Hyppää pääsisältöön

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

häirintä työpaikalla

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Häirintä on teko, joka on luonteeltaan yksipuolinen ja vastentahtoinen häiritylle. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on kielletty työturvallisuuslaissa. Tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän. Työnantajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää ja hänen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin asian selvittämiseksi ja häirinnän poistamiseksi heti saatuaan tiedon asiasta.

Mitä on epäasiallinen kohtelu?

Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä työpaikoilla. Epäasialliseen kohteluun voi syyllistyä kuka tahansa työyhteisön jäsen joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Kohteeksi voivat joutua sekä työntekijät että esimiehet.

Epäasiallinen kohtelu voi  ilmetä esimerkiksi kiusaamisena, laiminlyönteinä, vähättelynä tai sivuuttamisena, eristämisenä, mustamaalaamisena, uhkailuna, työnjohtovallan ylityksinä tai nöyryyttävänä kohteluna, sovittujen ehtojen yksipuolisena muuttamisena sekä syrjimisenä tai suosimisena. Epäasiallista kohtelua ei kuitenkaan ole työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvat toimet, työhön liittyvä normaali päätöksenteko tai siihen liittyvien ongelmien käsittely työyhteisön jäsenten kesken. Myöskään työntekijän ohjaaminen työterveyshuollon piiriin ei ole epäasiallista kohtelua. 

Epäasiallinen kohtelu voi täyttää myös häirinnän tunnusmerkit. Häirintää on työturvallisuuslain mukaan sellainen epäasiallinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa yksilön turvallisuudelle tai terveydelle.

Häirintää on esimerkiksi toistuva uhkailu, pelottelu, ilkeät ja vihjailevat viestit, väheksyvät ja pilkkaavat puheet, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen, maineen tai aseman kyseenalaistaminen, työyhteisöstä eristäminen ja seksuaalinen häirintä.

Häirintään voi liittyä myös työnjohto-oikeuden väärinkäyttöä. Tällaista voi olla esimerkiksi  toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon, työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen, sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein, epäasiallinen työnjohtovallan käyttäminen ja nöyryyttävä käskyjen antaminen.

Onko sinua kohdeltu epäasiallisesti työpaikallasi?

Jos olet kokenut työpaikalla syrjintää, pyydä työnantajalta selvitys asiaan. Jos kyse on häirinnästä, pyydä esihenkilöä puuttumaan tilanteeseen. Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies ovat tukenasi. Mikäli asia ei ratkea, voit ottaa yhteyttä liittoon, aluehallintovirastoon, tasa-arvovaltuutettuun tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun asian selvittämiseksi.

Jos olet joutunut häirinnän kohteeksi, pyydä esihenkilöäsi puuttumaan asiaan välittömästi.
Saat tarvittaessa tukea luottamusmieheltäsi, työsuojeluvaltuutetulta tai työterveyshuollosta
Mikäli häirintään liittyy rikosepäily tai terveyden vaarantumista, ota yhteyttä poliisiin ja työterveyshuoltoon
Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.