Hyppää pääsisältöön

ICT-alan neuvottelut umpikujassa

– Neuvottelujen jumituksen syynä on kiista vuokratyöntekijöitä koskevista määräyksistä. Pro edellyttää, että vuokratyöntekijöiden asemaa ICT-alalla parannetaan suhteessa vakinaiseen työvoimaan EU-tuomioistuimen ratkaisun mukaan, sanoo ICT- ja viestintäsektorin johtaja Anssi Vuorio Ammattiliitto Prosta.

ICT-alan neuvottelut umpikujassa

Julkaistu 23.05.2016 klo 10:25
Uutiset
– Neuvottelujen jumituksen syynä on kiista vuokratyöntekijöitä koskevista määräyksistä. Pro edellyttää, että vuokratyöntekijöiden asemaa ICT-alalla parannetaan suhteessa vakinaiseen työvoimaan EU-tuomioistuimen ratkaisun mukaan, sanoo ICT- ja viestintäsektorin johtaja Anssi Vuorio Ammattiliitto Prosta.

Pro Uutiset

ICT-alalla neuvotellaan vielä työllisyys- ja kasvusopimuksesta (tyka). Näitä neuvotteluja jumittaa vuokratyötä koskeva erimielisyys.

– Kun työllisyys- ja kasvusopimusneuvottelut on saatu päätökseen, Pro on valmis aloittamaan kilpailukykysopimusneuvottelut, kertoo ICT- ja viestintäsektorin johtaja Anssi Vuorio Ammattiliitto Prosta.

Alalla työskentelee lähes 15 000 toimihenkilöä, joiden työnantajia ovat Elisa, Sonera ja DNA sekä näiden yritysten alihankkijat ja muut ict-alan yritykset.

EU: Vuokratyön ehtoja voi rajoittaa

Ammattiliitto Pro on neuvotellut ict-alan tyka-neuvotteluissa sovitusta vuokratyövoiman käyttöä koskevasta kirjauksesta Palvelualojen Työnantajat Palta ry:n kanssa.

Tilanteen taustalla ovat voimassa olevan työehtosopimuksen kirjaukset vuodelta 2013, jolloin molempien osapuolten hyväksymän sopimuskirjausten mukaan jäätiin odottamaan EU-tuomioistuimen päätöstä vuokratyöstä.

Sopimuksessa todetaan, että EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen asiasta tehdään välittömät johtopäätökset ja tarpeelliset esitykset työehtosopimuksen tarkistamiseksi sopimuskauden aikana.

Kirjaus tuli sopimukseen työnantajan aloitteesta.

Vastoin työnantajien ennakko-odotuksia EU-tuomioistuin vahvisti maaliskuussa 2015, että työehtosopimuksissa voi sopia vuokratyövoiman käytön rajoituksista.

– Pro edellyttää neuvottelujen aloittamiseksi kiky-sopimuksesta , että Palta pitää kiinni siitä, mistä on sovittu osapuolten  välillä, ict- ja viestintäsektorin johtaja Anssi Vuorio Prosta sanoo.

Vuokratyötekijöiden työehdot kuntoon

Pron tavoite on, että vuokratyöntekijöiden työehdot saadaan lähemmäs vakinaisen henkilöstön tasoa.

– Tällä hetkellä näin ei ole, mikä on johtanut tilanteeseen, jossa teleoperaattorit ja muut alan yritykset käyttävät vuokratyövoimaa hyödykseen. Työnantajat eivät myöskään anna tarpeellisia tietoja henkilöstön edustajille, jotta nämä voisivat valvoa työehtosopimuksen noudattamista, johtaja Anssi Vuorio valottaa.

–Nyt käynnissä olevissa neuvotteluissa Pro oli valmis tulemaan vastaan tavoitteessaan, mutta Palta ei ollut halukas edes keskustelemaan vuokratyövoiman käyttöön liittyvien kirjausten toimivuudesta työpaikoilla, lakimies Kari Tiainen Ammattiliitto Prosta toteaa.

Pron vuosittaisesta työmarkkinatutkimuksesta (TMT) käy ilmi, että vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyys ja työehdot ovat huomattavasti heikommat kuin muussa toimihenkilökentässä.

– Nämä asiat johtuvat erityisesti työsopimusten määräaikaisuuksista, työn ketjuttamisesta, alemmasta palkkatasosta ja muuten heikommista työehdoista, kertoo ict- ja viestintäalan sopimusalavastaava Karri Lybeck Prosta.

Neuvottelut ovat ajautuneet niin vaikeaan tilanteeseen, että on jopa mahdollista, että ict-ala ei ehdi mukaan kilpailukykysopimukseen.

– Paltan kielteinen asenne vuokratyöntekijöiden aseman parantamiseen vie luottamuksen paikalliseen sopimiseen kilpailukykysopimuksessa edellytetyllä tavalla, johtaja Vuorio toteaa.