Hyppää pääsisältöön

Irtisanominen henkilökemioiden vuoksi tuli kalliiksi työnantajalle

irtisanominen henkilökemioiden vuoksi tuli kalliiksi
Tuomioistuin määräsi työnantajan maksamaan irtisanotulle 57-vuotiaalle vuorotyönjohtajalle 16 kuukauden palkan.

Irtisanominen henkilökemioiden vuoksi tuli kalliiksi työnantajalle

Julkaistu 02.05.2018 klo 18:52
ProStoori
Kirjoittanut
Anu Vallinkoski
Tuomioistuin määräsi työnantajan maksamaan irtisanotulle 57-vuotiaalle vuorotyönjohtajalle 16 kuukauden palkan.

Pirkanmaan käräjäoikeus langetti maaliskuussa suomalaiselle suurehkolle teollisuusyritykselle tuomion perusteettomasta irtisanomisesta.

Tuomioistuin määräsi yhtiön maksamaan irtisanotulle työntekijälle 16 kuukauden palkan korkoineen sekä korvaamaan hänelle oikeudenkäynnistä koituneet kulut. Maksettavaa kertyi kaikkiaan noin 90 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä teollisuusyhtiö on valittanut siitä hovioikeuteen.

Erehdys ja unohdus

Teollisuusyhtiö irtisanoi 57-vuotiaan vuorotyönjohtajan syksyllä 2016.

Hän ehti työskennellä saman yhtiön palveluksessa 27 vuoden ajan. Irtisanomisen aikaan työnjohtaja hoiti varaluottamusmiehen tehtäviä. Aiemmin hän oli ollut myös yhtiön pääluottamusmies.

Irtisanomisen jälkeen työnjohtaja on ollut työttömänä.

Työnantajan mukaan vuorotyönjohtaja oli laiminlyönyt työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksiaan toistuvasti ja vakavasti. Vuonna 2015 työnjohtaja ei ollut täyttänyt työtapaturmaan liittyvän raportin kaikkia osia, minkä vuoksi työnantaja oli antanut hänelle kirjallisen varoituksen. Vuonna 2016 sattuneesta läheltä piti -tilanteesta työnjohtaja ei ollut tehnyt työnantajalle ilmoitusta.

Kanteen nostaneen vuorotyönjohtajan mukaan irtisanomisen perusteena olleet laiminlyönnit eivät olleet vakavia eikä niistä aiheutunut vahinkoja työnantajalle. Myöskään työturvallisuus ei hänen mukaansa vaarantunut.

Työnjohtajan asiaa ajanut lakimies Tero Peltonen katsoo, että irtisanomisen todellinen syy oli jokin aivan muu kuin työturvallisuus. Hänen mukaansa työnjohtajan tekemiä laiminlyöntejä vakavammatkaan työturvallisuusrikkeet eivät ole yhtiössä aiemmin johtaneet irtisanomisiin.

– Vuorotyönjohtajan potkut liittyivät ennemminkin henkilökemioihin kuin työturvallisuuteen. Johtoportaan pitäisi tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa. On valitettavan yleistä, että tällaisten epäasiallisten perusteiden vuoksi irtisanotaan pitkään yhtiöissä työskennelleitä ja ammattitaitoisia työntekijöitä, hän sanoo.

Pirkanmaan käräjäoikeus asettui tuomiossaan vuorotyönjohtajan kannalle. Oikeus katsoi, että työnjohtaja ei syyllistynyt työsuhteesta johtuvien velvoitteidensa tahalliseen ja välinpitämättömään laiminlyömiseen. Pikemminkin kyse oli erehdyksestä ja unohtamisesta. Tuomioistuin totesi, ettei työnantajalla ollut lain mukaista asiallista ja painavaa syytä irtisanoa työnjohtajaa.

Työllistyminen epätodennäköistä

Vuorotyönjohtaja vaati työnantajalta korvaukseksi kahden vuoden palkkaa korkoineen. Työnantaja taas katsoi, että korkeintaan kolmen kuukauden palkan suuruinen korvaus olisi ollut kohtuullinen. Tuomioistuin puolestaan piti 16 kuukauden palkan suuruista korvausta oikeudenmukaisena.

Käräjäoikeus katsoi, että verrattain korkea korvaus on perusteltu muun muassa siksi, että työnjohtajan uudelleentyöllistyminen lähitulevaisuudessa on melko epätodennäköistä hänen ikänsä, koulutuksensa ja pitkän työttömyysjaksonsa vuoksi.

Työnjohtaja ei valittanut tuomiosta.

– Hän piti tuomiota ja korvausten määrää oikeudenmukaisena, Peltonen kertoo.