Hyppää pääsisältöön

Työpaikka ei aina ole turvapaikka – työelämässä vielä parannettavaa sateenkaarioikeuksien osalta

naisen kädet pitelevät sateenkaaren väristä sydäntä
naisen kädet pitelevät sateenkaaren väristä sydäntä
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat ennakkoluuloja, epäasiallista kohtelua, syrjintää ja väkivaltaa monilla eri yhteiskunnan osa-alueilla – myös työpaikoilla.

Eurooppalaisten ammattiliittojen kattojärjestöt ovat yhdessä hyväksyneet julkilausuman, jossa ne ilmaisevat huolensa työpaikoilla ja verkossa esiintyvästä väkivallasta ja häirinnästä, joka kohdistuu LHBTI+ -ihmisiin.

Järjestöt muistuttavat työnantajan velvollisuudesta varmistaa turvallinen ja terveellinen työympäristö ja suojella ihan kaikkia työntekijöitä väkivallalta ja häirinnältä.

Inklusiivinen työyhteisö tukee ja osallistaa myös LHBTI+ -ihmisiä. Erityisesti korostamme tarvetta suojella transsukupuolisten työntekijöiden oikeuksia, sillä he ovat yhä useammin joutuneet poliitikkojen ja työtovereiden hyökkäysten kohteeksi”, järjestöt kirjoittavat yhteislausunnossa.

Yhdenvertaisuus tärkeä vaaliteema

LHBTI+ -ihmisten kohtelu nostetaan esiin vuosittain 17. toukokuuta kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä.

LHBTI+ -ihmisten yhdenvertaisuus on ajankohtainen teema myös tulevissa EU-vaaleissa. Kattojärjestöjen lausumassa vaaditaan, että EU ja sen jäsenmaat jatkavat yhdessä työskentelyä varmistaakseen vapauden, turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden jokaiselle, myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville.

– Jokaisella työpaikalla on sen koosta riippumatta edistettävä myös LHBTI+ -työntekijöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vaikka olisi tiedossa, että syrjintä on kielletty, syrjivää käytöstä tai syrjiviä rakenteita ei aina tunnisteta tai häirintään ei puututa riittävästi. Esihenkilöillä ja luottamushenkilöillä on tässä työssä iso rooli, sanoo Ammattiliitto Pron palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen.

Suomen vähemmistöjen tilanne pysynyt samana

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen eurooppalaisen kattojärjestön ILGA-Euroopan ihmisoikeuksien toteutumisen maavertailu julkaistaan vuosittain toukokuussa. Vertailussa tarkastellaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tilannetta 49 Euroopan maassa.

Tänä vuonna Suomi on jälleen sijalla 6. Suomessa toteutuu 71 % tarvittavista lainsäädännöllisistä ja viranomaistoimista, joilla varmistetaan sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuus.

Vertailun kärkeä pitää yhdeksättä vuotta peräkkäin Malta, jossa toteutuu 88 % tarvittavista toimista. Toisena tulee kolme sijaa noussut Islanti, joka viime vuonna kielsi eheyttämistoiminnan ja depatologisoi transidentiteetit terveydenhuollossaan.

Vertailun häntäpäässä ovat Venäjä, 2 %, Azerbaidžan, 2 % ja Turkki, 5 %. Euroopan maiden keskiarvo on 41 %.

Meiltä koulutusta ja neuvontaa yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä

Ammattiliitto Pro edistää yhdenvertaista työelämää muun muassa kouluttamalla luottamushenkilöitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista ja häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisesta.

Yhdenvertaisen työelämän edistäminen huomioidaan myös Pron edunvalvonnassa ja vaikuttamistyössä, esimerkiksi lausunnoissa. 

Neuvomme jäseniämme kaikissa työpaikan tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvissä kysymyksissä. 

Ammattiliitto Pro on myös mukana juhlimassa Pride-kesää, ainakin seitsemällä paikkakunnalla. Pron Pride-kesän avaavat Kuopio, Sastamala ja Tampere. Olemme mukana myös ainakin Helsingin, Turun, Oulun ja Jyväskylän tapahtumissa.