Hoppa till huvudinnehållet

Oavlönad första sjukledighetsdag väcker oro

Kuvituskuva sairausloma-aiheeseen
Om den första sjukledighetsdagen blir oavlönad, finns det risk för att man går sjuk till arbetet och sjuktiden förlängs. Förändringen är på många sätt oförnuftig och försvagar också arbetsmarknadsfreden.

Oavlönad första sjukledighetsdag väcker oro

Publicerad 28.11.2023 kl. 13:55
Nyheter
Text
Leena Filpus | Översättning och bearbetning Susanne Paetau
Bild Adobe Stock
Om den första sjukledighetsdagen blir oavlönad, finns det risk för att man går sjuk till arbetet och sjuktiden förlängs. Förändringen är på många sätt oförnuftig och försvagar också arbetsmarknadsfreden.

Finlands regering planerar att den första sjukledighetsdagen skulle bli oavlönad självriskdag. Om man till exempel blir förkyld, betalas det inte lön för den första sjukledighetsdagen. I de flesta kollektivavtal har det avtalats annorlunda och förändringen skulle inte nödvändigtvis drabba så många. Det föreligger ändå en risk att arbetsgivarens företrädare i kollektivavtalsförhandlingarna tar upp den första sjukledighetsdagen till förhandling.

Det finns många dåliga sidor med en oavlönad första sjukledighetsdag. Det är en oskälig inkomstförlust för arbetstagaren: om det på riktigt är ont om pengar är det klart att man släpar sig till jobbet om så med de sista krafterna.

– Då är det risk att sjukdomarna drar ut på tiden. Följdsjukdomar till förkylningarna, till exempel lunginflammation, kan förlänga sjukledigheten med flera veckor. Dessutom kan man som sjuk på jobbet smitta andra, arbetskamrater och kunder. Det är heller inte till arbetsgivarens fördel, säger Fackförbundet Pros arbetsmiljö- och jämställdhetsexpert Tanja Luukkanen.

Det är också fråga om ork i arbetet och arbetshälsa.

– Om man inte får bli ordentligt frisk efter en sjukdom inverkar det småningom på orken. Befolkningen blir äldre och man önskar att människorna stannar så länge som möjligt i arbetslivet. Det främjar på intet sätt orken att den första sjukledighetsdagen är oavlönad.

En motivering till att göra den första sjukledighetsdagen oavlönad är att minska onödig frånvaro. På en del arbetsplatser finns det upprepad sjukfrånvaro till exempel på fredagar eller måndagar.

– Om någon har alarmerande mycket frånvaro finns det egna system för att ingripa. Då behöver människan troligen annorlunda hjälp och ingripande, säger Luukkanen.

På många arbetsplatser får man vara borta från arbetet på grund av sjukdom i tre dagar med egen anmälan. Man har märkt att det totalt sett minskar sjukledigheternas antal och längd.

– Vi finländare är mycket samvetsgranna. Arbetsgivaren borde lita på oss också i fortsättningen.

I distansarbete är det ofta arbetstagaren själv som bedömer den egna arbetsförmågan och då kan det vara lockande att arbeta också som sjuk. I fortsättningen kommer det här troligen att öka och orsakar bland annat att det drar ut på tiden att tillfriskna.

Kroniskt sjuka är oroliga

En oavlönad första sjukledighetsdag gör även dem som lider av olika kroniska sjukdomar betänksamma. Mister man hela dagens lön om man är tvungen att gå från jobbet mitt på dagen till exempel på grund av migrän, ryggont eller endometrios? Eller då det under en längre tid samlas flera enskilda sjukledighetsdagar till följd av samma sjukdom.

– Det skulle vara verkligt oskäligt att mista lön i sådana här fall. Kroniskt sjuka kan ha flera frånvarodagar som inte ryms inom kollektivavtalens tidsramar för återfall av samma sjukdom. Då är arbetstagaren i en än sämre situation och inte heller i de här fallen är det fråga om osaklig frånvaro, som de som understöder förnyelsen hänvisar till. Man måste alltid betala lön för utfört arbete, säger Fackförbundet Pros intressebevakningsdirektör Anssi Vuorio.

Vård av sjukt barn har inskrivits i lagen och kollektivavtalen, så planerna på oavlönad sjukledighetsdag gäller inte de situationerna.

Betydande förändring i intressebevakningen

I Finland är man van vid att utveckla arbetslivslagstiftningen på trepartsbasis i samarbete mellan arbetsgivar- och arbetstagarförbunden samt staten, och att lyssna på varandra. Vuorio är orolig för försvagning av det fungerande samarbetet.

Den här situationen saknar motstycke.

– I regeringsprogrammet finns också andra skrivningar som försämrar arbetslivet, vilka man håller på och driver igenom utan att genuint höra parterna och ordentligt bereda frågorna. Det är inte acceptabelt. Situationen är verkligt alarmerande, speciellt om man främjar försämringar med lagändringar förbi kollektivavtalen.

Enligt Vuorios uppskattning berörs en femtedel av löntagarna om den första sjukledighetsdagen blir oavlönad. Dem som arbetar i avtalslösa branscher samt till exempel de högre tjänstemännen, som inte omfattas av kollektivavtal.

– Alla arbetstagarförbund motsätter sig i gemensam front skrivningen och vi kommer säkert att se stridsåtgärder även i fortsättningen. Arbetsgivarsidan kan lyfta slopandet av lön för den första sjukledighetsdagen på förhandlingsbordet och det drar uppmärksamheten från annat som på riktigt utvecklar arbetslivet.

ProStoori berättar om de nyaste tipsen och fenomenen i arbetslivet

Anslut dig till e-postlistan och du får ProStoori-nyhetsbrevet till din e-post en gång i månaden.