Hoppa till huvudinnehållet

Media, kommunikation och ict

Reititin, internet-yhteys

Media, kommunikation och ict

Kollektivavtalen för ict-branschen, mediebranscherna, Digita, Yle och MTV samt intressebevakning för Pro-medlemmar i Posti.

Kameran objektiivi lähietäisyydeltä, YLE tai MTV
Mediebranschen
Kameran objektiivi lähietäisyydeltä, YLE tai MTV

Det kollektivavtal som har ingåtts mellan Fackförbundet Pro och Medieförbundet omfattar, oavsett utbildning, tjänstemän som arbetar med kommersiella administrativa uppgifter inom den grafiska branschen men även inom it-administration och med it-uppgifter. Den tekniska personalens kollektivavtal inom mediebranschen omfattar anställda med befattningar som kräver teknisk utbildning. Tjänstemännens kollektivavtal är normalt bindande och de tekniska tjänstemännens kollektivavtal är allmänt bindande.

Mediepersonal och teknisk personal arbetar i medie- och kommunikationsföretag, på reklambyråer och i mediehus. Förutom att publicera och trycka traditionella tidningar och tidskrifter behandlar och bearbetar företagen även adressuppgifter och annan marknadsföringsinformation samt producerar olika elektroniska publikationer och tjänster. Mediebranschen genomgår en stor förändring och digitaliseringen av kommunikationen kräver forskning och produktutveckling samt utveckling av personalkompetens.

Mediepersonalens och den tekniska personalens uppgifter inkluderar kund- och kontorstjänster, grafisk design, mediedesign, chefsuppgifter, annons- och reklamtrafik, försäljning och marknadsföring, operatörsarbete, sekreterar- och assistentarbete, ekonomisk administration, databehandling och design samt uppgifter relaterade till handledning, arbetsplanering, produktionsplanering, arbetsledning, produktionsledning, expertis, underhåll och försäljning.

På MTV:s tjänstemän tillämpas Paltaa och Pros kollektivavtal för tjänstemännen. Undantag är främst bestämmelserna i anslutning till lönesystemet och resor.  

 

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.