Hyppää pääsisältöön

Insinööri tarvitsee ajokortin työelämään

Esimiestehtäviin etenee lähes puolet AMK-insinööreistä. Monelta tulevalta pomolta puuttuu työelämän lakien ja sääntöjen tuntemus.

Insinööri tarvitsee ajokortin työelämään

Julkaistu 16.06.2014 klo 15:40
Uutiset
Esimiestehtäviin etenee lähes puolet AMK-insinööreistä. Monelta tulevalta pomolta puuttuu työelämän lakien ja sääntöjen tuntemus.

Mistä sitä saa?

Työelämän ajokortti -opintojaksoa tarjotaan kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön. Lisätietoa hankkeesta saa Ammattiliitto Prosta Riina Nousiaiselta ja Liisa Huoviselta.

Opintojakson sisältöä voidaan räätälöidä alueen tarpeisiin, koska Pro toimii yhdeksällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Asiamiehet ovat perehtyneet paikalliseen yritystoimintaan ja tuntevat hyvin oman vastuualueensa suurimmat yksityisen sektorin työnantajat.

Ammattikorkeakoululta tarvitaan tilat käyttöön luento-opetuksen ajaksi. Ammattikorkeakoulu huolehtii myös opintojaksoa koskevien tietojen viemisestä ilmoittautumisjärjestelmään ja suoritusmerkintöjen viemisestä opiskelijarekisteriin.

Opiskelu kurssilla tapahtuu monimuotoisesti, ja opetuksessa voidaan hyödyntää korkeakoulun omaa oppimisalustaa. Opintojaksolla voidaan huomioidea kunkin korkeakoulun alat ja erityistarpeet

Pro Uutiset/Katja Palhus

Insinöörit sijoittuvat työelämässä vastuullisiin tehtäviin. Lähes puolet AMK-insinööreistä etenee jossain uransa vaiheessa esimiestehtäviin.

– Omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen korostuu 2000-luvun työelämässä. Irtisanomisia ja työttömyysjaksoja joutuu työuransa aikana kokemaan yhä useampi, sanoo koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen Ammattiliitto Prosta. Hän kertoo insinöörien työurista tänään torstaina Insinöörit 100 vuotta -foorumissa Tampereella.

Enintään viisi vuotta työssä olleista insinöörimiehistä 10 prosenttia ja insinöörinaisista 13 prosenttia on kokenut työttömyyden jossain työuransa vaiheessa. Tieto selvisi insinöörien ja tradenomien työuria selvittäneestä Pron tutkimuksesta.

– Vaikka insinöörit ovat työllistyneet perinteisesti hyvin, on valmistumisen jälkeinen työllistyminen vaikeutunut viime vuosina myös insinööreillä, sanoo tutkija Otto Kanervo Ammattiliitto Prosta.

Työelämän sääntöjen tuntemus konttaa

Joka kolmas miesinsinööri toimii esimiestehtävissä jo työuransa alussa, ja uran edetessä jopa joka toinen etenee esimiesasemaan. Naisinsinööreistä esimiestehtävissä toimii noin joka viides, kertoo Pron tutkimus.

Työsopimusten solmimiseen ja purkamiseen tarvittava tieto on opeteltava työn ohessa, sillä ammattikorkeakouluissa työelämää opetetaan nykyisin puutteellisesti, satunnaisesti tai ei lainkaan.

– Opiskelijat tuntevat työsuhteisiin liittyvät perusasiat kuten palkkauksen määräytymisen, vuosiloman kertymisen tai määräaikaisten työsuhteiden säännöt huonosti, toteaa Riina Nousiainen Prosta.

Ammattikorkeakouluopiskelijoista vajaan kolmanneksen opintoihin sisältyy työelämätiedon opetus kiinteästi joko erillisinä kursseina tai osana opetussuunnitelmaa.

– Ammattikorkeakouluopiskelijat kaipaavat myös lisätietoa työuran kannalta tärkeistä ammattinimikkeistä ja työtehtävistä, avoimista työpaikoista, eri alojen palkkauksesta sekä valmistumisen jälkeisistä vaihtoehdoista, Nousiainen kertoo.

Tyypillisiä insinööriksi opiskelevia askarruttavia asioita ovat vuokratyöntekijän oikeudet, työaikaa koskevat säännökset ja palkkaukseen liittyvät kysymykset.

Varmuutta työelämäosaamiseen koulusta

Opiskelijoiden työelämäosaamisen kehittämiseksi Ammattiliitto Pro ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK polkaisivat käyntiin yhteisen hankkeen.

Opintojakson pilotti toteutettiin Turun ammattikorkeakoulussa kesällä 2012 ja siihen osallistui kymmenkunta opiskelijaa eri aloilta. Moni perehtyi kurssilla ensimmäistä kertaa työlakeihin, työehtosopimuksiin ja Suomen työmarkkinajärjestelmän toimintaperiaatteisiin.

– Opiskelijoiden mielestä opintojakson tärkein oppi oli omien oikeuksien ja velvollisuuksien parempi tunteminen. Kurssin suorittaneet kertoivat saaneensa lisävarmuutta työelämään, sanoo asiamies Liisa Huovinen Pron aluekeskuksesta Turusta. Hän opetti pilottihankkeessa työlainsäädäntöä.

Opintojakso vaikka kesätyön ohessa

Monet nuoret haluaisivat opiskella kesällä, jolloin ammattikorkeassa ei ole juuri opetusta tarjolla. Siksi Turun pilottiopetusta kokeiltiin poikkeukselliseen ajankohtaan.

– Kesäopintojen pakolliset luennot ajoittuivat alkuiltaan, neljästä kuuteen, joten niille voivat osallistua myös kesätyössä käyvät opiskelijat, kertoo Huovinen.

Opintojakso soveltuu esimiesuralle tähtääville tai yrittäjiksi aikoville, sillä työsuhteen ehtojen tunteminen on jokaisen esimiehen perusosaamista.

Lisää aihepiiristä:

5.9.2012  Työelämän ajokorttiin voi tarttua jo ammattikorkeakoulussa

21.5.2012 Insinöörin ja tradenomin työura vertailussa: Miesinsinööri vakinaistetaan jo uran alussa