Hoppa till huvudinnehållet

Allt färre medlemmar i Pro är permitterade

Ihmiset työskentelevät mikroskoopeilla.
Sysselsättningen ökar nu snabbt i Finland, men arbetslösheten sjunker inte i samma takt. Det råder stora skillnader i utvecklingen mellan branscherna. Permitteringarna bland Pros medlemmar har klart minskat jämfört med situationen för ett år sedan.

Allt färre medlemmar i Pro är permitterade

Publicerad 26.08.2021 kl. 14:40
Nyheter
Sysselsättningen ökar nu snabbt i Finland, men arbetslösheten sjunker inte i samma takt. Det råder stora skillnader i utvecklingen mellan branscherna. Permitteringarna bland Pros medlemmar har klart minskat jämfört med situationen för ett år sedan.

Enligt Statistikcentralens uppgifter var 121 000 fler sysselsatta i juni 2021 än i juni 2020. Trendtalet för sysselsättningsgraden, som putsats från säsongvariationer och tillfälliga variationer, steg till 72,4 procent.

Den snabba återhämtningen av ekonomin står bakom den förbättrade sysselsättningen. Finlands ekonomi återhämtade sig snabbt under det andra kvartalet år 2021. Ändringen av den arbetsdagskorrigerade produktionen jämfört med motsvarande månad föregående år var 9,7 procent i juni. Återhämtningen i ekonomin har varit snabbare än vid tidigare ekonomiska kriser. Bruttonationalprodukten (BNP) har redan nått nästan samma nivå som före coronakrisen.

Av branscherna är sysselsättningstalen för bland annat utbildningsbranschen samt informations- och kommunikationsbranschen redan högre än före coronan. Sämst har de värst drabbade branscherna återhämtat sig, såsom inkvarterings- och näringsverksamheten samt transport och lagring, dock är också tillväxten nu snabbast där.

Trots den snabba återhämtningen av sysselsättningen var 7 000 fler arbetslösa i juni än i juni år 2020. För uppgångsperioder är det ofta vanligt att sysselsättningen och arbetslösheten stiger samtidigt, då allt fler vågar sig ut på arbetsmarknaden i och med fler arbetsplatser. Arbetslöshetsgraden var i juni 7,6 procent. 

Nu är 0,8 procent av medlemmarna i Pro permitterade

I Pro-medlemmarnas arbetslöshet har det inte skett någon större förändring jämfört med förra året. Arbetslösheten har inte börjat stiga och permitteringarna har enligt Arbetslöshetskassan Pros uppgifter klart minskat. Andelen permitterade medlemmar sjönk från 6,6 procent i juli 2020 på ett år till 0,8 procent. Andelen arbetslösa var i juli 5,1 procent.

Antalet som fått förmån från Arbetslöshetskassan Pro och summan utbetalningar sjönk tydligt under året. Enligt Arbetslöshetskassan Pros direktör Mervi Ruokola är Pro-medlemmarnas sysselsättningsläge bra, likaså kassans personalläge. Ansökningarnas behandlingstider är korta.

– Av antalet nya utlåtanden i Te-centralerna kan man dra slutsatsen att det inte heller i fortsättningen blir rusning i vår förmånsbehandling och att utbetalningssituationen i slutet av året hålls likadan som nu, bedömer Ruokola.

Branscherna hämtar sig från coronan i olika takt

Av Pros avtalsbranscher har coronan drabbat flygtrafiken värst, och branschen har ännu inte hämtat sig.  Av Pro-medlemmarna som arbetar i branschen var 19 procent arbetslösa i juli 2021 och 14 procent var permitterade.

Andra branscher som återhämtat sig långsamt är bland annat textil- och modebranschen samt sko-, läder- och guldsmedsindustrin. I de här branscherna var nio procent av Pro-medlemmarna arbetslösa och tre procent permitterade. Också av mediebranschens Pro-medlemmar var ungefär åtta procent arbetslösa och lite över en procent permitterade.

Av Pros avtalsbranscher var det minst arbetslöshet i energiindustrin, kemiska industrin och gummiindustrin samt i teknologiindustrin. I de här branscherna var andelen arbetslösa av medlemmarna under fyra procent.

Bekanta dig närmare med följande på finska:

Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat 

Pron työttömyysaste sopimusalaryhmittäin 

Pron lomautusaste sopimusalaryhmittäin