Hoppa till huvudinnehållet

Fackförbundet Pro varslade om tre dagars strejk och övertidsförbud i kemiska branschen

Pro har varslat om en tre dagars arbetsnedläggelse den 13–15 februari 2023 i separat utvalda företag i kemiska industrin. Dessutom börjar övertidsförbud den 30 januari, som gäller alla tjänstemän som arbetar i branschen förutom tjänstemännen i textilvårdsbranschen.

Fackförbundet Pro varslade om tre dagars strejk och övertidsförbud i kemiska branschen

Publicerad 27.01.2023 kl. 15:12
Nyheter
Pro har varslat om en tre dagars arbetsnedläggelse den 13–15 februari 2023 i separat utvalda företag i kemiska industrin. Dessutom börjar övertidsförbud den 30 januari, som gäller alla tjänstemän som arbetar i branschen förutom tjänstemännen i textilvårdsbranschen.

Den tre dagar långa arbetsnedläggelsen gäller arbetsskift som börjar mellan 13.2.2023 klockan 0.00 och 15.2.2023 klockan 23.59. Strejken omfattar allt arbete inom tillämpningsområdet för kemiska branschens tjänstemannaavtal, som utförs i de utvalda företagen, oberoende av i vilket företags tjänst tjänstemannen arbetar. Se lista nedan över företagen som strejken omfattar.

– Förhandlingar om tjänstemännens kollektivavtal har förts sedan november 2022 och innan det förhandlade vi ett par månader om löneuppgörelse. Pros utgångspunkt är att alla tjänstemäns löneutveckling tryggas med en tillräckligt stor allmän förhöjning. Det är nu speciellt viktigt på grund av den kraftiga prisstegringen. Man måste klara sig på sin lön, konstaterar Pros ansvariga branschombudsman Taru Reinikainen.

Förhandlingarna har dragit sällsynt mycket ut på tiden och skillnaderna i parternas syn på lönehöjningarna är fortfarande stora. Enligt de bud som kommit från arbetsplatserna upplevs en tillräcklig lönehöjning som betalas som allmän förhöjning till alla som så viktig, att man är redo att strejka för det.

Pro är redo att utan dröjsmål fortsätta förhandlingarna och målsättningen är att så snabbt som möjligt uppnå en kollektivavtalsuppgörelse genom förhandlingar.                   

Övertidsförbud och förbud att resa i arbetsärenden under fritid börjar 30.1.2023 och gäller alla som arbetar inom tillämpningsområdet för kemiska branschens tjänstemannaavtal förutom i textilvårdsbranschen. Övertidsförbudet upphör 10.2.2023 klockan 23.59.

Företagen i kemiska branschen som omfattas av strejken är:

Bayer Oy, Åbo
Bayer Nordic SE, Åbo
Fermion Oy, Hangö
Fermion Oy, Uleåborg
Fermion Oy, Esbo
Genencor International Oy, Jämsänkoski
Genencor International Oy, Hangö
Jervois Finland Oy, Karleby
Kemira Abp, Esbo forskningscenter
Medisize Oy, Ensolantien yksikkö
Medisize Oy, Lammintien yksikkö
Neste Oyj Innovaatio, Neste Oyj Innovaatio
Orion Oyj, Esbo
Umicore Finland Oy, Karleby
Yara Suomi Oy, Siilinjärvi
Yara Suomi Oy, Nystad

 

Nyheten uppdaterad  27.1 kl. 15.50: Medlingen i kemiska branschens arbetstvist börjar måndag 30.1 kl. 14.00.