Hyppää pääsisältöön

Aikuisena opintielle? Saat uusia taitoja ja näkökulmia

Aikuisena opintielle? Saat uusia taitoja ja näkökulmia
Jos opiskeluvuosista on vierähtänyt vuosikymmeniä, kannattaa aivan ensin ottaa uudet opiskelumenetelmät haltuun, Pron koulutuspäällikkö Tiina Kiuru sanoo.

Aikuisena opintielle? Saat uusia taitoja ja näkökulmia

Julkaistu 21.03.2019 klo 07:04
ProStoori
Kirjoittanut
Anu Vallinkoski
Jos opiskeluvuosista on vierähtänyt vuosikymmeniä, kannattaa aivan ensin ottaa uudet opiskelumenetelmät haltuun, Pron koulutuspäällikkö Tiina Kiuru sanoo.

– Olen tavannut paljon aikuisopiskelijoita, mutta en ole kuullut yhdenkään sanovan, että opiskelu olisi turhaa. Sen sijaan olen kuullut, miten opiskelu nostaa itsetuntoa, voimauttaa ja tuo aivan uudenlaisia taitoja ja näkökulmia, Ammattiliitto Pron koulutuspäällikkö Tiina Kiuru sanoo.

Usein aikuisen tie vie koulunpenkille silloin, kun omassa elämässä tapahtuu jokin iso muutos. Perhevapaiden päätyttyä haluaakin hankkia uuden ammatin tai kehittää osaamistaan. Lasten muutettua kotoa on aikaa aloittaa opinnot nuoruuden haavealalla. Tai työpaikka menee alta, ja on pakko opiskella uutta.

Ennen opintojen aloittamista Kiuru kehottaa miettimään, mitä opiskelemalla haluaa saavuttaa, millaisia opintopolkuja pitkin tavoitteeseen pääsee ja miten paljon on valmis käyttämään aikaa opintoihin.

– Jos opintojaan ei suunnittele kunnolla, voi haukata turhaan liian suuren kakun. Aina ei tarvitse suorittaa uutta tutkintoa, vaan jokin kevyempikin koulutus voisi riittää, hän huomauttaa.

Nykyisin on tarjolla erilaisia koulutuspolkuja monenlaisiin tarpeisiin. Kevyimmillään kyse voi olla kielitaidon kohentamisesta työväenopiston iltakurssilla tai oikeustieteen verkkokurssin suorittamisesta avoimessa yliopistossa. Toisessa ääripäässä on täysipäiväinen tutkintoon johtava opiskelu. Ääripäiden välille sijoittuu vielä osa- ja näyttötutkintoja, oppisopimuskoulutusta ja lyhyitä kursseja.

 Jos opintojaan ei suunnittele kunnolla, voi haukata turhaan liian suuren kakun. Aina ei tarvitse suorittaa uutta tutkintoa, vaan jokin kevyempikin koulutus voisi riittää.

– Kannattaa pitää myös mielessä, että monissa koulutuksissa osan kursseista voi hyvittää aiemmilla opinnoilla tai työssä karttuneella kokemuksella, Kiuru tähdentää.

Aikuisopiskelijat taitavia soveltajia

Jos edellisistä opinnoista on kulunut pitkä aika, voi opiskelijaksi ryhtyminen jännittää, jopa pelottaa.

Kiuru kehottaa olemaan itselleen armollinen. Opinnot voi aloittaa pienestä. Voi kokeilla, miltä tuntuu suorittaa lyhyt kurssi. Jos opinnot tuntuvat hyvältä ratkaisulta, voi alkaa suunnitella jatkoa.

Vuosikymmenten mittaan moni asia opiskelussa on muuttunut. Opiskelumenetelmät ja -välineet ovat toisenlaiset kuin 30 vuotta sitten.

– Opintojen alussa kannattaakin reilusti keskittyä uudenlaisen opiskelutavan omaksumiseen. Kun se on hallussa, opinnot sujuvat, Kiuru neuvoo.

Sanonnan mukaan nuorena on vitsa väännettävä, mutta Kiurun mukaan aikuisopiskelijoilla on monia ässiä hihassaan. Tärkein ässä on kokemus. Aikuiselle on kertynyt paljon tietoja ja taitoja, joita parikymppisillä ei ole. Aikuisopiskelijoiden vahvuus onkin kokemuksen ja uuden tiedon yhdistäminen, soveltaminen.

Aikuisopiskelijoilla on monia ässiä hihassaan. Tärkein ässä on kokemus.

– Parhaimmillaan oppiminen on sitä, että eri taustoista tulevat opiskelijat oppivat myös toisiltaan. Varttuneilla on kokemuksensa kautta paljon annettavaa nuorille, mutta myös nuorilta voi oppia. Heillä on tuoreita ajatuksia, Kiuru sanoo.

 

Aikuiskoulutustuella tarkat ehdot

Palkansaaja voi hakea työnantajalta opintovapaata. Kirjallinen hakemus pitää jättää työnantajalle vähintään 45 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamista. Vapaata voi hakea, jos työsuhde on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden ja jos on opinto-oikeus julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

– Työnantajan on opintovapaalain mukaan velvollisuus myöntää opintovapaa. Jos vapaa aiheuttaa työnantajalle tuntuvaa haittaa, voi työnantaja siirtää sen alkamista. Opinnot pitää sallia kuitenkin viimeistään silloin, kun sama koulutus alkaa seuraavan kerran uudestaan, Pron sosiaaliturva-asiantuntija Pauliina Juntunen sanoo.

Viiden vuoden aikana opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta.

Opintojen ajaksi työsuhteessa oleva voi hakea Työllisyysrahastosta ansiosidonnaista aikuiskoulutustukea. Kuka tahansa tukea ei saa, vaan hakijan pitää täyttää tietyt ehdot. Hakijan pitää olla opintovapaalla. Tämän lisäksi hänellä täytyy olla vähintään kahdeksan vuotta työeläkevakuutettua työhistoriaa. 

Tukea voi saada enintään 15 kuukauden ajan.

Aikuiskoulutustukea voi helpoimmin hakea Työllisyysrahaston verkkosivujen kautta.

Jos aikuiskoulutustukioikeus on käytetty loppuun tai ehdot eivät täyty, voi selvittää Kelasta, onko oikeutettu opintorahaan ja asumistukeen.

Työtönkin voi opiskella

Työttömäksi jääneen voi olla pakko päivittää osaamista tai hankkia kokonaan uusi ammatti.

Jos tilanne ahdistaa, Tiina Kiuru kehottaa etsimään motivaatiota kirjaamalla ylös omia taitojaan.

– Harva pohtii, millaista osaamista itselle on karttunut opintojen jälkeen työelämässä, harrastuksissa ja luottamustoimissa. Kun taitojaan kirjaa ylös, moni yllättyy. Oman osaamisen kautta voi miettiä sitä uutta alaa, hän neuvoo.

Työtönkin voi opiskella ilman, että menettää työttömyysetuutensa. Ensin pitää kuitenkin sopia opinnoista TE-toimiston kanssa.

– Ihan kaikenlaisten opintojen aloittamisesta kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä TE-toimistoon, jottei tukia peritä takaisin. Esimerkiksi työväenopiston tai avoimen yliopiston kursseistakin pitää ilmoittaa, etuuspäällikkö Sari Järvinen Pro-kassasta tähdentää.

Samalla hän huomauttaa, että TE-toimisto hyväksyy monesti tällaiset lyhyet kurssit aktiivimallin edellyttämiksi aktivointitoimiksi.

Paitsi lyhyitä kursseja voi työttömänä ollessaan ryhtyä suorittamaan pitkäaikaisiakin opintoja, jos TE-toimisto katsoo niiden edistävän työllistymistä. Tällainen työttömyysetuudella opiskelu on sallittu vain yli 24-vuotiaille.

Paitsi lyhyitä kursseja voi työttömänä ollessaan ryhtyä suorittamaan pitkäaikaisiakin opintoja, jos TE-toimisto katsoo niiden edistävän työllistymistä.

Luvan voi saada lyhytkestoiseen korkeintaan kuuden kuukauden mittaiseen opiskeluun, jolloin voi esimerkiksi suorittaa kesken jääneet opinnot loppuun. Luvan voi myös saada pitkäaikaiseen opiskeluun, vaikkapa tutkinnon suorittamiseen. Pitkäaikaista opiskeluaikaa voidaan tukea työttömyysetuudella enintään 24 kuukautta, ja opinnoissa pitää edistyä suunnitellun mukaan, sillä TE-toimisto seuraa opintojen etenemistä.

– Kannattaa pitää mielessä, että työttömyysetuudella opiskelevan pitää olla työnhakijana ja valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä, Järvinen sanoo.

Jos opiskelu aikuisena kiinnostaa, huomioi nämä:

  • Paneudu koulutustarjontaan. Aina tavoitteen saavuttaminen ei vaadi uutta tutkintoa. Lyhyempikin koulutus voi riittää.

  • Pohdi elämäntilannettasi ja taloudellista tilannettasi. Onko sinulla aikaa ja varaa täysipäiväiseen opiskeluun? Riittääkö iltaopiskelu vai haluatko valmistua nopeasti?

  • Tarkista, oletko oikeutettu Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen. Tuki on ansiosidonnainen.

  • Jätä kirjallinen opintovapaahakemus työnantajalle vähintään 45 päivää ennen opintojen alkua.

  • Jos olet työtön, ole yhteydessä opintosuunnitelmistasi TE-toimistoon.

  • Jos edellisistä opinnoista on vierähtänyt aikaa, paneudu huolella uusiin opiskelumenetelmiin.