Hyppää pääsisältöön

Lakkojen määrä puolittui viime vuonna

Lakkopäiviä oli noin 128 000 vuonna 2011. Nykyisillä työtaistelu- ja lakko-oikeuksilla on tutkimuksen mukaan vankka kansalaisten tuki.

Lakkojen määrä puolittui viime vuonna

Julkaistu 16.06.2014 klo 15:40
Uutiset
Lakkopäiviä oli noin 128 000 vuonna 2011. Nykyisillä työtaistelu- ja lakko-oikeuksilla on tutkimuksen mukaan vankka kansalaisten tuki.

 

 

 

Työtaisteluihin osallistui viime vuonna noin
59 000 työntekijää. Osallistuneiden työntekijöiden määrä oli yli puolet pienempi edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

kuva:Shutterstock

Pro Uutiset/Paavali Kukkonen/lähde: Tilastokeskus

Suomessa käytiin viime vuonna 163 työtaistelua, kertoo Tilastokeskuksen työtaistelutilasto. Työtaistelujen määrä väheni edellisestä vuodesta, jolloin niitä oli 191 kappaletta. Nykyisillä työtaistelu- ja lakko-oikeuksilla on tuoreen tutkimuksen mukaan vankka kansalaisten tuki.

– Suomalaiset ymmärtävät, että ongelmat ratkeavat vain puuttumalla ongelmien todellisiin syihin, eivät rankaisemalla kovemmin niihin reagoivia työntekijöitä. Työrauhavelvoitetta rikkovista ulosmarsseista suurin osa johtuu työnantajan laki- tai sopimusrikkomuksista, irtisanomisista tai työnantajan haluttomuudesta neuvotella asiallisesti henkilöstönsä kanssa, puheenjohtaja Antti Rinne Ammattiliitto Prosta painottaa.

Kansalaiset suhtautuvat aiempaa kielteisemmin myös ehdotuksiin lakkosakkojen korottamisesta. Lähes 60 prosenttia ilmoittaa, että lakkosakkoihin ei ole syytä puuttua, koska työrauhavelvoitetta rikkovat niin sanotut laittomat lakot ovat työntekijän viimeinen keino puolustautua työnantajaa vastaan.

Keskusjärjestöt SAK, STTK ja AKAVA teettivät TNS Gallupilla työmarkkinailmastoa selvittävän tutkimuksen, johon vastasi maaliskuussa tuhat henkilöä.

Suurimmat työtaistelut paperiteollisuudessa, teknossa ja rahoitusalalla

Suurimmat työtaistelut vuonna 2011 liittyivät useimmiten liittokohtaisiin sopimusneuvotteluihin. Alkuvuoden merkittävimmät työtaistelut käytiin metsäteollisuudessa, jossa paperiteollisuuden toimihenkilöt järjestivät lakkoja sen jälkeen kun vanhat työehtosopimukset umpeutuivat huhtikuussa.

Loppuvuoden aikana liittokohtaisia työehtosopimusneuvotteluja käytiin monilla aloilla ja keskusjärjestöt neuvottelivat niin sanotun raamisopimuksen viitoittamaan kustannustasoa liittokohtaisissa sopimusneuvotteluissa. Suurimman työtaistelun kävivät teknologiateollisuuden toimihenkilöt lokakuussa. Lakossa kului noin 40 000 työpäivää. Merkittävä työtaistelu käytiin myös rahoitusalan sopimusneuvotteluihin liittyen marraskuussa.

Suurimmat sopimusneuvottelujen ulkopuoliset työtaistelut käytiin TeliaSonerassa, jossa vastustettiin työvoiman vähennystä maalis-huhtikuussa. Muiden alojen työtaistelut olivat merkittävästi pienempiä.

Työtaisteluiden syy oli 63 työtaistelussa palkkavaatimus. Työvoiman vähennyksen uhka oli syynä noin neljäsosassa ja työnjohto noin viidesosassa käydyistä työtaisteluista.

Lue lisää:

Pro Uutiset 25.4.2012: Tutkimus: Valtaosa suomalaisista kannattaa järjestäytymistä

SAK:n, STTK:n ja Akavan tiedote 25.4.2012: Suomalaiset kokevat ay-jäsenyyden aiempaa tarpeellisemmaksi