Hoppa till huvudinnehållet

Så här har tar du kontroll över artificiell intelligens i arbetslivet

ai _ bild_1200x900
TextMatti Lintulahti | Översättning Susanne Paetau
BildAdobe Stock (bild genererad med AI)
ai _ bild_1200x900
Hur kan vi alla utnyttja artificiell intelligens och hur lönar det sig att förhålla sig till den i arbetslivet?

Borde jag sprickfärdig av iver ta i bruk artificiell intelligens (AI) i arbetslivet? Eller ändå kasta in handduken och ge upp då artificiell intelligens snart gör allas våra arbeten? Mellan dessa två ytterligheter finns många olika slags förhållningssätt till artificiell intelligens, som snabbt blir allt allmännare i arbetslivet.

– Vi har för vana att överskatta en förändrings storlek på kort sikt men samtidigt underskatta betydelsen på längre sikt, säger Lassi Kurkijärvi, som i sitt arbete som teknologidirektör vid Sofigate följer med artificiell intelligens och utbildar om utnyttjande av AI. Kurkijärvi är bekant för många från diskussionerna i Yles program Jälkidigi.

En stor förändring i arbetslivet, som inte sker på ett ögonblick

Den artificiella intelligensen är den största förändringskraften på länge i arbetslivet. – För 30 år sedan påskyndade internet digitaliseringen i arbetslivet. Då smarttelefonerna blev vanligare för 15 år sedan flyttade datorn till fickan och arbetet blev platsoberoende. Nu startar artificiell intelligens en liknande förändring av arbetet, beskriver Lassi Kurkijärvi.

En stor förändring sker likväl inte på ett ögonblick.

– Det lönar sig verkligen inte för någon att kasta in handduken trots hotbilder. Människans arbete är ofta mer komplicerat än det verkar vara. Rutiner överförs att göras av artificiell intelligens medan människan utför mer invecklat arbete, förenar saker och styr AI. Också vid utnyttjande av artificiell intelligens beror förändringstakten på om människorna blir intresserade och förbinder sig till AI, funderar Kurkijärvi.

– Jag har ofta sagt att förbund mellan människor och maskiner är en vinnande kombination.

AI finns redan i många allmänna kontorsprogram

Förändringen är redan på gång på arbetsplatserna. AI hjälper oss redan i många vanliga kontorsprogram, såsom i program som hör till Microsofts Office-paket.

– Hos oss gör Microsofts Copilot-AI en utskrift av mötesinspelningar och sammandrag av vad som behandlades på mötet och vilka åtgärder var och en lovade stå för. Det här gör arbetslivet mer genomskinligt än förut, vilket kräver mer förtroende för kollegerna, berättar Kurkijärvi som exempel.

Artificiell intelligens underlättar redan nu arbetet på många sätt.

– Med hjälp av artificiell intelligens kan läkarna på fem minuter göra administrativa uppgifter som tidigare tog 40 minuter. I servicebolag gör AI rutter för servicebesök och säkerställer att alla verktyg och reservdelar är tillgängliga, varmed onödiga besök faller bort och arbetstagarna kan göra fler lyckade servicearbeten per dag. Motsvarande exempel finns i varje bransch.

Artificiell intelligens kan likväl också användas för övervakning och kontroll av arbetstagare.

– Det är inte svårt att se de negativa sidorna av artificiell intelligens. Vi måste föra en aktiv diskussion om hur vi bygger ett bättre samhälle med hjälp av artificiell intelligens. Eller hur vi reglerar AI så att den är till nytta för oss i stället för att övervaka och kontrollera.

Tips om hur man kan ta kontroll över AI i det egna arbetet

Lassi Kurkijärvi komprimerar med att säga att artificiell intelligens i sig inte kommer att ta någons jobb.

– En människa som använder artificiell intelligens, tar en sådan persons arbete som inte själv använder artificiell intelligens, sammanfattar han förändringen i arbetslivet.

Vad kan då arbetstagarna göra? Hur kan man ta kontroll över AI i arbetslivet?

– Lär dig, pröva, testa, svarar Kurkijärvi.

– Till en början kunde vi inte heller använda internet i arbetslivet, utan vi använde det på fritiden. Samma kan man göra med AI. Man kan till exempel använda ChatGPT till att göra listor över veckans matuppköp eller planera semesterresor, såsom många redan gör på vår arbetsplats fastän de inte börjat använda AI i arbetet.

Kurkijärvi använder själv ChatGPT som assistent då han till exempel planerar strukturen för en utbildningsdag med minuttidtabell eller gör ett sammandrag av otaliga responstexter.

– Det är inte värt att bli modfälld av det första svaret AI:n erbjuder. Diskussionen med artificiell intelligens kräver en egen stil. AI:n måste läras till allt bättre svar. Här hjälper det att före den egentliga frågan berätta om frågans bakomliggande kontext, tipsar Kurkijärvi.

Det är också skäl att kräva utbildning av arbetsgivaren om användning av artificiell intelligens och ibruktagande av programvarans nya egenskaper beträffande AI.

– Vi på Sofigate har gett ChatGpt Plus som anställningsförmån till alla arbetstagare, berättar Kurkijärvi.

Han uppmuntrar alla till öppen diskussion och försök. Till att fundera på till vad AI kan utnyttjas i det egna arbetet, i vilka saker människan ännu är överlägsen och av vad det föds en vinnande kombination av människa och maskin.

ProStoori berättar om de nyaste tipsen och fenomenen i arbetslivet

Anslut dig till e-postlistan och du får ProStoori-nyhetsbrevet till din e-post en gång i månaden.