Hoppa till huvudinnehållet

Fackförbundet Pro: Nya strejkvarsel i teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen

Tyhjä toimisto
Fackförbundet Pro har idag gett nya strejkvarsel i teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen. Planerings- och konsultbranschens strejker gäller arbete som görs för arbetsplats som omfattas av teknologiindustrins strejk. Arbetsplatserna som omfattas av strejken har separat listats i bilagorna.

Fackförbundet Pro: Nya strejkvarsel i teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen

Publicerad 24.01.2023 kl. 13:35
Nyheter
Bild Shutterstock
Fackförbundet Pro har idag gett nya strejkvarsel i teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen. Planerings- och konsultbranschens strejker gäller arbete som görs för arbetsplats som omfattas av teknologiindustrins strejk. Arbetsplatserna som omfattas av strejken har separat listats i bilagorna.

Den 2:a strejken gäller arbetsturer som börjar mellan 8.2.2023 klockan 00.00 och 10.2.2023 klockan 24.00. Arbetsplatserna som omfattas av strejken finns listade här.

Den 3:e strejken gäller arbetsturer som börjar mellan 11.2.2023 klockan 00.00 och 17.2.2023 klockan 24.00. Arbetsplatserna som omfattas av strejken finns listade här.

I båda branscherna är det i kraft övertidsförbud, som gäller i hela branscherna tills vidare.

Strejkerna som Pro nu meddelat om fortsätter den tre dagars arbetskonflikt som meddelats tidigare och som börjar 1.2.2023. Arbetsplatserna som omfattas av den första strejken finns listade här.

– Pros målsättning är att så snabbt som möjligt uppnå avtal, så att vi undviker strejkerna. Vi meddelar om nya strejker så pressen att försöka uppnå avtalsuppgörelse är tillräcklig, säger Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

Pro har föreslagit ett två års avtal och att lönerna under den tiden skulle höjas med 8,5 procent. Skillnaden i parternas synsätt på lönehöjningarnas nivå och modellen att genomföra dem är för tillfället stor.

– Enligt meddelanden som kommit från arbetsplatserna är Pros medlemmar beredda att strejka för rejäla lönehöjningar, säger Malinen.

Enligt lag ska meddelande om strejk ges senast två veckor före strejken inleds.

Vi har i nyheten uppdaterat (26.1) 3:e strejkens lista över strejkhusen så att för GVR Finland Oy:s del omfattar strejken alla verksamhetsställen.