Hyppää pääsisältöön

Yt-neuvottelut ja yhteistoiminta

Kuva: Shutterstock

Yt-neuvottelut ja yhteistoiminta

Yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä menettelyä, jossa käsitellään työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintaneuvottelua edellyttävistä asioista, hänen on neuvoteltava niistä työntekijöiden kanssa. Joissakin asioissa riittää kuitenkin pelkkä tiedottaminen työntekijöille.
Usein kysyttyjä kysymyksiä yt-neuvotteluista

Yhteistoimintaneuvotteluihin velvoittavaa yhteistoimintalakia sovelletaan tietyin poikkeuksin yrityksiin, joiden työsuhteissa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20. Työntekijöiden määrään lasketaan sekä osa-aikaiset että määräaikaiset työntekijät. Sen sijaan henkilöstömäärään ei lasketa työntekijöitä, jotka työskentelevät yrityksessä tilapäisesti tai lyhyehkön ajan tai kausiluontoisissa. Myöskään vuokratyöntekijöitä ja alihankkijan palveluksessa olevia työntekijöitä ei oteta huomioon tilaajayrityksen henkilöstömäärää laskettaessa.

Yhteistoimintalaki määrää neuvottelemaan tilanteissa, jotka koskevat erityisesti työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, liikkeenluovutusta tai yritystoiminnan muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyitä. Neuvotteluita voidaan käydä myös joko työnantajan tai työntekijöiden edustajan aloitteesta myös muista työhön ja työntekoon liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi työsääntöjen muuttamisesta tai työpaikan sosiaalitilojen suunnittelusta. 

Irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia koskevat neuvottelut käydään yleensä työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Jos irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen koskee vain yksittäistä työntekijää tai yksittäisiä työntekijöitä eri henkilöstöryhmissä, voidaan asia käsitellä työntekijän ja työnantajan välillä. Tällöin työntekijällä on kuitenkin oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta neuvotellaan myös luottamusmiehen ja työnantajan kesken.

Mikäli yt-neuvottelut liittyvät työvoiman vähentämiseen, on niiden noudatettava lain määrittämiä vähimmäisneuvotteluaikoja.

kaavio yt-neuvotteluiden kestosta eri tilanteissa


Jos yt-neuvottelut koskevat alle 10 henkilön osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista tai enintään 90 päivää kestävää määräaikaista lomauttamista, on niiden kestettävä vähintään 14 vuorokautta.

Jos neuvottelut koskevat vähintään 10 henkilön irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista toistaiseksi tai määräaikaisesti yli 90 päivän ajaksi, on niiden kestettävä vähintään 6 viikkoa.  Mikäli yrityksessä tai organisaatiossa on alle 30 henkilöä, neuvotteluaika on vähintään 14 vuorokautta.

Työnantaja voi päättää yt-neuvottelut sen jälkeen, kun vähimmäisneuvotteluaika on kulunut  ja neuvotteluissa on käsitelty työnantajan suunnitteleman toimenpiteen perusteet, vaikutukset ja luottamusmiehen esittämät vaihtoehdot.

Yt-neuvottelut ja työsuhteen päättyminen ahdistavat melkein jokaista. Oma luottamusmiehesi pitää sinut ajan tasalla yt-neuvotteluiden etenemisestä ja vastaa myös neuvotteluita koskeviin kysymyksiisi.  Luottamushenkilöiden tukena toimivat puolestaan lähimmän aluetoimiston sopimusala-asiamies  sekä työehtosopimuksenne neuvotellut sopimusalavastaava .

Liiton Pro Noste- palvelusta jäsenemme saavat neuvontaa työnhakuun, urasuunnitteluun ja omassa työssä kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä.  Ajankohtaista tietoa työttömyysajan toimeentulosta löydät Työttömyyskassa Pron verkkosivuilta.

kyltit
Pro Noste auttaa
kyltit

Yt-neuvottelut ja työsuhteen päättyminen ahdistavat melkein jokaista. Yksin asian kanssa ei kannata jäädä ja ammattiapuun kannattaa tarttua ennakkoluulottomasti. Pro Noste tarjoaa jäsenillemme psykologipalveluita sekä neuvoo työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. 

Nainen istuu koneen ääressä.
Pidäthän meidät ajan tasalla
Nainen istuu koneen ääressä.

Keräämme Prossa tietoa käynnissä olevista yhteistoimintaneuvotteluista yt-seurantalomakkeen kautta. On tärkeää, että kerrot meille yt-neuvotteluiden alkamisesta. Näin tieto yt-neuvotteluiden alkamisesta tavoittaa hyvissä ajoin esimerkiksi liiton työttömyyskassan, jolloin voimme vaikuttaa siihen, että työttömäksi tai lomautetuiksi jäävät jäsenemme saavat työttömyyspäivärahansa joutuisasti.