Hyppää pääsisältöön

Insinöörin ja tradenomin työura vertailussa: Miesinsinööri vakinaistetaan jo uran alussa

Insinöörien ja tradenomien työllisyys on pysytellyt koko 2000-luvun korkealla, ja se kertoo, että ammattikorkeakoulusta saatua osaamista arvostetaan.

Insinöörin ja tradenomin työura vertailussa: Miesinsinööri vakinaistetaan jo uran alussa

Julkaistu 16.06.2014 klo 15:40
Uutiset
Insinöörien ja tradenomien työllisyys on pysytellyt koko 2000-luvun korkealla, ja se kertoo, että ammattikorkeakoulusta saatua osaamista arvostetaan.

Insinöörien ja tradenomien palkat ovat keskimäärin 100–150 euroa korkeammat kuin toimihenkilöillä keskimäärin.

kuva:Shutterstock

Pro Uutiset/Katja Palhus

Yli puolet ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista on valmistunut teknisiltä ja kaupallisilta koulutusaloilta.Epävarmuutta insinöörin ja tradenomin työuriin tuo työttömyys sekä työllistyminen koulutusta vastaamattomiin tehtäviin työuran alkupuolella.

– Ongelmia työllistymisessä ja työelämään sijoittumisessa on ollut eniten tradenomeilla sekä naispuolisilla AMK-insinööreillä, kertoo tutkija Otto Kanervo Ammattiliitto Prosta.

Määräaikaisella työsuhteella työskentelevistä naisista seitsemän kymmenestä on alle 35-vuotiaita.

– Työnantajat taitavat pelätä, että naiset lähtevät vakituisesta työsuhteesta perhevapaille, ja siksi naisten työsuhteita ei uskalleta vakinaistaa työsuhteen alussa, arvioi koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen Ammattiliitto Prosta.

Naisten urat vakiintuvat, kun kokemusta ja ikää alkaa kertyä. Yhdeksällä kymmenestä yli 5 vuotta kokemusta omaavista on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

Kun verrataan insinöörimiesten ja tradenomimiesten uria, käy ilmi että insinöörimiehet saavat vakityön heti työuran alkupuolella, kun tradenomimiehistä samassa uravaiheessa noin joka viides on määräaikaisia.

Työttömyys on koskettanut alle viisi vuotta ammattialansa kokemusta omaavia insinöörejä siten, että noin joka kymmenes on ollut työttömänä viimeisen vuoden aikana. Kyse on monien kohdalla koulutuksen ja työn väliin jäävästä kitkatyöttömyydestä ennen kuin työuran lähtee todenteolla käyntiin.

Joka toinen miesinsinööri etenee esimieheksi

Miehet valitaan esimiestehtäviin jo työuran alkutaipaleella. Kun naisinsinööreistä viidenneksellä on työuran alkupuolella alaisia, niin miehillä vastaava osuus on jo kolmanneksen luokkaa. Esimiesasemassa toimivien naisinsinöörien osuus ei myöskään kasva kokemuksen lisääntymisen myötä toisin kuin miesinsinööreillä, joista joka toinen etenee työurallaan esimiesasemaan.

Tradenomeilla esimiesasemat ovat kaikkiaan harvinaisempia kuin insinööreillä. Naistradenomeista vain viisi prosenttia on esimiesasemassa työuran alkupuolella, miehistä 15 prosenttia. Myöhemmin uralla noin joka kymmenes naistradenomi ja kolmannes miehistä on saavuttanut esimiesaseman.

Ammattikorkeakoulusta asiantuntijauralle - insinöörit ja tradenomit vertailussa -artikkelin aineistona toimii Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimus, johon vastasi vuoden 2011 keväällä yhteensä 12 500 yksityisen sektorin toimihenkilöä ja asiantuntijaa. Artikkelin kirjoitti tutkija Otto Kanervo.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneita insinöörejä ja tradenomeja on aineistossa yhteensä 2190. Insinöörivastaajista 70 prosenttia oli miehiä ja tradenomivastaajista lähes 90 prosenttia oli naisia. Vastaajien keski-ikä oli 37 vuotta.