Hyppää pääsisältöön

Henkilöstön aseman vahvistamisen oltava yt-lain uudistamisen keskiössä

Kuva: Shutterstock
Ammattiliitto Pro antoi työ- ja elinkeinoministeriölle oman lausuntonsa yhteistoimintalain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista. Lausuntoaika päättyi tänään. Pro korostaa lausunnossaan henkilöstön aseman vahvistamista lakiuudistuksen yhteydessä. Pron mielestä erityisesti luottamushenkilöiden neuvotteluaseman vahvistamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tulee olla uudistamisen tavoitteina.

Henkilöstön aseman vahvistamisen oltava yt-lain uudistamisen keskiössä

Julkaistu 23.08.2019 klo 15:50
Uutiset
Ammattiliitto Pro antoi työ- ja elinkeinoministeriölle oman lausuntonsa yhteistoimintalain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista. Lausuntoaika päättyi tänään. Pro korostaa lausunnossaan henkilöstön aseman vahvistamista lakiuudistuksen yhteydessä. Pron mielestä erityisesti luottamushenkilöiden neuvotteluaseman vahvistamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tulee olla uudistamisen tavoitteina.

Pro Uutiset / Lähde: Pron tiedote 23.8.2019

Pron näkemyksen mukaan yhteistoimintalakia tulisi uudistaa niin, että lain rakennetta muutetaan nykyisestään. Jatkossa yrityksen ja työpaikan toiminnan kehittämisen tulee muodostaa oma kokonaisuutensa. Työvoiman vähentämiseen ja liikkeen luovutukseen liittyvät asiat voidaan Pron kannan mukaan erottaa jatkossa omaksi laikseen.

Pron mukaan lain uudistamisen yhteydessä nykyisistä menettelytapasäännöksistä on pidettävä kiinni. Lain uudistamisen tulee tähdätä vuoropuhelun vahvistamiseen osapuolten välillä. Osana tätä on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa luottamushenkilöiden neuvotteluasemaa. Tämä tarkoittaa luottamushenkilöiden kouluttamisen lisäämistä, aloiteoikeutta sekä riittävän ja oikea-aikaisen tiedonsaannin varmistamista.

Keskeisenä osana lakiuudistusta tulee henkilöstön osaamisen kehittäminen turvata uudessa laissa. Osaamisen kehittämisellä tässä yhteydessä Pron kannan mukaan tarkoitetaan sitä, että henkilöstön osaamisen vahvistamisen tulee olla jatkuvaa ja ennakoivaa.

Tuotannollisista syistä johtuvien irtisanomisperusteiden tulee Pron lausunnossa esittämän kannan mukaan perustua jatkossa hyvään ja huolelliseen työn ja resurssien kartoitukseen ja arviointiin, mukaan lukien henkilöstön ennakoiva koulutus.

Tulevaan lakiin tulee kirjata taloudellisen irtisanomisperusteen osalta, että irtisanomisperuste tulee selvittää ja kohdentaa syy neuvottelujen kohteeseen, ennen kuin perustetta voidaan käyttää irtisanomisiin tai lomauttamisiin.

Yhteistoimintalain uudistaminen etenee seuraavaksi siten, että lain uudistamista pohtiva työryhmä laatii varsinaisen esityksensä lain uudistamisesta. Mietintö laaditaan hallituksen esityksen muotoon 31.3.2020 mennessä.