Hyppää pääsisältöön

Hallituksen esitys ei paranna paikallisen sopimisen edellytyksiä

Kaksi henkilöä neuvottelee.
KirjoittanutJulia Kurki
Kaksi henkilöä neuvottelee.
Ammattiliitto Pro lausui Petteri Orpon hallituksen esityksestä paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Pro ei kannata hallituksen esitystä vaan katsoo, että esitetty lainsäädäntö vie paikallista sopimista väärään suuntaan.

Lausunnossaan Pro korostaa, että paikallinen sopiminen on osa yhdessä työmarkkinaosapuolten kesken luotua ja kehitettyä työehtosopimusjärjestelmää. Tästä periaatteesta tulisi Pron näkemyksen mukaan pitää kiinni jatkossakin, jotta sopimisella saavutettavat joustot ovat tasapuolista sekä työnantajalle että työntekijälle. 

Hallituksen esitystä paikallisen sopimisen edistämiseksi perusteltiin järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien yritysten yhdenvertaisella asemalla. Hallituksen esityksellä järjestäytyneiden ja rehellisesti toimivien yritysten kilpailuasema saattaa kuitenkin heikentyä, sillä järjestäytyneet työnantajat osallistuvat työehtosopimusten kehittämiseen ja heillä on velvollisuus valvoa niiden noudattamista. Hallituksen esityksen mukaan nämä velvoitteet eivät tule koskemaan järjestäytymättömiä työnantajia, eli esitys asettaa työnantajat keskenään eriarvoiseen asemaan ja mahdollistaa työehtojen halpuuttamisella kilpailun, mistä Pro lausunnossaan huomauttaa. 

Pro toteaa lisäksi, että paikallisen sopimisen osapuolten määrittely tulee jättää työehtosopimusosapuolten ratkaistavaksi, ei lainsäädännöllä tehtäväksi. Luottamusmiehen tulee olla jatkossakin ensisijainen henkilöstön edustaja, sillä hän on saanut tehtäväänsä tarvittavan koulutuksen ja on siten olennainen osa tasapainoista paikallista sopimista. 

Lue koko Pron lausunto täältä.