Hoppa till huvudinnehållet

Medlemsavgiften bibehålls oförändrad, bestämde representantskapet

Syysedustajisto
Fackförbundet Pros representantskap bestämde på sitt möte bland annat om medlemsavgiften nästa år, budgeten och verksamhetsplanen samt om genomförandet av representantskapsvalet.

Medlemsavgiften bibehålls oförändrad, bestämde representantskapet

Publicerad 27.11.2023 kl. 15:16
Nyheter
Bild Petri Anttila
Fackförbundet Pros representantskap bestämde på sitt möte bland annat om medlemsavgiften nästa år, budgeten och verksamhetsplanen samt om genomförandet av representantskapsvalet.

Pros representantskap sammankom från fredag 24 till lördag 25 november till sitt ordinarie tvådagars höstmöte på Majvik i Kyrkslätt. På mötet belönades också Pirkko Takkinen med förtjänsttecken i guld och riktlinjerna för nästa års verksamhet drogs upp.

 

Palkittin kultaisella ansiomerkillä
Petri Anttila

 

Medlemsavgiften bibehålls oförändrad

Representantskapet bestämde att Fackförbundet Pros medlemsavgift även år 2024 är 1,25 procent av skattepliktig löneinkomst eller högst 49 euro i månaden. I medlemsavgiften ingår förbundets, arbetslöshetskassans och föreningarnas avgifter. Medlemmarna i seniorföreningen och studerandeföreningen betalar inte medlemsavgift.

Medlemskap i förbundet intresserar unga

Direktör Anssi Vuorio, som presenterade förbundets strategiska lägesbild och verksamhetsplan, berättar att den senaste avtalsrörelsen var besvärlig. Också den politiska situationen medför utmaningar. Finlands regering föreslår i sitt regeringsprogram betydande förändringar, som om de förverkligas inverkar betydligt på arbetstagarnas trygghet såväl i arbetet som under arbetslöshet.

– Medlemsantalet och tillfredsställelsen med förbundets verksamhet ökar likväl. Under året har rekordmånga unga och studerande anslutit sig till Pro tack vare lyckade kampanjer, berättar Vuorio.

Nästa år blir det förhandlingar och satsningar på tjänster

Förbundet har redan ett bra tag förberett sig för förhandlingsomgången 2024–2025. På våren förhandlas speciellt företagsspecifika kollektivavtal och de flesta andra avtalsbranschers förhandlingar börjar på hösten.
 
– Medlemmarnas behov och målsättningar kartläggs exempelvis ingående med medlemsenkäter, berättar Vuorio.

I medlemsrekryteringen och tjänsterna beaktas internationella sakkunniga. Därutöver förbättras tjänster och till exempel den internationellt belönade webbutbildningen för förändringsledarskap Mutsi utvecklas vidare.

Representantskapsvalet och betydande investeringar i it-systemen höjer kostnaderna

Fackförbundet Pros ekonomi- och förvaltningsdirektör Jani Salenius berättar att förbundets budget för nästa år visar lite underskott i enlighet med linjedragningen. Kostnaderna ökar nästa år bland annat på grund av representantskapsvalet, då Pro-medlemmarna i augusti–september väljer hundra ordinarie medlemmar för fyra år till Pros representantskap.

Förbundet gör betydande investeringar för att fortsätta utveckla informationssystemen. Medlemskapsprocesserna har redan nu automatiserats till exempel med hjälp av bottar och ett nytt telefonsystem höjer ytterligare anställningsjourens servicenivå.