärjestön ILGA-Euroopan ihmisoikeuksien toteutumisen maavertailu julkaistaan vuosittain toukokuun puolessa välissä. Suomi on ollut 49 Euroopan maan vertailun kärkimaita siinä, miten lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa kohdellaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Tänä vuonna Suomi on sijalla kahdeksan ja sai saman pistemäärän kuin Portugali ja Iso–Britannia.

Lähes puolessa Euroopan maista ei ole tapahtunut positiivista kehitystä, ja nyt toisena vuonna peräkkäin maat menevät tuloksissa taaksepäin. Suomessa on edelleen eniten parannettavaa sukupuolivähemmistöihin ja sukupuolen lailliseen tunnistamiseen liittyen. Esimerkiksi translaki on edelleen meillä toteutumatta. Tuore vuoden 2020 sateenkaarikartta löytyy täältä.  

Vastuullisen yritystoiminnan verkosto FiBS (Finnish Business & Society) on koonnut yhdessä ihmisoikeusjärjestö Setan, Accenturen ja IBM:n kanssa tietopaketin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, niitä koskevasta keskeisestä lainsäädännöstä työelämässä, LHBTI-sensitiivisestä johtamis- ja työkulttuurista, mainonnasta ja eduista liiketoiminnalle. Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina -tietopaketin voit ladata täältä.

Pro kouluttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta

 

Työpaikalla tulee arvioida yhdenvertaisuustilannetta säännöllisesti esimerkiksi kyselyillä, joiden perusteella toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Vähintään 30 hengen työpaikalla on tehtävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

Oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan syksyllä 2019 toteuttaman tutkimuksen mukaan työpaikan yhdenvertaisuuden arviointi, suunnittelu ja siitä tiedottaminen jäävät usein pintapuoliseksi. Kyselyt suunniteltiin ja levitettiin yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa (AKAVA, EVL, EK, KT, SAK, STTK). Lue raportti täältä.

 

Pro järjestää kaksi kertaa vuodessa Työelämän tasatahti – tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelukoulutuksen. Avoin monimuotokoulutus henkilöstön edustajille ja muille työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa mukana oleville sekä työnantajan edustajille. Seuraava koulutus järjestetään syksyllä 2020. Ilmoittaudu eTapahtuman kautta. Jos linkki ei toimi, kopioi osoite https://pro.etapahtuma.fi/fi-fi/Tapahtumakalenteri/Tapahtumakalenteri-Julkinen

Ehdota Pron tasa-arvopalkinnon saajaa

Pro palkitsee vuosittain sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä edistäneen teon tai tahon tasa-arvopalkinnolla. Pron jäsenet voivat ehdottaa palkintoa työpaikoille, jäsenille tai tasa-arvotyössä ansioituneille taholle. Täytä hakemus täällä.