Hyppää pääsisältöön

Ammattiliitto Pro Seta ry:n kannatusjäseneksi – lisää monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta työelämään

Kerttu_Tarjamo_ja_Minea_Pyykonen
Ammattiliitto Pro on hyväksytty Seta ry:n kannatusjäseneksi 14.6.2023 lähtien. Mistä tässä yhteistyössä on kyse ja mitä kannattajajäsenyys merkitsee Prolle ja Setalle?

Ammattiliitto Pro Seta ry:n kannatusjäseneksi – lisää monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta työelämään

Julkaistu 15.06.2023 klo 10:26
Uutiset
Kirjoittanut
Pro Uutiset
Ammattiliitto Pro on hyväksytty Seta ry:n kannatusjäseneksi 14.6.2023 lähtien. Mistä tässä yhteistyössä on kyse ja mitä kannattajajäsenyys merkitsee Prolle ja Setalle?

Kummatkin tahot uskovat saavuttavansa yhdessä paremman ja turvallisemman huomisen, jossa jokainen saisi olla oma itsensä – niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.

– Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai kehon sukupuolitetuista piirteistä, Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo sanoo.

– Myös Ammattiliitto Pro haluaa edistää monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, joten yhteistyön aloittaminen on luontevaa, toteaa Pron palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen.

Sateenkaari-ihmisten haasteet työelämässä

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat, eli sateenkaari-ihmiset, joutuvat kohtaamaan paljon syrjintää työelämässä. Kokemuksia on esimerkiksi häiritsevästä kielenkäytöstä tai syrjimisestä urakehityksessä. Tarjamon mukaan monella työpaikalla ei myöskään tunnisteta monimuotoisia perheitä tai perhetilanteita.

–  Suomen lainsäädännön ollessa vielä puutteellinen tältä osin, työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus tulkita tätä lakia työntekijäystävällisemmäksi ja joustaa näissä tilanteissa. Siihen myös kannustetaan, jotta päästäisiin kohti yhdenvertaisempaa kohtelua.

Muutos lähtee jokaisesta

Kysyttäessä Tarjamolta, mitä jokainen voisi tehdä osaltaan, jotta saisimme yhdessä luotua turvallisen työtilan kaikille, hän antaa monta hyvää vinkkiä. Jo pelkällä kielenkäytöllä eli miten ihmisiä puhutellaan, voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Yritysten tasolla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi ilmasta monin eri tavoin. Tukea ja hyväksyntää sateenkaari-ihmisille voidaan ilmaista esimerkiksi käyttämällä sateenkaarilippuja tai sateenkaarivärejä viestinnässä. Tämän lisäksi olisi kuitenkin hyvä olla myös muita konkreettisia yhdenvertaisuutta edistäviä toimia, jotta sateenkaariystävällisyydelle on katetta.

Kannattaa myös tarkastella sukupuolitettuja käytäntöjä esimerkiksi työasuihin liittyen. Yritykset voivat myös kannustaa perustamaan ja tukea työntekijöiden sateenkaariverkostoja tai tehdä tilaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville ihmisille vaikkapa johdon sparraajaksi monimuotoisuuden kysymyksissä.

Vähintään 30 hengen työpaikoilla tulee olla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, joilla luodaan yhteiset säännöt oikeudenmukaisesta kohtelusta ja päätöksenteosta. Anonyymi rekrytointi on myös yksi tasa-arvoa edistävä tekijä. Työnantajalla on velvollisuus puuttua koettuun syrjintään, eikä pidä unohtaa, että pienetkin asiat voivat olla merkittäviä yksittäisille ihmisille.

Ammattiliitto Pron ja Setan yhteistyön tavoitteet

Tarjamo kertoo, että Setan tavoitteena on saada Suomeen kansallinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma. Tämä sisältäisi keskeiset elämänalueet ja konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien parantamiseksi.

Yksi tärkeä osa-alue tässä toimintaohjelmassa olisi työelämä. Varsinkin työnantajilla on suuri merkitys, kuinka he edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Tässä kohtaa tarvitaan myös Ammattiliitto Pron tukea edistämään työntekijöiden oikeuksia ja yhdenvertaisuutta.

– Yhdistämällä Ammattiliitto Pron tietoja eri ammattialoista ja niiden erityispiirteistä Setan edustamiin sateenkaari-ihmisiin ja tarjoamaan koulutukseen, voimme olla luomassa erityislaatuista yhteistyötä, Tarjamo uskoo. 

Tarjamon mukaan yhteistyö voi tarkoittaa myös kyselyiden tekemistä, joilla kartoitetaan sateenkaari-ihmisten oikeuksia liiton sisällä. Nämä toisivat hyvin arvokasta tietoa. Ammattiliitto Prolla on myös mahdollisuus lukea työehtosopimuksia sateenkaarisilmälasein, jolloin niistä saadaan monimuotoisempia. Tarjamo nostaa esiin varsinkin määritelmät perheisiin ja lähisuhteisiin liittyen työelämässä.

– Ilolla voimme todeta, että Pro tekee jo monia näistä asioista, joita Seta painottaa. Vaikutamme edunvalvontatyön kautta lainsäädäntöön sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin niin, että ne huomioisivat paremmin perheiden ja ihmisten monimuotoisuuden ja edistäisivät kaikkien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, kertoo Pyykönen.

Tarjamon mukaan yhteiskuntaamme tarvitaan myös lisää keskustelujen aloittajia vähemmistöjen oikeuksista ja siinä Ammattiliitto Prolla voi olla näkyvä rooli tienviitoittajana. Pro voi auttaa myös kouluttamaan luottamushenkilöitä kohti yhdenvertaisempaa työelämää, jolloin otetaan paremmin huomioon sateenkaari-ihmiset ja autetaan heitä tiedostamaan myös omat oikeutensa.

Pyykösellä on samanlainen näkemys asiasta. Hän toivoo, että Pro saa Setasta kumppanin, jonka tietotaidon avulla Pron jäsenet saavat koulutusta sateenkaari-ihmisten elämän helpottamiseen. Esimerkkinä vaikka Pron jäsen, jonka perheessä on transnuori. 

– Kaiken kaikkiaan työelämän syrjintään puuttuminen on Prolle keskeistä. Olemme saaneet moniin työehtosopimuksiin kirjauksia häirintäohjeiden laatimisesta ja koulutamme luottamushenkilöitä syrjintään ja häirintään puuttumisesta sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisesta, täsmentää lopuksi Ammattiliitto Pron palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen.