Hyppää pääsisältöön

Irtisanomiset jäävät pelättyä pienemmiksi Turun yliopistossa

Turun yliopiston Feeniks-kirjasto sinisenä talviaamuna
Turun yliopisto etsii lisää rahoitusta ja säästää tilakuluista. Henkilöstön edustajat ovat tyytyväisiä siihen, että vähennykset jäävät pelättyä pienemmiksi.

Irtisanomiset jäävät pelättyä pienemmiksi Turun yliopistossa

Julkaistu 17.02.2023 klo 10:48
Uutiset
Kuvaaja Hanna Oksanen / Turun yliopisto
Turun yliopisto etsii lisää rahoitusta ja säästää tilakuluista. Henkilöstön edustajat ovat tyytyväisiä siihen, että vähennykset jäävät pelättyä pienemmiksi.

Turun yliopiston henkilöstön edustajat saivat torjuntavoiton muutosneuvotteluissa. Alun perin uhan alla oli 250 työpaikkaa.  Muutosneuvottelujen myötä mahdollisesti irtisanottavien määrä laski 45 henkilöön.  Lisäksi 70 tehtävää päättyy eläköitymisten ja määräaikaisuuksien myötä vuoden 2030 loppuun mennessä.

– On todella ikävää, että mahdollisesti 45 henkilöä menettää työhönsä. Olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen, sillä taloutta tasapainotetaan nyt muillakin keinoin kuin irtisanomisilla, luottamusmies Leena Henderson sanoo.

Irtisanomiset kohdistuvat henkilöstöön Brahea-keskuksessa ja vierastalo Hortuksessa, jotka ovat yliopiston lakkautuslistalla.

Irtisanottavien määrä ei ole vielä lopullinen, sillä irtisanomisuhan alla olevia voi sijoittua muihin tehtäviin yliopistossa.

– Yliopistolla on ollut rekrytointikielto voimassa muutosneuvottelujen alusta asti. Irtisanottavia henkilöitä voidaan sijoittaa täyttämättä oleviin tehtäviin, jos sopiva tehtävä löytyy.

Tavoitteena 7 miljoonan lisätulot

Yliopisto tavoitteli muutosneuvotteluilla mittavia kustannussäästöjä. Tavoitteena oli säästää tänä vuonna 2 miljoonaa ja korjata noin 15 miljoonan rahoitusvaje vuoteen 2028 mennessä. Henkilöstön edustajat ovat arvostelleet yliopistoa talouden tasapainottamisesta henkilöstövähennyksillä.

Jatkossa yliopisto pyrkii lisäämään tulojaan 7 miljoonalla. Tavoitteena on menestyä yhä paremmin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallissa sekä kilpailussa kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta.

- Hallitus edellyttää johdolta ja tiedekunnilta toimenpiteitä lisätulojen hankkimiseksi. Kehittämistoimia tulee kohdentaa mm. opetussuunnitelman ja opiskelijoiden ohjauksen avulla opiskelijoiden valmistumisen edistämiseen. Se tuottaa lisärahaa yliopistolle opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallissa, Henderson sanoo.

– Nämä ovat pitkän tähtäimen strategisia toimenpiteitä, mutta niiden avulla saadaan yliopiston toiminta entistä laadukkaammaksi ja suunnitelmallisemmaksi, hän jatkaa

Tilakulut suurennuslasin alle ja ulkoistuksia suunnitteilla

Yliopisto etsii säästöjä myös tilakuluista. Tavoitteena on vähentää käytössä olevien neliöiden määrää vähintään 10 prosentilla ja leikata tilakustannuksia 4 miljoonalla viimeistään vuodesta 2028 alkaen. 

Luupin alle joutuvat myös Seilin ja Kevon tutkimusasemat. joiden toimintaa ja tilaratkaisuja tarkastellaan esimerkiksi hakemalla yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Lakkautuslistalla on myös Namibian kampus.

– Olen tyytyväinen, että tutkimusasemien toimintaa pyritään kehittämään.

Osana säästökuuria Turun yliopisto aloittaa neuvottelut osto- ja matkalaskujen käsittelyn ulkoistamisesta tai liikkeenluovutuksesta Certian kanssa.

Oppiaineisiin vähän vaikutuksia

Oppiaineisiin kohdistuvat leikkaukset jäivät oletettua pienemmiksi. Rauman käsityökasvatuksen lakkauttaminen ja luokanopettajakoulutuksen siirto Turkuun jäävät toteutumatta, jos yliopiston ja Rauman kaupungin välinen yhteistyösopimus toteutuu.

Italian kielen, klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin tutkinto-ohjelmat säilyvät, samoin unkarin kieli sivuaineena. Sen sijaan venäjän kielen sivuaine lakkautetaan sekä ranskan ja saksan kielten opiskelijoiden sisäänottoa pienennetään. Syynä on vähäinen kysyntä ja pieni valmistuneiden määrä.

Toiveena työrauha

Henderson toivoo nyt työrauhaa yliopistolaisille rankkojen aikojen  jälkeen.

– Säästökuurin ja tulojen hankkimisen takia joudumme tekemään todella paljon töitä. Ihmisten siirtely paikasta toiseen, tehtävien jakaminen uudelleen ja tilasäästöt kuormittavat henkilöstöä ja vaikuttavat työntekoon.