Hoppa till huvudinnehållet

Arbetslöshetskassan Pro

Työttömyyskassa Pron väreissä nainen sateenvarjon alla.

Arbetslöshetskassan Pro

Arbetslöshetskassan Pro tryggar våra medlemmars utkomst under arbetslöshet, alterneringsledighet och service som främjar sysselsättning. Kassan handleder, ger råd och informerar om förmåner och ansökning av dem.

Du kan kanske vara intresserad av de här

Permittering

Permittering avser arbetsgivarens ensidiga beslut att tillfälligt avbryta löneutbetalningen och arbetet medan anställningen fortsätter. Detta kan uppnås genom att förkorta den dagliga eller veckovisa arbetstiden eller genom att permittera personen helt. Permitteringar kan pågå antingen under en viss förutbestämd period eller kan fortsätta tills vidare.
MIehet tarkastelevat mittaa.
Nyheter
Publicerad 08.09.2021
Antalet visstids- och deltidsanställda arbetstagare har ökat kraftigt under det senaste året. Samtidigt har arbetslösheten ändå inte lättat. Antalet långtidsarbetslösa har ökat drastiskt.
Ihmiset työskentelevät mikroskoopeilla.
Nyheter
Publicerad 26.08.2021
Sysselsättningen ökar nu snabbt i Finland, men arbetslösheten sjunker inte i samma takt. Det råder stora skillnader i utvecklingen mellan branscherna. Permitteringarna bland Pros medlemmar har klart minskat jämfört med situationen för ett år sedan.
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.