Hyppää pääsisältöön

Huono johtaminen altistaa kiusaamiselle

häirintä työpaikalla
Kiusaamista, häirintää ja syrjintää työpaikalla voi ehkäistä ennalta selvillä pelisäännöillä, avoimuudella ja hyvällä esimiestyöllä.

Huono johtaminen altistaa kiusaamiselle

Julkaistu 10.01.2018 klo 15:11
ProStoori
Kirjoittanut
Anu Vallinkoski
Kiusaamista, häirintää ja syrjintää työpaikalla voi ehkäistä ennalta selvillä pelisäännöillä, avoimuudella ja hyvällä esimiestyöllä.

Työpaikkakiusaaminen ei synny tyhjästä. Tietynlaiset olosuhteet työyhteisössä altistavat häirinnälle.

 

– Usein kiusaamisen taustalla on huonoa johtamista. Esimies ei täytä rooliaan, jolloin joku muu ottaa sen. Usein johtajan elkeet omaksuu se työpaikan kovaäänisin persoona. Lopulta kukaan ei tiedä, miten ja kenen ohjeiden mukaan pitäisi toimia, Pron edunvalvontajohtaja Minea Pyykönen sanoo.

Usein kiusaamisen taustalla on huonoa johtamista. Esimies ei täytä rooliaan, jolloin joku muu ottaa sen. Usein johtajan elkeet omaksuu se työpaikan kovaäänisin persoona.

Hän on kirjoittanut kiusaamisesta äskettäin teoksen Häirintä ja syrjintä työpaikalla.

 

Paitsi huono johtaminen myös epäselvät työnkuvat altistavat kiusaamiselle. Ristiriitoja syntyy tavallista helpommin, jos työntekijä ei tiedä, mitkä tehtävät kuuluvat hänelle ja mitkä työtoverille.

 

Samoin erilaiset muutostilanteet kuten yritysfuusiot ja yt-neuvottelut saattavat synnyttää kahnauksia.

 

– Muutoksissa ihmiset ovat stressaantuneita ja epätietoisia. Tällöin korostuu muutosjohtaminen ja viestintä, Pyykönen sanoo.

 

Hänen mukaansa tutkimuksissa jopa puolet työntekijöistä kertoo, että on nähnyt häirintää tai joutunut itse häirityksi. Toisaalta aluehallintovirastoille tulleista tapauksista vain noin prosentti etenee syyteharkintaan.

 

Ammattiliitto Pron viime vuonna jäsenilleen tekemän työmarkkinakyselyn

mukaan noin 14 prosenttia vastaajista oli kokenut työpaikallaan viimeisen vuoden aikana henkistä väkivaltaa.

 

– Se, mitä pidetään häirintänä, on myös subjektiivista, Pyykönen sanoo.

 

Mitä kiusaaminen on?

Kiusaaminen on huonoa käytöstä, pelkistää Pyykönen, mutta toteaa samalla, että lainsäädännössä määritelmä on hyvin yleisluontoinen. Laeissa ei erikseen määritellä työpaikkakiusaamista, vaan niissä puhutaan häirinnästä, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.

 

– Työturvallisuuslain kannalta olennaista on, että kiusaaminen on toistuvaa, tarkoituksellista ja voi lisätä vaaraa sairastua esimerkiksi uupumukseen. Kun kyse on seksuaalisesta häirinnästä, voi raja ylittyä jo yhdestä teosta. Esimerkiksi käsiksi käyminen voisi tällainen teko olla, Pyykönen selventää.

 

Kiusaaminen voi ilmetä monin tavoin. Se voi olla tiedon pimittämistä, tervehtimättä jättämistä, selän takana puhumista, kokouksiin kutsumatta jättämistä, työtehtävien karsimista, julkista nolaamista…

 

– Joskus työntekijä voi tulkita esimiehen perustellutkin toimet kiusaamiseksi. Työnantajalla on esimerkiksi oikeus antaa huomautus tai varoitus tai määrätä työntekijä työkykyarvioon, kunhan sen tekee asiallisesti ja perustellusti, Pyykönen sanoo.

 

Miten estää ennalta?

Olennaisin keino kitkeä kiusaamista on hyvä johtaminen. Esimiesten pitää olla tehtäviensä tasalla ja uskallettava ottaa esimiehen asema.

 

Pelisääntöjen ja työnjaon pitää olla kaikille selvä. Kunkin työntekijän pitää tietää, miksi ja mitä töitä hän tekee. Kirjoittamattomia sääntöjä ei saa olla.

 

– Myös kiusaamisesta keskusteleminen on ennaltaehkäisyä. Työpaikoilla pitäisi pohtia, mikä on häirintää ja mikä ei. Aina kiusaaja ei edes itse ymmärrä käyttäytyvänsä huonosti, Pyykönen sanoo.

 

Pelisääntöjen ja työnjaon pitää olla kaikille selvä. Kunkin työntekijän pitää tietää, miksi ja mitä töitä hän tekee. Kirjoittamattomia sääntöjä ei saa olla.

Samoin ripeä ja perusteellinen puuttuminen jo sattuneisiin häirintätapauksiin vähentää niitä tulevaisuudessa.

 

Prosta tukea

Pro tekee työtä sekä häirinnän ehkäisemiseksi että tukeakseen jäseniään.

 

Koulutusta on tarjolla niin luottamushenkilöille kuin rivijäsenille. Esimerkiksi kaikille prolaisille avoin Näpit irti –webinaari käsittelee häirintää ja epäasiallista kohtelua työpaikalla 14. helmikuuta.

 

– Jos epäilee tulleensa kiusatuksi, tukea ja apua asian selvittämiseen saa työsuojeluvaltuutetuilta, luottamusmiehiltä ja työterveyshuollosta. Tukea ja neuvoja saa myös Pron aluetoimistojen asiamiehiltä, työsuhdeneuvonnasta ja verkkopalvelu Proplussasta, Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta kertoo.