Hyppää pääsisältöön

Ammattiliitto Pro tyrmää kokoomuksen aikeet horjuttaa työntekijöiden asemaa

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen
Kokoomus tavoittelee työehtojen heikentämistä alle työehtosopimusten minimitason. Paras keino työrauhaan ovat selkeät ja yhdenvertaiset työehdot.

Ammattiliitto Pro tyrmää kokoomuksen aikeet horjuttaa työntekijöiden asemaa

Julkaistu 15.03.2023 klo 09:36
Uutiset
Kokoomus tavoittelee työehtojen heikentämistä alle työehtosopimusten minimitason. Paras keino työrauhaan ovat selkeät ja yhdenvertaiset työehdot.

Kokoomus ehdottaa ansiosidonnaisen lyhentämistä ja porrastamista sekä paikallisen sopimisen kieltojen poistamista lainsäädännöstä. Samaan hengenvetoon se painottaa työrauhan säilyttämisen tärkeyttä. Kokoomus julkaisi tavoitteensa yrittäjyystavoitepaketissa viime viikonloppuna.

Kokoomuksen tavoitteena on mahdollistaa palkoista ja työajoista sopiminen työehtosopimuksista poikkeavalla tavalla. Erittäin monissa työehtosopimuksissa on jo nykyisellään mahdollista sopia paikallisesta palkkaratkaisusta. Nykyjärjestelmässä työnantaja voi myös yksipuolisesti päättää työehtosopimuksen ylittävästä palkkaratkaisusta.

Kokoomus tavoittelee tilannetta, jossa työehtoja voisi heikentää alle työehtosopimusten määrittelemän minimitason. 

 - Suurin osa paikallisesta sopimisesta koskee työ- ja loma-aikoja. Tästä näkökulmasta kokoomuksella ei ole käsitystä paikallisesta sopimisesta ja sen laajuudesta, jonka nykyiset työehtosopimukset jo mahdollistavat. Kokoomuksen tavoitteena näyttääkin olevan työnantajan yksipuolisen määräysvallan lisääminen heikentämällä työehtosopimuksia sekä luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksia ja –valtuuksia, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa. 

 Ammattiliitto Pron työehtosopimukset mahdollistavat satojen paikallisten sopimusten syntymisen. Paikallisessa sopimisessa on paljon hyvää, mutta sopimusjärjestelmän kehittäminen ei voi tapahtua yksinomaan työnantajien ehdoilla. Vastavuoroista ja reilua paikallista sopimista voidaan edistää luottamusmiesjärjestelmää vahvistamalla ja riittävästi resursoidulla sovittelulla. 

Työehtosopimusjärjestelmän rapauttaminen ei tuo työmarkkinoille vakautta, vaan lisää tavallisten ihmisten elämän ennakoimattomuutta. Kukaan ei toivo epävarmuuden lisääntyvän Venäjän hyökkäyssodan aikana ja pandemian jälkeen. Työelämän epävarmuus on yksi työntekijöiden mielenterveysongelmien merkittävimpiä taustatekijöitä. Työuupumus voi jättää kenen tahansa elämään peruuttamattoman jäljen.

Paras keino Suomen osaajapulan selättämiseen sekä työrauhaan ovat selkeät ja yhdenvertaiset työehdot eikä työntekijän aseman heikentäminen.