Hyppää pääsisältöön

Energia-alan toimihenkilöiden työtaistelu alkaa 1. helmikuuta

Energia-ala, sähkö, sähkölinja
Energia-alan toimihenkilöt aloittavat 1. helmikuuta viikon työnseisauksen erikseen nimetyissä yrityksissä. Lisäksi koko alalle astuu voimaan ylityökielto.

Energia-alan toimihenkilöiden työtaistelu alkaa 1. helmikuuta

Julkaistu 17.01.2020 klo 11:00
Uutiset
Energia-alan toimihenkilöt aloittavat 1. helmikuuta viikon työnseisauksen erikseen nimetyissä yrityksissä. Lisäksi koko alalle astuu voimaan ylityökielto.

Pro Uutiset / Lähde: Pron tiedote 17.1.2020

Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluita on käyty joulukuusta 2019 alkaen. Neuvotteluissa keskeisimpinä asioina ovat olleet palkattomien kiky-tuntien poistaminen sekä energia-alan toimintaympäristöön soveltuva palkkaratkaisu. Neuvottelut eivät ole lainkaan edenneet ja työnantajat edellyttävät palkattomien kiky-tuntien jatkumista.

Ammattiliitto Pro ja Suomen Konepäällystöliitto sopivat erillispöytäkirjalla kiky-tuntien käyttöönotosta vuonna 2016 kilpailukykysopimuksen yhteydessä eikä tunteja viety työehtosopimuksen sisälle. Peruste kiky-tunneille on siis kadonnut, koska jo osa palkansaajista on jo päässyt niistä eroon muiden alojen neuvotteluissa.

Liittojen hallinnot ovat käsitelleet työehtosopimusneuvottelujen tilannetta ja päättäneet ilmoittaa uhkaavasta työnseisauksesta 1.2.2020 alkaen työehtosopimuskauden päätyttyä 31.1.2020.

Työnseisaus eli lakko (7 vrk) alkaa 1.2.2020 klo 00.00 ja päättyy 8.2.2020 klo 23.59 seuraavissa konserneissa:

Helen Oy                                                 Helsinki

Helen Sähköverkko Oy                              Helsinki

Tampereen Sähkölaitos Oy                        Tampere

Tampereen Vera Oy                                  Tampere

Tampereen Sähköverkko Oy                      Tampere

Vantaan Energia Oy                                  Vantaa

Vantaan Energia Sähköverkot Oy               Vantaa

Turku Energia Oy                                     Turku

Turku Energia Oy -Åbo Energi Ab               Turku

Turun Seudun Energiatuotanto Oy              Turku

Turku Energia Sähköverkot Oy                  Turku

Työnseisaus koskee myös muiden yritysten palveluksessa olevia toimihenkilöitä, jotka työskentelevät toimihenkilötehtävissä työriidan piirissä olevissa yhtiöissä tai niiden toimipaikoissa.

Lakon vaikutukset

Ammattiliitto Pron ja Suomen Konepäällystöliiton arvion mukaan lakko tulee toteutuessaan vaikuttamaan sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä niissä käytettäviin polttoainevalintoihin, sähkönjakeluun sekä siihen liittyvään viankorjaukseen, myyntiin ja asiakaspalveluun sekä muihin hallinnon tehtäviin. Tästä huolimatta liitot turvaavat yhteiskunnallisesti tärkeät toiminnot. Lakkoon osallistuu 500 toimihenkilöä.

Neuvottelut jatkuvat Energiateollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pron sekä Suomen Konepäällystöliiton välillä 22.1.2020.

Koko alaa koskeva ylityökielto alkaa 1.2.2020 klo 00.00

Tämän lisäksi koko energia-alalle astuu voimaan 1.2.2020 klo 00.00 alkaen ylityökielto, joka jatkuu niin kauan, kun uuden työehtosopimuksen ehdoista on saavutettu neuvottelutulos.

Lisätiedot medialle:

 

Jorma Malinen, puheenjohtaja

Ammattiliitto Pro                                        

050 576 0389

 

 

Petteri Hyttinen, sopimusalavastaava

Ammattiliitto Pro

050 377 8825