Hyppää pääsisältöön

Firan Jussi Aho ravistelee rakennusalaa

jussi aho
Rakennusala on vuosittain 30 miljardin euron liiketoimintaa Suomessa. Jussi Aho uudistaa sitä sisältäpäin.

Firan Jussi Aho ravistelee rakennusalaa

Julkaistu 08.08.2017 klo 15:50
ProStoori
Kirjoittanut
Jukka Nortio
Rakennusala on vuosittain 30 miljardin euron liiketoimintaa Suomessa. Jussi Aho uudistaa sitä sisältäpäin.

Rakennusyhtiö Firan toimitusjohtaja Jussi Ahoa ei syyttä ole nimetty rakennusalan uudistajaksi. Hän ei puhu alan kasvuluvuista, rakennusten määristä tai uusista teknisistä innovaatioista. Eikä hän edes kehu, kuinka Fira on kasvanut haastajasta parissa vuodessa parin sadan miljoonan liikevaihtoa tekeväksi toimialan suunnannäyttäjäksi.

Digitalisaatio muuttaa koko toimialan

Uudistaja puhuu kaiken kattavista muutostrendeistä, jotka koskettavat Firan lisäksi koko toimialaa. Ristiinpölytys, vuorovaikutus ja palvelullistuminen vilahtelevat taajaan Ahon lauseissa.

 

Toki esiin nousee myös rakennustoiminnan digitalisaatio eli tiedollistuminen, kuten Aho asian ilmaisee. Se on lääke, jolla koko toimialalle saadaan uutta virtaa.

 

– Tiedollistuminen on koko rakennusalan suurin asia. Se mahdollistaa, että liiketoimintaa voidaan tehdä aivan uudella tavalla. Aho sanoo.

Tiedon hajanaisuus on ollut rakennusalan tuottavuuskehityksen suurin este.

Tiedollistuminen korjaa sen, mikä on hidastanut koko alan kehittymistä.

 

– Tiedon hajanaisuus on ollut rakennusalan tuottavuuskehityksen suurin este.

 

Kun tieto pakataan yhteen paikaan, kaikilla rakentamisen osapuolilla, eli tilaajilla, suunnittelijoilla, rakentajilla ja rakennuksen käyttäjillä, on reaaliaikainen näkymä siihen, miten rakentaminen edistyy. Kun yhteinen tieto on kaikilla läpinäkyvästi saatavilla, on asioiden hoitaminen nopeampaa ja helpompaa. Tavara kulkee, työt sujuvat ja aikataulut pitävät.

Hukka-aika minimoituu

Tiedollistumisen myötä tapahtuu tuottavuusloikka. Tuottavuuden kasvun mahdollistaa se, että jokainen rakentamiseen osallistuva tietää tarkasti, mitä hänen pitää milloinkin tehdä. Rakennustyömaiden perisynti eli hukka-aika minimoituu. Kyseessä on rakennusalan Uber, Aho vertaa.

 

– Odottaminen on myrkkyä tuottavuudelle, sillä silloin ei luoda arvoa asiakkaalle, Aho tiivistää.

 

Miksi tätä ei ole keksitty aiemmin?

 

– Kyseessä on ajattelutavan ja johtamisen muutos. Nyt rakennusalalla ja koko yhteiskunnassa ollaan kypsiä muutokselle.

Odottaminen on myrkkyä tuottavuudelle, sillä silloin ei luoda arvoa asiakkaalle.

Toinen syy on tekninen.

 

– Rakentamiseen liittyvää tietoa valtava määrä ja erilaisissa muodoissa. Suurin osa on ollut pitkään pelkästään paperimuodossa. Sen hallinta on ollut hyvin vaikeaa. Siirtyminen tietomallinnukseen on tapahtunut vasta aivan viime vuosien aikana. Tiedonhallinta on nyt kaikkien rakennushankkeiden ytimessä.

 

Omavaraisuudesta ostopalveluihin

Nyt käsillä olevan rakennusalan kehitysvaihe on looginen seuraus 1990-luvulla alkaneelle kehitykselle. Siihen saakka rakennusliikkeet olivat kaikessa omavaraisia: niillä oli omat työntekijät, omat tehtaat ja omat koneet. Tilanne on muuttunut parissa vuosikymmenessä täysin.

 

– Ensin tulivat työvoima- ja konevuokraamot, nyt alalle on tullut tonttivuokraamot. Rakennusliikkeet ostavat kaikki fyysiset toiminnot palveluina. Uusin asia on, että rakentamiseen liittyvä tieto tulee vaihdannan välineeksi ja tieto palvelullistuu, Aho sanoo.

 

Aho huomauttaa, että nyt muutos on globaali ilmiö ja yksi suurimpia talouden muutoksia koko maailmassa.

 

– Rakennusala on noin 12 prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta. Siksi alalle tulee kovaa vauhtia erilaisia start upeja ja paljon uutta liiketoimintaa. Myös Google ja muut jättiyritykset keksivät uusia tapoja luoda liiketoimintaa rakentamiseen ja asumiseen.

Ristiinpölytyksellä uutta osaamista

Rakennusala tarvitsee uusien toimintatapojen myötä uutta osaamista.

 

Fira on palkannut viime vuosina rakennusalan ammattilaisten rinnalle muun muassa ohjelmistoasiantuntijoita ja muita tietotekniikka-alan osaajia sekä start up -yrittäjiä. Tänä vuonna rekrytoidaan datainsinöörejä. Kriteerit ovat selkeät.

 

– Palkkaamme liiketoiminnan kehitykseen nuoria, korkeakoulutettuja ihmisiä, jotka ovat sosiaalisesti lahjakkaita. He kykenevät uuden teknologian käyttöön ja hyvään vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Puhumme verstasihmisistä, jotka tykkäävät tehdä töitä yhdessä.

Fira on palkannut viime vuosina muun muassa ohjelmistoasiantuntijoita ja muita tietotekniikka-alan osaajia sekä start up -yrittäjiä.

Osaamisen sekoittaminen on Ahon mieleen.

 

– Meillä on osaamisen ristiinpölytystä. Sen myötä syntyy aivan uusia asioita. Tämä on osa sitä muutosta, että ajattelemme koko alaa aivan toisella tavalla ja kyseenalaistamme vanhat liiketoimintamallit.

 

Alalla jo oleville ihmisille Aholla on yksi neuvo yli muiden.

 

– Tulevaisuus rakentuu oppimiselle, oppimisen nopeuteen ja siihen, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa työn parissa osaajilta toisille. Meillä perinteiset rakennusmestarit ja insinöörit oppivat uusilta ammattilaisilta ja päinvastoin.

Arvo syntyy vuorovaikutuksesta

Aho kertoo esimerkin, miten uudenlaiset osaajat ja heidän kysymyksensä avaavat perinteisten rakentajien silmät.

 

– Kerroimme muotoilun asiantuntijallemme taloyhtiössä pidetystä putkiremonttikokouksesta. Hän ei ollut kiinnostunut siitä, minkälaisia putkia siellä esiteltiin vaan kysyi, minkälainen musiikki soi, kun tilaisuus aloitettiin. Tällaisia uusia näkökulmia tarvitsemme tälle alalle.

 

Vuorovaikutus ja uusien ideoiden ristiinpölytys eivät rajoitu Firan seinien sisälle, vaan sen suurimmat hyödyt tulevat asiakkaiden kanssa eli siellä, missä arvoa lopulta luodaan. Tuttu putkiremontti on hyvä esimerkki.

 

– On tärkeää, että palvelutuottajat menevät tapaamaan ihmisiä aivan uudella mentaliteetilla: tuovat esille vaihtoehtoja, kuulevat ihmisten tarpeita ja kytkevät ihmiset mukaan päätöksentekoon. Kyse ei ole pelkästään putkista vaan mahdollisuudesta luoda yhdessä jotain uutta. Todellista arvoa luodaan tällaisessa vuorovaikutuksessa.

 

– Kysymys on siitä, että arvoa syntyy ihmisten kohtaamisesta, jossa arvon synnyttäminen ei ole keltään pois vaan kaikki hyötyvät.

 

Aho ja hänen tiiminsä ovat uudistaneet sekä Firaa että koko toimialaa reilut kahdeksan vuotta. Mikä on ollut vastaanotto?

 

– Elän pääasiassa positiivisten palautteiden maailmassa. Nyt ajatellaan fiksusti niin, että on hyvä, että on kirittäjiä ja kyseenalaistajia.

 

Rakennusalan neljä muutosvoimaa

 

Jussi Ahon mukaan rakennusalan rakenteet järisevät.  Alaa uudistaa neljä muutosvoimaa.

 

1. Palvelullistuminen. Arvoa luodaan palveluiden avulla, kohtaamisissa ja ihmisten vuorovaikutuksessa.

 

2. Tiedollistuminen. Tiedollistuminen mahdollistaa sen, että rakennusalan ansaintalogiikka muuttuu ja liiketoimintaa tehdään aivan uudella tavalla.

 

3. Kansainvälistyminen. Käsin tehtävä rakentaminen on aina paikallista, mutta alan palvelukonseptit ja digitaaliset ratkaisut skaalautuvat kansainvälisesti.

 

4. Modularisoituminen. Esivalmistus kehittyy niin, että rakennuksen osia voidaan tehdä yhtä hyvin Kiinassa, Virossa tai Pohjanmaalla.